Megakirkepastor Ed Young åpnet talerstolen for mormoner

Baptistpastor og megakirkeleder Ed Young møter nå kritikk etter at han lot den frittalende Beckmormoneren Glenn Beck tale i kirken under feiringen av uavhengighetsdagen. Ed Young som er en populær velstandsforkynner som er kjent for å loppe sine tilhengere i Jesu navn. Kritikken som er rettet mot pastor Young som er guru for Fellowship Church i Texas. Glenn Beck som omtaler seg som en “LDS kristen som er født på ny” er en frittalende og uredd representant som markerer seg ed konservative verdier. LDS er forkortelsen for “Latter Day Saints” som er en betegnelse mormonerne bruker om seg selv. Les videre