Torkild Terkelsen: Hvordan kan ordet ”ALLE” forenes med Bibelens lære om ”evig Forutvelgelse”?

Predestinasjon eller forutvelgelse er et tema som tidvis blir tatt opp i kommentarfeltet blant våre lesere. En rekke kristne retninger tror på forutbestemmelse og og forutvelgelse -og tanken har stor oppslutning blant millioner på millioner av kristne verden over. En som i Norge står fast på denne læren er Torkild Terkelsen som grunnla og leder Nardusbevegelsen i Norge. Terkelsen som har bosted på Eskedal i Grimstad har lykkes med å opprette en levedyktig bevegelse som har lokale forsamlinger på et titalls steder i Norge. Nardus utgjør sammen med menighetsgruppen “Livets Tabernakel”, Antiokia og Branhambevegelsen endel av det såkalte “Jesus Only” i Norge, Bevegelsene avviser den tradisjonelle treenighetslæren og lærer det kirkefedrene omtalte som “Modalisme” og som enkelte nyere teologer omtaler som “funksjonstrinitarisme”. Les videre