Bør homoseksualitet kriminaliseres slik enkelte kristne mener

matt-biancoAt homofil praksis er i strid med Guds gode vilje for mennesket og dermed en synd og et brudd på Guds lov er et standpunkt den kristne kirke har hatt i snart 2000 år. Å hevde at homofili er synd gjør enn slett ikke populær eller politisk korrekt i vår tid og på grunn av det er det mange kristne kirkesamfunn som enten velger å tie eller og tilpasse seg hva som er korrekt i det moderne samfunnet i 2015. Andre troende går i motsatt retning og mener at homofil praksis må kriminaliseres fordi det er en styggedom. Les videre