Bør homoseksualitet kriminaliseres slik enkelte kristne mener

matt-biancoAt homofil praksis er i strid med Guds gode vilje for mennesket og dermed en synd og et brudd på Guds lov er et standpunkt den kristne kirke har hatt i snart 2000 år. Å hevde at homofili er synd gjør enn slett ikke populær eller politisk korrekt i vår tid og på grunn av det er det mange kristne kirkesamfunn som enten velger å tie eller og tilpasse seg hva som er korrekt i det moderne samfunnet i 2015. Andre troende går i motsatt retning og mener at homofil praksis må kriminaliseres fordi det er en styggedom.

Homofile som lever ut sine lyster en i stor fare. Deres fremtid er i den evige fortærende ild dersom ikke de omvender seg og tror på den sanne Gud. Homoseksuelle er forkastet av Gud og står uten håp om frelse dersom de ikke omvender seg. De er overgitt til urene tanker fordi de kjente Gud,  men æret ham ikke som Gud. Derfor er de overgitt til et sinn som ikke duer, sier Matthew Bianco som er en av de få som våger å fanebære det bibelske synet på homoseksualitet. “Dem som velger å følge sin syndige lyster har bevist avvist Gud og Gud har også avvist deg. Så du gjør klokt i å omvende deg, du er i stor fare, sier Bianco som forteller at homoseksuelle vil bli kastet i ildsjøen, sier Bianco i sin video du kan se her. Andre kristne oppfordrer til at samfunnet skal re-kriminalisere homoseksualitet og viser til de bibelske tekster som omtaler homofil praksis som en styggedom eller vederstyggelighet.

https://www.youtube.com/watch?v=yqSrv0kvcqk

 

Facebook Comments

17 tanker om “Bør homoseksualitet kriminaliseres slik enkelte kristne mener

 1. Realiteten er at denne saka er tapt.
  ——
  Homobevegelsen har vunne og kjem berre til å verta sterkare fram mot Yeshuas gjenkomst.
  Gud har advara om at straffa kjem over alle homofile som lever ut lystene sine.
  “Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere.» 16 De er opprørere som klager over sin skjebne, men lever etter sine lyster. De skryter og bruker store ord og smigrer andre når de har fordel av det.” Judas brev
  —————-
  Bibelen nemner mange styggedomar eller ekle ting som Gud straffar.
  Mange kristne fokuserer stort sett berre på dette med homofili som ein vederstyggelighet.
  Når ein prøver å nemna nokon av dei andre styggedomane som Gud reknar opp, så går gardina ned. Det vil dei ikkje høyra.
  ——————–
  Sokelys dekka saka då eg vart utstøytt frå verdidebatt, fordi eg sette ord på ei sak mange kristne ikkje likar og.
  —————–
  https://www.sokelys.com/?p=1694
  ——
  3 Mosebok 18 tek opp nokre av styggedomane.
  “Du skal ikke gå til en kvinne og ha samleie med henne når hun har menstruasjon og er uren. 20 Du skal ikke ha samleie med din landsmanns kone og således gjøre deg uren. 21 Du skal ikke gi noen av dine barn til Molok; du skal ikke vanhellige din Guds navn. Jeg er Herren. 22 Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom. 23 Du skal aldri ha omgang med dyr; for da blir du uren. Heller ikke skal en kvinne by seg fram til et dyr og pare seg med det. Det er MOTBYDELIG.
  24 Gjør dere ikke urene med noe slikt! For med alt dette har de gjort seg urene, de folkeslag som jeg vil drive ut for dere. 25 Landet er blitt urent, og jeg vil straffe det for synden, så det spyr ut dem som bor der. 26 Men dere, enten dere er født i landet eller er innflyttere der, skal holde mine forskrifter og lover og ikke gjøre noen av disse avskyelige gjerninger – 27 for alle disse avskyelige gjerninger gjorde de som bodde i landet før dere, og landet ble urent.”
  ————-
  “Så hold dere da til det jeg har bestemt, og følg ikke noen av de SKAMLØSE SKIKKENE som de har fulgt før dere!
  —————
  “Skamløse skikkar” har me mange av i Norge og.
  Eg har nemnd maten mange greier å putta i munnen, ekle matvarer.
  ———-
  “For se, Herren kommer som en ild,
  hans vogner som en virvelvind.
  Han slipper sin vrede løs som en brann,
  sine trusselord som flammer.
  For Herren skal holde dom med ild,
  med sitt sverd skal han ramme hvert menneske;
  mange er de som Herren feller.
  17 De som helger og renser seg
  når de går til hagene
  i følge med en som går i midten,
  de som spiser svinekjøtt,
  mus og annen styggedom,
  skal alle gå til grunne,..” Esaias 66.
  STYGGEDOMANE er ikkje vore delikatessar i dag, slik mange kristne påstår.
  ————-
  “Så tok han meg med bort til inngangen av den porten som fører inn i Herrens hus på nordsiden. Der satt kvinnene og GRÅT OVER TAMMUS. 15 «Ser du, menneske?» sa han til meg. «Men du skal få se mer styggedom som er verre enn denne.»
  16 Så førte han meg til den indre forgården i Herrens hus. Og der, ved inngangen til Herrens tempel, mellom forhallen og alteret, stod omkring tjuefem menn med ryggen mot Herrens tempel og ansiktet vendt mot øst. De bøyde seg mot øst og TILBAD SOLEN. 17 Da sa han til meg: «Ser du, menneske? Er det ikke nok at Juda-ætten gjør all den styggedommen som de har gjort her”.
  Yeshua seier det:
  “De dyrker meg forgjeves,
  for det de lærer, er menneskebud.»
  —————
  I staden for å fylgja Guds lover og festar har mange kristne laga til ei gudstenste som er full av heidensk (styggedom) .
  ———————-
  “De sviktet Herren og dyrket Ba’al og Astarte-bildene.” Dom 2
  ——————-
  “Det var da Salomo ble gammel at konene hans fikk vendt hans hjerte til andre guder. Hans hjerte var ikke lenger helt med Herren hans Gud, som hans far Davids hjerte hadde vært. 5 Salomo holdt seg til ASTARTE, sidonernes gudinne, og til Milkom, ammonittenes STYGGEDOM 6 Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fulgte ikke Herren trofast, som hans far David hadde gjort. 7 På den tiden bygde Salomo en offerhaug for Kamosj, moabittenes styggedom, på den høyden som ligger midt imot Jerusalem, og for MOLOK, ammonittenes styggedom.”
  Milkom eller Molok er den guden som vert tilbede i Bohemian Grove.
  http://www.leanoticias.com/wp-content/uploads/2012/11/image479.png
  ————–
  Ein kan ikkje lenger seia høgt at homofile handlingar er synd. Då vert ein utstøtt og kan mista jobben.
  Det er ikkje lenge til før ein kan rekna med fengselstraff for å ytra seg negativt om sodomeriet.
  —————
  Gud hatar styggedomar og gjev gong etter gong advarslar om kva som vil skje om ikkje folk vender om.
  I Israel i dag er det store homofestivalar.
  Tel Aviv er rekna som ein av dei beste plassane for homofile.
  ——-
  http://cdn.darkmoon.me/uploads/tel-aviv-pride-15.jpg
  Guds advarslar står fast i 5 Mosebok 28.
  “Alle disse forbannelsene vil ramme deg. De skal forfølge deg og nå deg igjen til du blir utryddet, fordi du ikke adlød Herren din Gud og ikke holdt de bud og forskrifter som han har gitt deg. 46 De skal være tegn og under for deg og dine etterkommere til alle tider.
  47 Du tjente ikke Herren din Gud med glede og av hjertens lyst da du hadde rikelig av alt. 48 Derfor skal du, sulten, tørst og uten klær og med mangel på alt, trelle under de fiendene Herren sender imot deg. Han skal legge et jernåk på din nakke, helt til han har utryddet deg.
  49 Herren vil sende mot deg et folk langt bortefra, fra jordens ende. De kommer flygende som ørner, og du skjønner ikke det språket de taler. 50 Det er et folk med harde ansikter; de tar ikke hensyn til de gamle og er ikke nådige mot de unge. 51 De eter opp det du får av buskapen og det du dyrker på jorden, til det er ute med deg…”
  Difor kjem og Israel til å lida grusomt på slutten, fordi dei ikkje har innretta seg etter Guds lover.
  “Selv den fineste og mest forvente mann blant dere vil da se skjevt til sin bror og til sin kone som han tar i favn, og til de barna han ennå har tilbake. 55 Han unner ingen noe kjøtt av sine barn som han spiser, fordi han ikke har annet igjen, i den trengsel og nød som fienden fører over deg i alle dine byer. 56 Selv den fineste og mest forvente kvinne, som aldri har prøvd å sette foten på jorden, så fin og forvent som hun var, vil se skjevt til sin mann som hun tar i favn, og til sin sønn og datter. 57 Hun vil ikke dele med dem etterbyrden som kommer ut av henne, eller barna hun har født. Fordi hun mangler alt, spiser hun dem i hemmelighet, i den trengsel og nød som fienden fører over deg i byene dine.” 5 Mosebok 28
  ————————

  • Det må være tillatt å hevde hva Bibelen sier om homofil livsstil, men jeg tror personlig ikke at kriminalisering er veien å gå. Derimot tror jeg at vi må våge å si hva Bibelen sier om temaet, og når homofile krever at kirken skal velsigne slikt er det en skam. Den kristne kirke skal fastholde hva Bibelen lærer og ikke tilpasse seg det som er trendy i samfunnet, men det er nok som du sier Torstein, en tapt sak..

  • Jeg tror ikke det noen tapt sak. Dette er noe vi kan snu. Åpen kirkegruppe med lissom-presten Stålsett i spissen og endel andre ultraliberale “homo-kristne”, snakker som om det bare er en liten gruppe av svært konservative kristne som er i mot homofilt samliv/ekteskap, men det er så langt fra sannheten man kan komme. Det er tross alt bare noen få liberale i skandinavia(stort sett), som har dette synet. Den katolske kirken, pinsebevegelsen, baptister, karismatikere, frelsesarmeen, ja kort sagt alle kristne trossamfunn står fjelstøtt mot homofiil.
   Det mener jeg det er viktig å få frem, og da tror jeg dette kan snus. Det er tross alt også svært mange(sannsynligvis et stort flertall) i Den Norske Kirke, som er mot homofilt samliv, og holder fast på Guds Ord.
   Her er det bare å brette opp ermene, og ta kampen:-)

  • Jeg skulle virkelig ønske du hadde rett Ansgar. Uansett må vårt mål i denne tid være å forkynne Guds ord klart og tydelig og det vil komme til å koste. Ennå har ikke den norske kirke falt, selv om sterke krefter jobber for at kirken skal akseptere å velsigne homofile ekteskap. Dersom kirken faller mener jeg at tiden for oppbrudd og utmeldelse er kommet for dem som ønsker å stå for Guds ord og bibelsk kristendom. Her på Sørlandet har vi noe som heter fellesmøter og hvert eneste år i begynnelsen av januar samles folk fra de ulike menighetene i Domkirken til fellesmøter. Dersom den norske kirke skulle åpne for homofile vielser-mener jeg at fellesmøtene burde avslutte fellesskapet med den norske kirke og finne sammen utenfor kirkens rom.

  • Dersom kirken skulle åpne opp for vigsling av homofile, vil den rakne fullstendig. Kanskje like greit? Da få man skilt ut de som virkelig er kristne, som kan bygge opp en allmenn luthersk kirke. Og de andre kan jo melde seg inn i humanetisk forbund!
   PS! Kjell; Hva mener du forresten om det som skjer i menigheten Samfundet? Vi har den jo på mine trakter også…..Slemme greier?

  • Punkt en Ansgar: Kirken bør rakne dersom det åpnes for vielser av homofile ektepar. Samfundet ja. De var på rett vei en periode og virket som om de var i en prosess hvor de nærmet seg andre kristne. De var faktisk såpass i endring at vi fikk noen mail fra enkelte Lommelendere som mente at infoen om dem som lå i sekt-oversikten vi har -ikke passet lenger. Signalene de da sendte ut gjorde at vi la inn denne positive endring i infoen. Men det ser ut som om dette må reverseres. Ellers vokste jeg opp med noen naboer som var svært sentrale i Samfunden, disse het Lomeland og bestefaren til disse jeg vokste opp sammen med grunnla bevegelsen i 1890. Han het Bernt Lomeland, en av etterkommerne av av denne kan du se her: vedkommende er ivrig star-supporter http://www.nrk.no/sorlandet/onsker-stromstad-velkommen-hjem-1.8270207

 2. Nei! Homofili bør ikke kriminaliseres. I kristendommen har vi toregimentslæren. Det vil si at det fysiske og det åndelige riket er atskilt. Verden skal få leve det livet den vil, men selvsagt kan kristne være en av stemmene i det verdslige sivile samfunn. Vil verden at homofile skal få leve ut sine lyster, skal de ha rett til det, men også ta konsekvensene av det. Når det er sagt, er det ingen tvil om hva bibelen sier om temaet. Homofili er en synd og en styggedom for Herren, og slike skal ikke arve Guds rike. Paulus skriver i Romerne 11 at vi ikke skal leve slik de lever i verden, og i 1 Tim 5:20 skriver Paulus at dem som synder (i menigheten), skal du irettesette i alles nærvær til advarsel for de andre. For å ta med ett bibelvers til, så skriver Paulus i 1 Kor 5:12-13 følgende; Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere skal dømme? Dem som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere! Den rette bibelske lære ut fra dette, er at de som ikke er kristne skal få leve slik de vil, uten at vi kristne skal legge oss opp i det. Men vi har selvsagt rett til advare eller si vår mening. De som derimot kaller seg kristne og lever i synd, har vi en plikt til å irettesette og til slutt utvise fra menigheten som siste utvei hvis vedkommende ikke legger av seg synden. Det gjelder homofili som all annen synd.

  • Ut fra din “logikk” skal vi ikke dømme noen synder, og da skal vi altså heller ikke dømme ran, drap, voldtekt osv?
   Jeg skulle ønske at homofili fortsatt var forbudt, men trengte ikke akkurat blitt straffet med livsvarlig fengsel. men, bot på linje med feks sexkjøp(som er latterlig nok i seg selv, da salg selvsagt også skulle vært ulovlig:-)

  • Da er man paa linje med islamistene som mange kristne og andre frykter skal overta dette landet. Man skal ikke forby noe som en stor minoritet i dagens samfunn er fodt med. Et forbud her er totalt umenneskelig og totalt i konflikt med de menneskelige verdiene i det norske samfunnet. Men nok om det og “listen carrefulli, ai sey tis onli vonce”.

  • Jeg har aldri tatt stilling til det spm da min kristne tro er aa konsentrere meg om meg selv og ikke om hva andre gjor. Min grunnholdning som menneske er aa ikke kriminalisere gode relasjoner mellom to mennesker som ikke gjor andre noe vondt. Ergo er min kristne tro aa misjonere samt fremstaa som et positivt forbilde for andre. Disse stadige diskusjoner om homofili blandt kristne er bare fruktbare i den forstand at den befolker helvete med mer folk. Man burde heller vere positive istedet for aa vere negative hele tiden. Og ja; med slike debatter hvor man fordommer svake grupper har man ikke bare tapt homofili kampen. Man har ogsaa tapt kampen om den norske sjel og alle norske menn og kvinner. Saa faar man peke paa bibelvers og sin egen perfekthet saa mye man vil mens satan lurer paa hva han skal med alle disse nye flyktningene. Dette bare som et hjertesukk.

  • Her i sør går det nok mot homofile vielser i statskirken: Domprosten vil åpne kirkene for forbønn for homofile par -Nå garanterer domprost Bjarne Sveinall at alle likekjønnede par som ønsker forbønn, skal få både forbønn, åpen kirke og prest i Kristiansand. Det stod i fædrelandsvennen i dag, så det er nok bare et tidsspørsmål før den norske kirke vier homofile. Den kirkelige vranglære brer om seg og vi snakker nok nå bare måneder før den norske kirke er en apostatkirke -og dermed ikke lenger Jesu Kristi kirke.
   Jeg ser på det som skjer i kirken som endetidstegn – i den grad at Paulus taler om et stort frafall fra troen og kristen etikk i de siste dager. Jeg mener at fellesmøtene bør ta konsekvensen av dette frafall og bryte all samarbeid om felleskristelig arbeid med den norske kirke. I enkelte karismatiske frimenigheter jages homodemoner ut av mennesker ved bønn og så skal man ha samarbeid om felleskristelig virke med et presteskap som faktisk velsigner noe Guds ord fordømmer. Norsk luthersk misjonssamband og Normisjon og de andre organisasjonene som står i kirken bør kjenne sin besøkelsestid.
   Tar de oppbruddet nå vil det kanskje få en viss sjokk-effekt innad i statskirken, men venter de uten å gjøre annet enn å føle seg uroet -tror jeg slaget er tapt for luthersk religion i Norge.

  • Jeg tror ikke kriminalisering er en farbar vei, men jeg tror at ordet må forkynnes klart og tydelig slik at mennesker finner omvendelse og frelse. Jeg tror også vi kristne skal være lys og salt i verden og peke på at det finnes en annen farbar vei, nemlig å følge Guds bud samt å leve i hans løfter. I forhold til likekjønnede ekteskap kan vi som kristne umulig akseptere det, og dersom den norske kirke skulle falle og bøye seg for den trendy ånd, tror jeg tiden er inne for et exodus ut av DNK både for enkeltmedlemmer og for dem som tilhører de lutherske organisasjonene.

 3. Homovigsling i kyrkja kjem etter alt å døma ved neste kyrkjemøte.

  Sist gong vart det avvist med får røyster.
  —-
  USA skal ta endeleg stilling til det i juni.
  http://www.vl.no/verden/h%C3%B8yesterett-i-usa-skal-ta-stilling-til-homoekteskap-1.311541
  —-
  “USAs høyesterett skal en gang for alle avgjøre hvorvidt amerikanske delstater har lov til å forby homofile og lesbiske par å gifte seg”.
  Ein treng vel ikkje lura på korleis det går.
  “Men beslutningen, som ventes i slutten av juni, kommer til å avgjøre fremtiden for homoekteskap i alle USAs 50 delstater.
  – Dette er sannhetens øyeblikk. Nå har de ni dommerne i høyesterett en umiddelbart mulighet til å garantere rettferdighet for tallrike familier, en gang for alle, sier Chad Griffin, som leder Human Rights Campaign, USAs største homorettighetsorganisasjon.”
  —–
  Babylon i Åp 18 går i bresjen for alle styggedomane.
  Jeremias 51 seier det slik:
  “Babel var et gullbeger i Herrens hånd
  og gjorde hele verden drukken.
  Folkeslagene drakk av vinen,
  derfor OPPFØRTE DE SEG SOM GALE.
  8 Brått er Babel falt og knust.”
  ——
  Me såg korleis det vart i Sodoma og Gomorra.
  Gud hadde ikkje anna val enn å øydeleggja byane.
  Difor vart Lot redda ut før straffedomen kom.
  Det same skjer med Babylon i Åp 18.
  Gud seier i advarselen at folk må reisa frå plassen.
  “Jorden skjelver og vrir seg;
  for nå setter Herren i verk
  de planer han har mot Babylonia:
  å gjøre landet til en ørken
  hvor ingen mennesker kan bo.”
  «Vi prøvde å lege Babel,
  men hun var uhelbredelig.
  La henne ligge, så vi kan gå,
  hver til sitt eget land.
  For dommen over henne når til himmelen,
  den rekker opp til skyene.»
  —————-
  “Å, at Babylon er blitt
  et skremsel blant folkeslagene!
  HAVET HAR STEGET OPP over Babylonia”
  ———————–
  “Å, hvor hele verdens hammer
  nå er knust og knekket!
  Å, hvor Babylonia er blitt
  til skremsel blant folkene!
  24 Jeg satte snarer for deg, BabeL”

  • Jeg er redd du får rett i at både kirken og USA kommer til å åpne seg for denne styggedom. Det profetiske ord peker i den retning.

 4. Jeg merker meg at de homofile omtales som de svake i samfunnet, noe jeg absolutt ikke er enig i. De er tvert imot blitt en sterk gruppe som arbeider målbevisst for å kneble alle som hevder at homofili er synd. Kan tenke meg at den onde gnir seg i hendene den dagen kirken faller. Vi har flere homofile prester, så kirken undergraves allerde innenfra. Da har han inntatt den siste bastion som har stått i veien for styggedommen. Dessverre er det også en del kristne som synes at homofili er ok. Glemmer ikke den kristne politikeren Meltveit-Kleppa som annonserte at hun gikk i ‘tenkeboksen’ da sønnen sto fram som homofil, og som kom fram til at homofili var ok. Slik er det sikkert med mange kristne som har homofile i familien eller som kjenner en homofil som de synes er ‘verdens flotteste menneske’. Fremover vil det nok koste mye å holde fast ved Guds ord, for samfunnet vil slå hardt ned på dem som kaller dette ved sitt rette navn. Vi ser jo hva som skjer i USA, der det både vanker bøter og oppsigelse fra jobb. La oss ikke trues til taushet!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *