Megakirkepastor Ed Young åpnet talerstolen for mormoner

Baptistpastor og megakirkeleder Ed Young møter nå kritikk etter at han lot den frittalende Beckmormoneren Glenn Beck tale i kirken under feiringen av uavhengighetsdagen. Ed Young som er en populær velstandsforkynner som er kjent for å loppe sine tilhengere i Jesu navn. Kritikken som er rettet mot pastor Young som er guru for Fellowship Church i Texas. Glenn Beck som omtaler seg som en “LDS kristen som er født på ny” er en frittalende og uredd representant som markerer seg ed konservative verdier. LDS er forkortelsen for “Latter Day Saints” som er en betegnelse mormonerne bruker om seg selv.

“Jesu Kristi kirke av de siste dagers hellige” blir av de fleste kristne trossamfunn ansett som en sekt siden de fastholder “Mormons bok” som et hellig skrift på linje med Bibelen. rolls-royceDet kontroversielle kirkesamfunnet som bryter med evangelisk teologi på en rekke områder er mest kjent i Norge gjennom de tusener av unge pent kledde misjonærene som sendes ut for å verve mennesker til det omstridte trossamfunnet som avviser mange av de sentrale kristne dogmene. Kritikken mot pastor Ed Young går primært på at han gjennom dette signaliserer en nedtoning av sentrale kristne lærepunkter, selv om han selv avviser dette. Ed Young har tidligere vakt kritikk for sin ekstreme velstandsforkynnelse og stilte på plattformen med en Rolls-Royce for å illustrere velstanden den sanne troende har krav på å leve i. At kjettere finner hverandre burde ikke komme som noen stor bombe for dem som vet hva Guds ord sier om forførelser i de siste dager.