BiMoB kulten: Den komplette galskap!!

Callum Geiers “Bibel Rip Dance”

callum-geier-hates-bibleCallum Geier fra Australia er et av BiMoB sektens mest kontroversielle medlemmer. Ved sitt stadige hamskifte mellom det å være tilhenger eller motstander av Harland Hoys absurde “Bible is the mark of the beast” ideologi skaper han latter, fortvilelse og frustrasjon blant de som har sett hans mange “riv i stykker Bibelen” seanser på You Tube. De som har fulgt Callum Geiers virksomhet kan fortelle at mannen minst må ha revet i stykker et tjuetalls bibler han har fått kristne til å gi seg. Callum Geier har brukt juleuken til å gjøre det han liker best, nemlig å poste videoer der budskapet er hat mot dem som tror at Bibelen er Guds Ord. Les videre