Levi Jensen: “Det er bibelsk og gi barna sine juling” -Hanvoldkanalen oppfordrer til å anmelde Levi Jensen til politiet

Levi Jensen uttalte at “det er bibelsk å gi barna juling” og har på egen Facebookside slettet videoen etter kritikk

Evangelist Levi Jensen har igjen hisset på seg kretsen rundt Facebooksamfunnet Hanvoldkanalen. Årsaken til at Jensen denne gang har hisset opp Hanvold kanalen som mener at “… politiet burde absolutt ta tak i Andre Jensen,” ligger i det faktum at Jensen kom med et sleivspark da han siterte Bibelens Ord om “Herrens tukt” fra Hebreerbrevet kapittel 12, vers 5-11. Under sin utlegging av hva Bibelen sier kom Jensen til å si at “så det er i Bibelen å gi barna sine juling, -det er bibelsk, Gud gir sine juling,” sier Levi Jensen i klippet lagt ut på Hanvoldkanalen. Levi Jensen selv har fjernet videoen hvor han la ut om Herrens tukt og slo fast at det er bibelsk å gi barna juling, selv om dette er i strid med norsk lov. Les videre