40 i sørgetog for barnet i mors liv

Omkring 40 personer tok fredag 13 juni del i årets sørgetog for barnet i mors liv som ble sorgetog-1gjennomført i Oslo i går ettermiddag. Foruten Ludvig Nessa og Ragnar Andersen deltok også pastor Jan Åge Torp med to appeller under årets sørgedag som hadde markeringer både ved Stortinget, Høyesterett, VG-bygget, Regjeringsblokka, Trefoldighetskirken og Det ukjente barns grav på Vår Frelsers Gravlund. De ca 40 fremmøtte tilsvarer nærmest det tallet på ufødte barn som blir drept i Norge hver eneste dag. Den tallmessige labre oppslutningen vitner om det faktum vi har holdt frem en rekke ganger, nemlig engasjementet for det ufødte liv er labert blant norske kristne.

Facebook Comments

6 tanker om “40 i sørgetog for barnet i mors liv

 1. Hei Åge Olaisen. Jeg hadde ikke anledning til å reise til Oslo i år, men kampen for barnet i mors liv har jeg gitt mye for, du kan lese litt om det her: http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=11820
  Du må scrolle ned til 15 august så finner du noe av min fortid. Jeg beklager at engasjementet i abortkampen blant kristne er lavert. Du kan også finne bilder av noen av de jeg kjempet sammen med i de dager her
  http://bilder.f-b.no/index.php?num=48&total=157&info=nessa&search=1&picid=13742&info=nessa&info=nessa&info=nessa&info=nessa&single=1
  http://bilder.f-b.no/index.php?num=47&total=157&info=nessa&search=1&picid=13742&info=nessa&info=nessa&info=nessa&info=nessa&info=nessa&single=1
  Bildene er fra Nessa saken hvor jeg og en gruppe unge fra Vestlandet og Kristiansand deltok i markeringer i Sarpsborg. I etterkant var jeg med på en rekke aksjoner sammen med blant annet Børre Knudsen og Ludvig Nessa og endte i buret i 17 dager.
  Mvh Kjell Andersen

 2. Barnabas Epistel seier at ein skal ikkje drepa eit foster i mors lov.
  Det er synd.

  Bodet seier ein skal ikkje drepa.

  Barnabas fortel og om dommen som kjem etter 6000 år.

  http://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html

  “Barnabas 15:3
  Of the Sabbath He speaketh in the beginning of the creation; And
  God made the works of His hands in six days, and He ended on the
  seventh day, and rested on it, and He hallowed it.

  Barnabas 15:4
  Give heed, children, what this meaneth; He ended in six days. He
  meaneth this, that in six thousand years the Lord shall bring all
  things to an end; for the day with Him signifyeth a thousand years;
  and this He himself beareth me witness, saying; Behold, the day of
  the Lord shall be as a thousand years. Therefore, children, in six
  days, that is in six thousand years, everything shall come to an end.

  Barnabas 15:5
  And He rested on the seventh day. this He meaneth; when His Son
  shall come, and shall abolish the time of the Lawless One, and shall
  judge the ungodly, and shall change the sun and the moon and the
  stars, then shall he truly rest on the seventh day.”

  Me er berre 14 år unna dommen, då alle skal dømast etter gjerningane sine.

  http://www.sonstoglory.com/bonniegaunt/images/G09-7000.jpg

  Fyrst kjem Antikrist og me får ein kort periode med han som jordas sjef før Gud grip inn.

  ” Himmelhærane, kledde i kvitt og reint lin, følgjer han på kvite hestar. 15 Og ut or munnen hans går det eit skarpt sverd; med det skal han slå folkeslaga ned. Han skal styra dei med jernstav og trø vinpressa som er fylt med vreidevin, med harmen frå Gud, Den allmektige. 16 På kappa og ved hofta har han eit namn skrive: Kongen over kongane og herren over herrane.
  17 Og eg såg ein engel som stod inne i sola. Han ropa med høg røyst til alle fuglane som flyg under himmelkvelven: «Kom hit, samla dykk til Guds store gjestebod! 18 De skal få eta kjøtet av kongar og hærførarar og mektige menn, kjøtet av hestar og ryttarane deira, kjøtet av alle, både frie og slavar, små og store.»
  19 Og eg såg dyret og kongane på jorda og hærane deira samla til krig mot han som sat på hesten, og mot hæren hans.” Åp 19

  Israel -Guds nasjon har og mykje skuld når det gjeld abort.

  http://www.dagen.no/Israel_Midt_sten/-_Abort_blir_behandlet_som_en_vanlig_sykdom-17126

  “Offisielt ligger aborttallene i Israel på omlag 19.000 hvert år, men tar man med mørketallene, foretas det mellom 40.000 og 50.000 aborter hvert år. Jenter i forsvaret får innvilget så mange aborter de måtte be om. Sandy Shoshani som leder Lilach, Senter for rådgiving til gravide i Jerusalem, er rystet.

  – Jenter får innvilget så mange aborter de måtte be om mens de gjør sin toårige militærtjeneste. For noen innebærer det både to og tre aborter, forteller Shoshani. ”

  5 Mosebok 28 advarar Israel om konsekvensane av ulydighet.

  ” Fordi du ikkje tente Herren din Gud av eit godt hjarte, i glede over all di overflod, 48 må du tena fiendane som Herren sender mot deg, og vera svolten, tørst og naken og mangla alt. Han skal leggja eit jernåk på nakken din, heilt til han har rydda deg ut.
  49 Herren skal senda over deg eit folkeslag frå det fjerne, frå enden av jorda, som ei stupande ørn, eit folk med eit språk som du ikkje forstår, 50 eit folkeslag med harde andlet, som ikkje tek omsyn til dei gamle og ikkje er nådig mot dei unge. 51 Dei skal eta opp frukta av buskapen din og frukta av åkerlandet, til du blir utrydda. Dei lét verken korn, ny vin eller fin olje vera att til deg, verken det som blir fødd av storfe, eller det som kjem til av småfe. Dei held fram til dei har utrydda deg. 52 Dei skal omringa deg i alle byane dine, til dei styrtar ned, dei høge festningsmurane som du set di lit til overalt i landet ditt. Dei skal omringa deg i alle byane i heile landet som Herren din Gud gjev deg. 53 Og i trengsla og nauda som fienden fører over deg, skal du eta dine eigne born, kjøtet av sønene og døtrene som Herren din Gud har gjeve deg. 54 Den finaste og mest bortskjemde mannen hos deg vil då vera så vond mot bror sin og kona si og mot dei borna han enno har att, 55 at han ikkje unner dei ein kjøtbit av borna sine som han et. For han har ikkje anna att i den trengsle og naud som fienden lét koma over deg i alle byane dine.”

  http://3.bp.blogspot.com/-pao33SrCet0/Tw-sLanaY2I/AAAAAAAAAFc/LN5yHHOmfEI/s1600/gaytelaviv.jpg

  “Du skal ikkje gje nokon av borna dine over til Molok; du skal ikkje vanhelga namnet til din Gud. Eg er Herren. 22 Du skal ikkje liggja med ein mann som ein ligg med ei kvinne. Det er avskyeleg. 23 Du skal ikkje ha samleie med eit dyr av noko slag og gjera deg urein ved det. Heller ikkje skal ei kvinne by seg fram til eit dyr og para seg med det. Det er motbydeleg. ” 3 Mosebok 18

 3. Kjenner ikke Ludvig Nessa,men synes han sier mye
  bra & har gode poeng! Dessuten er han mer seriøs
  enn Christensen! Så skriv gjerne mer om Nessa mindre om…! Imponert
  over hans arbeid & at han tørr å åpne munnen sin!

 4. OleJon
  Har god kontakt med Nessa og følger opp når det skjer noe på den kanten. Christensen har fått nok omtale og debatt for en god stund. Imidlertid håper jeg at jeg en gang kan skrive: “Nå har Christensen vendt om!”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *