40 i sørgetog for barnet i mors liv

Omkring 40 personer tok fredag 13 juni del i årets sørgetog for barnet i mors liv som ble sorgetog-1gjennomført i Oslo i går ettermiddag. Foruten Ludvig Nessa og Ragnar Andersen deltok også pastor Jan Åge Torp med to appeller under årets sørgedag som hadde markeringer både ved Stortinget, Høyesterett, VG-bygget, Regjeringsblokka, Trefoldighetskirken og Det ukjente barns grav på Vår Frelsers Gravlund. De ca 40 fremmøtte tilsvarer nærmest det tallet på ufødte barn som blir drept i Norge hver eneste dag. Den tallmessige labre oppslutningen vitner om det faktum vi har holdt frem en rekke ganger, nemlig engasjementet for det ufødte liv er labert blant norske kristne.