Fra arkivet: David Sester (19) er gatepredikant og Jesusvitne i Australia og på Hawaii

“Å utelukkende forkynne Guds Ord innenfor kirkens fire vegger er som å fiske i et badekar, du vil aldri få noe annet enn det du selv har puttet i det.” Å forkynne Guds Ord offentlig på gater, torg og busslommer er oppgaver det norske kristenfolket forlengst har overlatt til Jehovas Vitner og Mormonerne. Imidlertid er det ikke alle kristne gateforkynner-david-sestersom har slått seg til ro med at kristen forkynnelse kun skal finne sted på misjonsmarken eller innenfor menighetens fire vegger og blant dem finner vi amerikaneren David Sester. Sester som opprinnelig bodde i Honolulu på Hawaii er noe så utradisjonelt som gatepredikant og en del av en voksende bevegelse av unge Jesusvitner som står opp på gater og steder og forkynner et omvendelsens budskap og Jesus Kristus korsfestet. “Å utelukkende forkynne Guds Ord innenfor kirkens fire vegger er som å fiske i badekaret fordi du aldri vil få noe annet enn det du putter i det,” sa den unge gatepredikanten til Søkelys i 2012 Les videre