Endtime 777 ,en You Tube kanal som tar opp aktuelle hendelser med et profetisk aspekt

endtime777Profeti, verdensbegivenheter og endetiden er et tema som opptar mange troende i disse dager på tross av at svært mange kirker og menigheter har nedprioritert forkynnelsen om de siste dager. På You Tube finnes det en rekke kanaler som presenterer et blikk bakover og tar for seg hendelser i nyhetsmedia som kan ha profetisk betydning. Endtime 777 som ble opprettet i juni 2015 er en slik kanal med litt over 14000 følgere og nærmere 1,9 millioner avspillinger. Deres videoer inneholder klipp fra ulike nyhetsmedia og går gjennom de siste dagenes hendelser. Mange tegn peker nå på at vi lever i de siste profetiske tider, og selv om vi ikke kjenner dagen eller timen, så er bibelens oppfordring til vår tids kristne dette: Be og våk og be Herren gi olje til våre lamper. Gjennom tidens begivenheter kan vi ane et rop at Se, brudgommen kommer! gå ham i møte!  Sjekk ut Endtime777s siste video om de siste 4-5 dagers hendelser Les videre