Fra arkivet: David Sester (19) er gatepredikant og Jesusvitne i Australia og på Hawaii

“Å utelukkende forkynne Guds Ord innenfor kirkens fire vegger er som å fiske i et badekar, du vil aldri få noe annet enn det du selv har puttet i det.” Å forkynne Guds Ord offentlig på gater, torg og busslommer er oppgaver det norske kristenfolket forlengst har overlatt til Jehovas Vitner og Mormonerne. Imidlertid er det ikke alle kristne gateforkynner-david-sestersom har slått seg til ro med at kristen forkynnelse kun skal finne sted på misjonsmarken eller innenfor menighetens fire vegger og blant dem finner vi amerikaneren David Sester. Sester som opprinnelig bodde i Honolulu på Hawaii er noe så utradisjonelt som gatepredikant og en del av en voksende bevegelse av unge Jesusvitner som står opp på gater og steder og forkynner et omvendelsens budskap og Jesus Kristus korsfestet. “Å utelukkende forkynne Guds Ord innenfor kirkens fire vegger er som å fiske i badekaret fordi du aldri vil få noe annet enn det du putter i det,” sa den unge gatepredikanten til Søkelys i 2012

David Sester som ble intervjuet for flere år siden av Søkelys før han flyttet til Australia for der å virke som gateforkynner er ennå aktiv i tjenesten. “Finnes det noen bedre måte å evangelisere på enn å følge eksempelet til Paulus, de tolv disipler, den første kristne menighet fra apostlenes gjerninger eller viktigst av alt Jesus Kristus?”  sier David Sester til Søkelys. “Jesu kall til tjeneste med å proklamere Guds Ord og evangeliet til en fallen menneskeslekt har berørt mennesker i alle tider til aktivt engasjement for å spre ut de gode ord synd, omvendelse, frelse og nåde. En av dem som har mottatt kallet og tatt utfordringen alvorlig var den nå 23 år gamle David Sester fra Honolulu Hawaii. Som 17 åring ble David frelst av Jesus Kristus og som 18 åring gav han seg i kast med oppgaven vi alle burde ta mer alvorlig, nemmlig å spre ordene om vår frelser og Herre til en dødende verden. I Norge og Skandinavia har vi langt på vei overlatt slagmarken i storbyene til Jehovas Vitner og dresskledde mormonere og holdt kristen forkynnelse innenfor menighetens eller bedehusets vegger, mens Gud har kalt oss til å bringe evangeliet til de steder hvor folket er, selv om det er kontroversielt.

https://www.youtube.com/watch?v=jkGLJvMnWGA

“Hei, mitt navn er David Sester og jeg bor for tiden i Honolulu, Hawaii, USA. Jeg har vært på masse evangelisering i Australia og flytter tilbake dit i november/desember om Herren vil,” skriver David i sitt åpningssvar til Søkelys når vi skrev til ham i 2012. Her fortalte den da 19 år gamle gate-evangelisten at han vokste opp på Hawaii hvor han ikke kjente til eller så noen gateforkynnere.  “Ettersom jeg begynte å søke det opp fant jeg ut at det finnes noen få virkelig gjenfødte gatepredikanter som har en seriøs bibelsk tone her på Hawaii,” sa 19 åringen som ble frelst da han var 17 år. Den unge mannen som i 2012 ventet på Herrens ledelse som ville føre han til Australia , kom etter hvert i kontakt med seriøs kristen forkynnelse som brakte ham ut på et eventyr med Jesus som så altfor få våger å kaste seg ut i.

Ble dynket med brus av spottere

“Min første erfaring med gateforkynnelse er fra Geelong i Australia (Se klippet under) Etter at jeg ble frelst som 17 åring og i 18 års alderen kom i kontakt med god bibelsk forkynnelse innså jeg at det var Guds vilje at vi alle skulle være med på å gjøre disipler ved forkynne og spre Guds ord. Han gav meg  styrke til å oppgi mitt tidligere liv og ikke david-sesters-ild-dåpbare fysisk forsake det som er av denne verden, men også gi opp mitt eget omdømme, stolthet på grunn av frykt for hva andre måtte mene om meg, for Hans skyld. Hva Jesus tenkte om meg og mitt liv ble viktigere enn hva andre tenker, og jeg var villig til å bli den største idiot i verdens øyne for Gud ved å ta opp mitt kors. Jeg kjente en brann etter å fortelle andre om sannheten og ba om at Gud skulle sende meg ut som misjonær,” forteller 19 åringen som endte opp med å flytte til Australia sammen med to andre gjenfødte kristne. ” Vi hadde ingen penger, ingen organisert institusjon i ryggen og heller ingen rykte … alt vi hadde var en ukuelig trang etter å forsake denne verden samt å se Jesus frelse mennesker. En av de to jeg reiste sammen med hadde tidligere gjort noe lignende på gatene i australske byer. Etter å ha sett han i aktiv forkynnelse på gatene ble jeg modigere og frykten forsvant og jeg kjente at jeg ikke skammet meg over evangeliet om Jesus. “På den første dagen som gatepredikant i den australske byen Geelong ble jeg ydmyket da en ung tilhører helte en flaske brus over hodet mitt, jeg frøs, var sulten og sliten. Jeg overdriver ikke men denne ydmykelsen gav meg likevel en enorm glede i Den Hellige Ånd over å være funnet verdig til å bli spottet for Jesu navn skyld, sier David og viser til at de kristne i apostlenes gjerninger jublet og frydet seg over å være funnet verdige til å lide trengsel for Jesu skyld,” sa David Sester til Søkelys i 2012.

Fant styrke i Åndens fylde

“Midt i alle prøvelsene under min første gateforkynnelse kom Den Hellige Ånd og fylte meg med usigelig glede og kom med et ugjenkallelig kall over livet mitt til å tjene Kristus på gata. – Nå er det blitt slik for meg at dersom det går en uke eller to uten at jeg får vitnet om Jesus på gata føler jeg meg utilpass,” sier David som takker Gud for det hele. På spørsmål om hvorfor David driver på med nettopp dette svarer han: “Når folk spør meg om hvorfor jeg bedriver offentlig forkynnelse på gater og lignende svarer jeg vanligvis at det er nettopp dette Jesus har befalt sine disipler å gjøre når han i Markus 16,15 “Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapning,” sa 19 åringen og fortsetter: “Ofte hører jeg folk si til meg: “Det er bedre måter å evangelisere enn gate forkynnelse.” Mitt svar til dette er … “Kan det være en bedre måte å evangelisere på enn å følge eksemplene til Paulus, de tolv disipler, den tidlige kristne menighet og viktigst av alle, Jesus Kristus selv. Jesus Kristus, apostlene og profetene var alle offentlige talere, noe vi også bør være i dag. – En annen ting jeg ofte hører er: “Dine prekener på gaten skremmer folk bort fra Jesus .” Som svar på dette vil jeg , – med tanke på at Jesus selv forkynte offentlig sammen med disiplene … spørre om vi virkelig kan skremme folk bort fra Jesus ved å følge hans eksempel?”

Liker ikke Jesus Kristus

“Hvis folk ikke liker kristendommen på grunn av at vi offentlig forkynner hans ord på gatene er dette et bevis på at Jesus i realiteten er uønsket,” sier David som mener at vi ikke kan tilpasse Jesus til å være noe annet enn det han er. (Jesus var på mange måter en farlig person for samtiden med sine ideer og holdninger og Guds folks oppgave er å forkynne Kristus sant og ikke ufarliggjøre ham slik at han er akseptabel for det syndige menneske) Hensikten ved at Kristus lot menigheten være på jorden er for at vi skal vitne om Guds Sønn for verden. Vi kan ikke være ulydige eller neglisjere den desidert viktigste oppgaven Gud gav oss her på jorden,” sier den unge gateforkynneren og fortsetter:  -En annen populær motforestilling jeg ofte møter er utsagnet om at kristen badekarforkynnelse er privat og må holdes innenfor kirkens fire vegger. “Hvorfor ikke bare drive misjon innenfor kirken? “Å drive misjon innenfor menighetens vegger er som å fiske i badekaret. Du vil bare få det du selv putter i det. Hvis man vil ha skikkelig fisk, må man fiske der hvor fiske er. Havet er enormt og nærmest endeløst men med millioner av “fisk” som kan bli vunnet,” forklarer David videre.”Da jeg først begynte gate forkynnelse var da jeg slet mest med frykt for hva andre syntes. Sannheten er, det er en overnaturlig frimodighet som er gitt til oss ved Den Hellige Ånd. Den eneste måten å overvinne frykt eller engstelse på er gjennom å bli absorbert i Skriften, be og ved Guds nåde få styrke gjennom bønn. Når frykten steiler sitt stygge hode, så siterer jeg ofte Skriften for meg selv, “for Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd. (2.Tim.1,7) og derfor kan frykt være det motsatte av tro,” sa David Sester som da ventet  på Hawaii i påvente av å få et visum til Australia, hvor han nå har bodd siden 2012 i en del av den kristne organisasjonen Aus Disciples som har markert seg i bybildet i australske byer.

En vanskelig tid for Guds menighet

“Å forkynne et sant evangelium i en tid preget av apostat kristendom med menigheter som stort sett proklamerer budskap om velstand eller frafall fra Guds ord er det ikke lett sester-david-nattå være en ekte representant for Jesus Kristus. “Mange steder er det klare Guds ord blitt en mangelvare og når jeg møter spott, forakt og hån gjør jeg som bibelen sier, jubler av glede, fordi Jesus sa: “Salige er dere når menneskene hater dere, og når de støter dere ut, spotter dere og kaster deres navn fra seg som noe ondt for Menneskesønnens skyld. Gled dere på den dagen og spring av fryd! For se, stor er den lønn dere har i himmelen. For på samme vis gjorde deres fedre med profetene. ( Luk 6:22-23) -Noen ganger den Hellige Ånd fyller meg med så mye glede og glede for å være anklaget eller bebreidet at jeg bokstavelig talt hopper av glede når jeg kommer alene for å be. Vi blir oppfordret til å glede oss i alle situasjoner fordi Gudstro innebærer et samfunn med Kristi lidelser. “Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler,” står det skrevet og dette høres kanskje rart ut, men hat, spott, hån og falske beskyldninger gjør meg lite fordi Gud gir oss kraft til å møte ethvert angrep fra fienden,” sier David og legger til: “Til tider prøver djevelen å skyte sine brennende piler på meg for å gjøre meg motløs, deprimert og lignende og løsningen er da å gå til Gud i bønn og bibel. Gud har aldri sviktet meg i mine mørkeste stunder og styrken ligger i bønn, lovsang og lesning av Hans ord,” sier nittenåringen som har følgende oppmuntring til norske kristne som vil kaste seg ut i et eventyr på gaten som storbyforkynner: “Mitt råd til kristne som ønsker å tjene Gud er å gi opp absolutt alt for å positivt kunne gi seg i kast med oppgaven med å spre Guds ord. “Kast fra deg alt som forhindrer deg i å tjene Kristus enten det er skole, jobb, en livslang drøm, eiendeler eller eget omdømme. Kast alt ut av vinduet og samle deg skatter i himmelen. Den kristne kirkes oppgave på jorden er å forkynne Hans ord og evangelisere verden og hvordan kan vi som kristne neglisjere Jesu siste ord før han dro opp til himmelen? Mange unge kristne ber: “Gud hva er din vilje for mitt liv? Hva vil du jeg skal gjøre? Vel, Guds ord er vel egentlig krystallklart: “Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til, idet dere døper dem i navnet til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn” (Matteus 28:19) “Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen.” (Mark 16:15) Artikkelen fortsetter under videoen

https://www.youtube.com/watch?v=7wJ778QGJco

Ordene “Gå” er noe forslag men en befaling til å ta utfordringen på alvor. Alle kristne er kalt til å ta del i misjonsbefalingen, så mitt råd er å følge Jesus i radikal tro og lydighet. Hvis du må flytte til et annet land, så flytt, Hvis det betyr et liv i fattigdom, så gå likevel. Hvis det skulle bety å være sulten av og til og uten penger så dra likevel. Om du blir hjemløs, uten venner eller familie så dra likevel for Gud har lovet å gå med deg. “Om du skulle bli forfulgt, slått eller drept for Jesus så dra likevel. Den andre delen av mitt råd er å lære å be. Intet menneske er større enn hans liv med Gud i bønn. Hver alene med Gud og gråt inne for Hans ansikt, rop ut i angst og bønn overfor fortapte sjeler og be om seier over synd i ditt eget liv. Som kristne trenger vi å be, søke i Hans ord og vi trenger å lære oss å disiplinere oss selv slik at vi tilbringer tid med Jesus Kristus og jeg sier dette til meg selv inkludert;” avslutter David som er en av flere som ønsker å advare folk om at Jesus Kristus snart kommer tilbake igjen. Mens mange av vår tids store predikanter forkynner et sukkersøt budskap om velstand, fred, lykke og suksess proklamerer unge David og hans kone omvendelsens budskap til unge og eldre på gater og streder i Australia og New-Zealand.

Jeg avslutter denne saken med en video som kan illustrere hva det kan koste å følge Jesus og samtidig vise til løftene vår Herre og frelser også har gitt oss: “Og se jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende. (Matt.28,20) og tilsist Paulus: “Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!” (Denne saken er hentet fra Søkelys arkivet 2012)

https://www.youtube.com/watch?v=Dk1YP2dqorg

Én tanke om “Fra arkivet: David Sester (19) er gatepredikant og Jesusvitne i Australia og på Hawaii

  1. Utfordrene historie, en ung mann som gjør hva Herren sier. Våger modig forkynne evangeliet om synd og nåde, kors og frelse, himmel og helvete. Godt å få fokus på nytt og lese noe annet enn om JKC som stadig hater og hater. Guds folk forkynner evangeliet, blogger Christensen forkynner hat. Hat eller vranglære og løgn. Det er et urent og demonisk nettsted JKC driver. Han er en blogger som trenger å høre evangeliet. Hør Jan Kåre: “Omvend deg og bli frelst!” Ta i mot Kristus å finn fornyelse i ditt liv. La Herren befri deg for disse åndsmakter som fyller deg. I Jesu navn Amen!

Det er stengt for kommentarer.