Jan Hårstad: “For en artig krig” -Mot borgerkrig i Russland?

natoDet meste av det USA/Nato nå foretar seg militært tar sikte på å nedkjempe Russland i en storkrig mellom 2018- 20.Men forut for a shooting war,gjerne med taktiske atomvåpen,ligger det en lengre periode av destabilisering av fienden, økonomisk krigføring via sanksjoner og ikke minst total psykologisk krigføring via media slik at fienden framstår som ondskapen inkarnert. Ser vi i norske massemedia har denne demoniseringskampanjen pågått i flere år allerede. Les videre