Ludvig Nessa reagerer på kirkemøtet og homokirken: “Dra bort bort fra henne”

falsk-kirkeI etterkant av forrige ukes vedtak om å anerkjenne homofili og tilby kirkelig velsignelse av likekjønnede ekteskap har en rekke kristne reagert sterkt. Ludvig Nessa som lenge har vært en markant motstander av dagens abortlov oppfordret søndag kristne over det ganske land til å forlate den norske kirke med ordene: “Dra bort bort fra henne!” og skriver videre: “For flere år siden brøt prestene Børre Knudsen, Per Kørner og Ludvig Nessa med staten som kirkestyre fordi politikerne innførte en forførende vranglære, en ulov, kalt abortloven, som dreper i dobbelt forstand, både kropp og sjel! Prestene ble avsatt og Eksilkirken, Den norske kirke i eksil, ble til.” (bildet illustrerer den falske norske kirke som sender mennesker i avgrunnen med sin forførelse)
“Nå har også kirkemøtet lagt seg på samme destruktive kurs som stortinget, dvs. på kollisjonskurs med Guds Ord og Guds Sønn. En forførende vranglære (sodomi) er ludvig-nessainnført i kirken. Derfor bryter jeg nå også med kirkemøtet og kirkerådet som kirkestyre. Jeg ser ikke annen måte å gjøre det på enn å melde meg ut. Ellers blir jeg tatt til inntekt for vranglæren både moralsk og økonomisk. Statens “folkekirke” er ikke lenger kirke. Den var et bedehus og et gudshus, men nå er den blitt et folkets hus og en “satans synagoge”. Den og alle dens tjenere må boikottes! “Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager!” Joh.åpb.18,4
Dette betyr ikke at vi forlater Kirken, like lite som vi i sin tid forlot den norske stat! Vi forblir i Jesu Kristi sanne kirke som vi ble i Norge! De som nå urettmessig har tatt makten i kirken, er ikke “liv laga”. De lever på kunstig åndedrett. Når de mister statens millioner, klapper de sammen! Når de dør, er alt tapt! Også den evige salighet.
Noen er bekymret for egen begravelse og for sine kjæres graver. Men ingen trenger å bekymre seg for ikke å komme i jorden. Gravene til våre kjære er hvor de er. Ingen kommer til å gjøre noe med dem. Dessuten må vi sørge for å få kaste ut “husokkupantene” og ta kirkene og kirkegårdene tilbake. For han som bor i oss, er større og sterkere enn han som bor i verden,”

Én tanke om “Ludvig Nessa reagerer på kirkemøtet og homokirken: “Dra bort bort fra henne”

  1. Kirken står ikke lenger på Guds ord. Det er tid for å forlate den.

Det er stengt for kommentarer.