Bør homoseksualitet kriminaliseres slik enkelte kristne mener

matt-biancoAt homofil praksis er i strid med Guds gode vilje for mennesket og dermed en synd og et brudd på Guds lov er et standpunkt den kristne kirke har hatt i snart 2000 år. Å hevde at homofili er synd gjør enn slett ikke populær eller politisk korrekt i vår tid og på grunn av det er det mange kristne kirkesamfunn som enten velger å tie eller og tilpasse seg hva som er korrekt i det moderne samfunnet i 2015. Andre troende går i motsatt retning og mener at homofil praksis må kriminaliseres fordi det er en styggedom.

Homofile som lever ut sine lyster en i stor fare. Deres fremtid er i den evige fortærende ild dersom ikke de omvender seg og tror på den sanne Gud. Homoseksuelle er forkastet av Gud og står uten håp om frelse dersom de ikke omvender seg. De er overgitt til urene tanker fordi de kjente Gud,  men æret ham ikke som Gud. Derfor er de overgitt til et sinn som ikke duer, sier Matthew Bianco som er en av de få som våger å fanebære det bibelske synet på homoseksualitet. “Dem som velger å følge sin syndige lyster har bevist avvist Gud og Gud har også avvist deg. Så du gjør klokt i å omvende deg, du er i stor fare, sier Bianco som forteller at homoseksuelle vil bli kastet i ildsjøen, sier Bianco i sin video du kan se her. Andre kristne oppfordrer til at samfunnet skal re-kriminalisere homoseksualitet og viser til de bibelske tekster som omtaler homofil praksis som en styggedom eller vederstyggelighet.

https://www.youtube.com/watch?v=yqSrv0kvcqk

 

11 tanker om “Bør homoseksualitet kriminaliseres slik enkelte kristne mener

 1. Det må være tillatt å hevde hva Bibelen sier om homofil livsstil, men jeg tror personlig ikke at kriminalisering er veien å gå. Derimot tror jeg at vi må våge å si hva Bibelen sier om temaet, og når homofile krever at kirken skal velsigne slikt er det en skam. Den kristne kirke skal fastholde hva Bibelen lærer og ikke tilpasse seg det som er trendy i samfunnet, men det er nok som du sier Torstein, en tapt sak..

  • Jeg tror ikke det noen tapt sak. Dette er noe vi kan snu. Åpen kirkegruppe med lissom-presten Stålsett i spissen og endel andre ultraliberale “homo-kristne”, snakker som om det bare er en liten gruppe av svært konservative kristne som er i mot homofilt samliv/ekteskap, men det er så langt fra sannheten man kan komme. Det er tross alt bare noen få liberale i skandinavia(stort sett), som har dette synet. Den katolske kirken, pinsebevegelsen, baptister, karismatikere, frelsesarmeen, ja kort sagt alle kristne trossamfunn står fjelstøtt mot homofiil.
   Det mener jeg det er viktig å få frem, og da tror jeg dette kan snus. Det er tross alt også svært mange(sannsynligvis et stort flertall) i Den Norske Kirke, som er mot homofilt samliv, og holder fast på Guds Ord.
   Her er det bare å brette opp ermene, og ta kampen:-)

  • Jeg skulle virkelig ønske du hadde rett Ansgar. Uansett må vårt mål i denne tid være å forkynne Guds ord klart og tydelig og det vil komme til å koste. Ennå har ikke den norske kirke falt, selv om sterke krefter jobber for at kirken skal akseptere å velsigne homofile ekteskap. Dersom kirken faller mener jeg at tiden for oppbrudd og utmeldelse er kommet for dem som ønsker å stå for Guds ord og bibelsk kristendom. Her på Sørlandet har vi noe som heter fellesmøter og hvert eneste år i begynnelsen av januar samles folk fra de ulike menighetene i Domkirken til fellesmøter. Dersom den norske kirke skulle åpne for homofile vielser-mener jeg at fellesmøtene burde avslutte fellesskapet med den norske kirke og finne sammen utenfor kirkens rom.

  • Dersom kirken skulle åpne opp for vigsling av homofile, vil den rakne fullstendig. Kanskje like greit? Da få man skilt ut de som virkelig er kristne, som kan bygge opp en allmenn luthersk kirke. Og de andre kan jo melde seg inn i humanetisk forbund!
   PS! Kjell; Hva mener du forresten om det som skjer i menigheten Samfundet? Vi har den jo på mine trakter også…..Slemme greier?

  • Punkt en Ansgar: Kirken bør rakne dersom det åpnes for vielser av homofile ektepar. Samfundet ja. De var på rett vei en periode og virket som om de var i en prosess hvor de nærmet seg andre kristne. De var faktisk såpass i endring at vi fikk noen mail fra enkelte Lommelendere som mente at infoen om dem som lå i sekt-oversikten vi har -ikke passet lenger. Signalene de da sendte ut gjorde at vi la inn denne positive endring i infoen. Men det ser ut som om dette må reverseres. Ellers vokste jeg opp med noen naboer som var svært sentrale i Samfunden, disse het Lomeland og bestefaren til disse jeg vokste opp sammen med grunnla bevegelsen i 1890. Han het Bernt Lomeland, en av etterkommerne av av denne kan du se her: vedkommende er ivrig star-supporter http://www.nrk.no/sorlandet/onsker-stromstad-velkommen-hjem-1.8270207

 2. Nei! Homofili bør ikke kriminaliseres. I kristendommen har vi toregimentslæren. Det vil si at det fysiske og det åndelige riket er atskilt. Verden skal få leve det livet den vil, men selvsagt kan kristne være en av stemmene i det verdslige sivile samfunn. Vil verden at homofile skal få leve ut sine lyster, skal de ha rett til det, men også ta konsekvensene av det. Når det er sagt, er det ingen tvil om hva bibelen sier om temaet. Homofili er en synd og en styggedom for Herren, og slike skal ikke arve Guds rike. Paulus skriver i Romerne 11 at vi ikke skal leve slik de lever i verden, og i 1 Tim 5:20 skriver Paulus at dem som synder (i menigheten), skal du irettesette i alles nærvær til advarsel for de andre. For å ta med ett bibelvers til, så skriver Paulus i 1 Kor 5:12-13 følgende; Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere skal dømme? Dem som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere! Den rette bibelske lære ut fra dette, er at de som ikke er kristne skal få leve slik de vil, uten at vi kristne skal legge oss opp i det. Men vi har selvsagt rett til advare eller si vår mening. De som derimot kaller seg kristne og lever i synd, har vi en plikt til å irettesette og til slutt utvise fra menigheten som siste utvei hvis vedkommende ikke legger av seg synden. Det gjelder homofili som all annen synd.

  • Ut fra din “logikk” skal vi ikke dømme noen synder, og da skal vi altså heller ikke dømme ran, drap, voldtekt osv?
   Jeg skulle ønske at homofili fortsatt var forbudt, men trengte ikke akkurat blitt straffet med livsvarlig fengsel. men, bot på linje med feks sexkjøp(som er latterlig nok i seg selv, da salg selvsagt også skulle vært ulovlig:-)

  • Her i sør går det nok mot homofile vielser i statskirken: Domprosten vil åpne kirkene for forbønn for homofile par -Nå garanterer domprost Bjarne Sveinall at alle likekjønnede par som ønsker forbønn, skal få både forbønn, åpen kirke og prest i Kristiansand. Det stod i fædrelandsvennen i dag, så det er nok bare et tidsspørsmål før den norske kirke vier homofile. Den kirkelige vranglære brer om seg og vi snakker nok nå bare måneder før den norske kirke er en apostatkirke -og dermed ikke lenger Jesu Kristi kirke.
   Jeg ser på det som skjer i kirken som endetidstegn – i den grad at Paulus taler om et stort frafall fra troen og kristen etikk i de siste dager. Jeg mener at fellesmøtene bør ta konsekvensen av dette frafall og bryte all samarbeid om felleskristelig arbeid med den norske kirke. I enkelte karismatiske frimenigheter jages homodemoner ut av mennesker ved bønn og så skal man ha samarbeid om felleskristelig virke med et presteskap som faktisk velsigner noe Guds ord fordømmer. Norsk luthersk misjonssamband og Normisjon og de andre organisasjonene som står i kirken bør kjenne sin besøkelsestid.
   Tar de oppbruddet nå vil det kanskje få en viss sjokk-effekt innad i statskirken, men venter de uten å gjøre annet enn å føle seg uroet -tror jeg slaget er tapt for luthersk religion i Norge.

  • Jeg tror ikke kriminalisering er en farbar vei, men jeg tror at ordet må forkynnes klart og tydelig slik at mennesker finner omvendelse og frelse. Jeg tror også vi kristne skal være lys og salt i verden og peke på at det finnes en annen farbar vei, nemlig å følge Guds bud samt å leve i hans løfter. I forhold til likekjønnede ekteskap kan vi som kristne umulig akseptere det, og dersom den norske kirke skulle falle og bøye seg for den trendy ånd, tror jeg tiden er inne for et exodus ut av DNK både for enkeltmedlemmer og for dem som tilhører de lutherske organisasjonene.

 3. Jeg er redd du får rett i at både kirken og USA kommer til å åpne seg for denne styggedom. Det profetiske ord peker i den retning.

 4. Jeg merker meg at de homofile omtales som de svake i samfunnet, noe jeg absolutt ikke er enig i. De er tvert imot blitt en sterk gruppe som arbeider målbevisst for å kneble alle som hevder at homofili er synd. Kan tenke meg at den onde gnir seg i hendene den dagen kirken faller. Vi har flere homofile prester, så kirken undergraves allerde innenfra. Da har han inntatt den siste bastion som har stått i veien for styggedommen. Dessverre er det også en del kristne som synes at homofili er ok. Glemmer ikke den kristne politikeren Meltveit-Kleppa som annonserte at hun gikk i ‘tenkeboksen’ da sønnen sto fram som homofil, og som kom fram til at homofili var ok. Slik er det sikkert med mange kristne som har homofile i familien eller som kjenner en homofil som de synes er ‘verdens flotteste menneske’. Fremover vil det nok koste mye å holde fast ved Guds ord, for samfunnet vil slå hardt ned på dem som kaller dette ved sitt rette navn. Vi ser jo hva som skjer i USA, der det både vanker bøter og oppsigelse fra jobb. La oss ikke trues til taushet!

Det er stengt for kommentarer.