BiMoB kulten: Den komplette galskap!!

Callum Geiers “Bibel Rip Dance”

callum-geier-hates-bibleCallum Geier fra Australia er et av BiMoB sektens mest kontroversielle medlemmer. Ved sitt stadige hamskifte mellom det å være tilhenger eller motstander av Harland Hoys absurde “Bible is the mark of the beast” ideologi skaper han latter, fortvilelse og frustrasjon blant de som har sett hans mange “riv i stykker Bibelen” seanser på You Tube. De som har fulgt Callum Geiers virksomhet kan fortelle at mannen minst må ha revet i stykker et tjuetalls bibler han har fått kristne til å gi seg. Callum Geier har brukt juleuken til å gjøre det han liker best, nemlig å poste videoer der budskapet er hat mot dem som tror at Bibelen er Guds Ord. Fra sitt soverom publiserer han videoer som han legger ut og deretter sletter ettersom han føler “ånden” leder han til. Hans siste video som har tittelen “The Bible Is The Mark Of The Beast” er en “Rip the Bible Dance” og man vet knapt om man skal le eller gråte av galskapen som kan ses her. Juleuken har Callum Geier anvendt til å publisere ytterligere noen videoer hvor hensikten er å promotere Harland Hoy’s forskrudde “Bible is the mark of the beast” ideologi samt å rive i stykker utgaver av Bibelen. For øyeblikket promoteres det 6 ulike videoer hvor den ene er propaganda for kvekerne, mens tre av videoene oppfordrer seerne til å rive i stykker “Dyrets merke” som i følge dem er Bibelen. De tre andre videoene som promoteres er to videoer av Harland Hoy, mens den siste er av Chase Jester. Videoen vi her viser heter “ødelegg historiens største avgud” og er en rive i stykker seanse hvor Callum sier: “Jeg vil leve i ånden, jeg vil leve i ånden, farvel Bibel, jeg vil ikke bli kontrollert av en bok, jeg vil leve i ånden,” messer han frem, mens han river i stykker nok en utgave av den kristne bibel.

callum-rip-the-bible