Etter ønske: Finn-Arne Lauvås på Maran-ata landsstevnet 2014

Etter ønske fra en leser legger jeg herved ut en tale av Finn-Arne Lauvås som er kjent finn-arnefor å ha skrevet flere gode sanger som synges i menigheter over hele landet. Talen er fra ettermiddagsmøtet 10/07 på Maran Atas landstevne i 2014. Finn-Arne Lauvås (foto You Tube) vokste opp i Mo i Rana uten noen kristen bakgrunn, men ble omvendt 24 år gammel. Han vært i heltidstjeneste med evangeliet siden 1977. Finn-Arne er utsendt av DFEF (De Frie Evangeliske Forsamlinger), men har møter og kampanjer i alle evangeliske kirkesamfunn over hele Norge.

Les videre