Omkring 600 demonstrerte i Oslo mot barnevernet

Gårsdagens internasjonale protestdag mot det norske barnevernet samlet omkring 600 jan-aage-torpmennesker i Oslo. I tjue forskjellige land og på 63 forskjellige steder ble demonstrert mot det norske barnevernets behandling av Bodnariu familien og andre familier som er falt som ofre for norsk barnevern. Jan Aage Torp, som var en av dem som holdt appell under gårsdagens markering har i de siste månedene markert seg som en av dem som tør stille de riktige spørsmål til det norske barnevernet.

“Til tross for at det finnes en hel del gode medarbeidere i barnevernet som gjør mye godt, har jeg vært vitne til gjennom mange år at barnevernet er grunnleggende i opposisjon til Bibelens ord om familien, samt mot FNs barnekonvensjon. Det er selve fundamentet i barnevernet som er feil. Derfor vil jeg arbeide for en full omlegging av barnevernet.

Bibelen og barnekonvensjonen er enige

Det fjerde bud sier: «Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg» (2Mosebok 20:12).

FNs barnekonvensjon er faktisk enig i dette, og har lagt omsorgsplikten og omsorgsretten først og fremst til foreldrene etter artikkel 18. Den sier at «begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal for dem komme i første rekke.» Artikkel 19 understreker at når foreldrene ikke kan eller vil gi nødvendig beskyttelse og omsorg, da må staten ha tiltak som kan beskytte barna mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting». Legg merke til at FNs barnekonvensjon fastslår at dette kommer som en siste utvei – ikke som den første løsningen.

skjermbilde-2016-04-17-kl-05-38-14At FNs barnekonvensjon er så tydelig er betryggende for alle religioner og livsanskuelser. Hinduer i India, muslimer i Indonesia, buddhister i Thailand hvor jeg vokste opp, samt shintoister i Japan hvor jeg ble født, setter alle barnas beste i sentrum, og da er familien den naturlige bærebjelken! (Skjermbilde 2016-04-17 kl. 05.38.14. 600 deltagere var møtt frem på Eidsvolls Plass)

Dessverre har vi ikke idag en norsk grunnlov, som for øvrig setter Bibelen høyt, som gir den nødvendige, spesifikke støtte til barna og familien, slik Bibelen og FNs barnekonvensjon gjør.

Her vil jeg benytte anledningen, fordi vi kritiserer partiene på Stortinget, til å gi ros til Kristelig Folkepartis arbeid på Stortinget: De fikk i 2014 nesten igjennom at paragraf 103 i Grunnloven skulle inkludere denne klare formuleringen: «familien er en grunnleggende enhet i samfunnet». Men Venstres Abid Raja forhindret dessverre dette under den endelige avstemningen. Så her må vi lære oss å samarbeide med gode krefter.

Vi trenger å lære oss å jobbe langsiktig og politisk, sindig og saklig, og ikke bare ha sterke formuleringer på en dag som denne, men jobbe også med de små og viktige forandringer som utgjør et hele som skaper bedre forhold for barna og familiene.

Jeg vil kjempe for det ufødte barn, men da er den logiske konsekvens at jeg også kjemper for fødte barn. Hvis du er abortmotstander, men du tillater at barna tas fra mor og far, uten at det først er gjort betydelig innsats for å styrke familien, da lever du inkonsekvent. Vi er nødt til å verne om barnet, både i mors liv, og etter at barnet er født.

Det er en del ting vi må passe på i Norge:

I et harmonisk samfunn er det foreldrene som gir barna en trygg og omsorgsfull oppvekst. Men i den oppløsningen som har funnet sted av tradisjonelle familieverdier i Norge, har man tilogmed gått bort fra «det biologiske prinsipp» som det rådende prinsipp. Dette må vi gjeninnføre! Vi kan ikke ha et barnevern som setter staten og fagfolks ekspertise over foreldrenes ansvar, omsorg og kjærlighet.

Foreldre må alltid varsles først når barnevernet ønsker å gjøre noe. Det er ikke riktig først å ta barnet fra mor og far, men de må komme ved siden av mor og far for å kunne finne veier så familien kan fungere godt – til beste for barna.

Gud velsigne Norge! Gud velsigne hver eneste en av oss! La oss kjempe for barna og for familien i Norge og verden!

skjermbilde-2016-04-17-karl-johan

Artikkelen er hentet fra Jan Aage Torps blogg: 

 

Én tanke om “Omkring 600 demonstrerte i Oslo mot barnevernet

  1. All ære til Pastor og Apostel Jan-Aage Torp, som ikke bare har en viktig tjeneste nasjonalt og internasjonalt for Herren, men også står opp for familier som er undertrykket av barnevernet. Må Gud virkelig velsigne Pastor Torp! Det er ktefter direkte styrt av satan som prøver å kneble ham, enten det er ateister eller det er den onde sosiopatiske UNIBUSS-sjåføren!
    Oppfordrer alle til å be for Torp, og be om at de onde kreftene som herjer med ham blir kneblet!!!

Det er stengt for kommentarer.