Anders Helge Myhren vekker debatt med innlegget “falske profetier”

Etterlyser oppfyllelsen av nyere profetier

myhrenPastor for Evangeliekirken i Arendal Anders Hele Myhren vekker nå en viss oppsikt blant enkelte brukere av nettstedet “verdidebatt”. I et innlegg postet lørdag stiller Myhren en rekke spørsmål med mange av vår tids “profetiske” forkynnere og deres bøker. Både Emanuel Minos, David Wilkerson, Arild Edvardsen og også Lebesbymannens profetier fra 1907 blir anfektet i pastor Myhrens innlegg, fordi at en rekke hendelser som skal være forutsagt ennå ikke har skjedd. Hadde den bibelske profeten Jonas som profeterte byen Ninive’s ødeleggelse levd i vår tid, hadde også hans profeti fått stempelet “falsk profeti” av pastor Myhren i innlegget postet den siste lørdagen før jul i 2013.

Pastor Anders Helge Myhren er en kontroversiell personlighet. I mai 2012 ble Arendals pastoren hengt ut i avisen Fædrelandsvennen samtidig som et innlegg som inneholdt islamkritiske bemerkninger ble sensurert og slettet av “verdidebatt.no”. I innlegget uttrykte Myhren “dyp uro over utviklingen i Norge som importerer stadig flere og flere mennesker fra muslimske land. Selv om de aller fleste av disse er relativt fredlig tilsier likevel realiteten at blant disse vil det kunne være en minoritet som utvikler seg til å bli Jihadister og selvmordsbombere. Anders Helge Myhren er bekymret for den hvite rases framtid og ikke minst det faktum at kristne kan bli en forfulgt minoritet under “Dar al-Islam.” Vår omtale av den saken kan du lese her. I hans siste innlegg som har utløst en viss debatt blant de resterende debattantene på verdidebatt skriver Myhren dette til innledning: “Dette er et stykke om falske profetier. Det er faktisk få som ønsker og kalle seg en profet, derfor blir fallet ikke særlig stort, dersom noen kommer med en profeti som viser seg ikke er fra Gud. Vi har alle ønsker om, at det både skal bli vekkelse og liv rundt pastorer og i landet forøvrig, men det er viktig at ikke iveren tar overhånd og vi begynner å blande inn Guds stemme i ønskene våre. Da blir du en av dem som kommer med falske profetier, og det vil bare slå tilbake på deg selv, og gi deg et stempel som en bløffmaker.” Hele innlegget til Myhren og debatten kan følges her (Link til verdidebatt.no)

En utfordring til ettertanke

bibelenBakgrunnen for all utenom-bibelsk profeti og nyere profetier som ikke kan sidestilles med det profetiske ord i Bibelen finner vi primært i Apostlenes gjerninger og i Paulus brev til menigheten i Korint. Når Den Hellige Ånd ble utgytt på pinsedag slo Lukas fast at dette som skjer er oppfyllelsen av et profetord fra Joels bok :”Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer.” Apostelen Paulus omtaler profeti som en av nådegavene i 1.Kor 12 ”  en annen kraft til å gjøre undergjerninger; en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger. (1. Kor 12,10) og i samme bok, det fjortende kapittel  blir faktisk de troende oppfordret til “å jage etter kjærligheten, strebe etter de åndelige gaver, men mest etter å tale profetisk” (vers 1) I samme kapittel vers 3, blir profeti omtalt som et redskap til “oppbyggelse, formaning og trøst” og videre blir profeti ansett som å være noe som bygger opp menigheten. (vers 4) Det er sett på bakgrunn av at Bibelen selv sanksjonere “profetier og profeter” selv om disses verdi aldri må sidestilles med de kanoniserte skriftene.

Falske og ekte profeter

davewEn av dem som får gjennomgå av pastor Myhren er den avdøde David Wilkerson som var en landsens prest Gud kalte til tjeneste blant gjengledere og narkomane i New York på 1950 og 1960 tallet. Wilkerson ble verdenskjent gjennom sine mange bøker og filmen “Korset og Springkniven”. I hans siste del av tjenesten grunnla han Time Square Church” i New York og ledet den inntil han ble drept i en trafikkulykke den 28 april 2011. Pastor Myhren skriver følgende: “Det er vel ingen som har profetert og skrevet ned så mange profetier som David Wilkerson i USA. Han døde i en bilulykke for noen år siden, og det jo utrolig at ikke han ble passet bedre på av Herren. Men som sagt, boken “Den siste basun,” er vel kjent, og på -50 og på -60 tallet skrev han en del katastrofebøker. Idag 60 år senere har vel ingenting av det han skrev, og som han mente ville hende i nær framtid, hendt. Jeg leste selv disse bøkene og ble ganske skjelven i buksebeina, men ingenting hendte altså. Da han døde var det ikke først og fremst sine sanne profetier jeg husket han for, men for alle de profetiene som ikke hendte!”

Sviktet Gud som barnevakt 28 april 2011 Myhren?

wilkerson-car-krasjFør jeg griper fatt i pastor Myhren’s relevante spørsmål og debattønske omkring “falske profeter” føler jeg meg tvunget til å si noe om denne setningen: “Han døde i en bilulykke for noen år siden, og det jo utrolig at ikke han ble passet bedre på av Herren.” Det første jeg her leser ut av Myhren’s utsagn er et forferdelig menneskesyn. Opp gjennom historien har kristne i alle aldre, av alle trosretninger og av alle strømninger blitt rammet av brå død som har skyldes ulykker enten i trafikken, ved skipsforlis, i krig, fall fra hesterygg, fall fra stiger, blitt angrepet av ville dyr osv osv. Kristne har falt av sykkelen og blitt drept, noen har gått gjennom isen og druknet mens andre har fått armer kuttet av med motorsag. På lik linje med “verdens barn” (de som ikke tror og bekjenner Jesu navn) blir også kristne rammet av tragedier, men i følge deg betyr det at man er dårlig passet på av Herren. Du skriver: “Det er utrolig at ikke han ble passet bedre på av Herren”. (sitat slutt) La meg spørre deg Myhren: Mener du virkelig at Gud gjør en dårlig jobb når hans barn rammes av ulykker som medfører døden? …utrolig at ikke han ble passet bedre av Herren,”  -men vet ikke du pastor at ” Guds Ord som er den absolutte sannhet sier at vi alle har noe til felles, -nemlig at “tider og hendelser rammer oss alle” heter det i Forkynneren 9,11. Hva betyr egentlig det du skriver? Var Gud ikke flink nok til å passe på Wilkerson siden han omkom i ulykken. Klandrer du Herren for at Han ikke passet bedre på David Wilkerson den 28 april 2011 eller antyder du Herren burde ha passet bedre på David Wilkerson (siden han har skrevet bøker med profetisk innhold) enn søster Inger Ingenting som ikke har gjort seg bemerket med noe som helst i Guds rike? Burde Gud ha passet ekstra på bror Wilkerson i forhold til oss andre som ikke fikk det samme kallet som David Wilkerson gjorde. Jeg bare spør. (Skulle strengt tatt ha svart deg på verdidebatt.no, men sensurpraksisen der forteller meg at jeg neppe hadde vært der særlig lenge, før Morken hadde gitt meg rødt kort)

Profetiene Myhren stiller spørsmål med

I sitt innlegg stiller Myhren spørsmål med en rekke av vår tids profetier og deres opphavsmenn. Både profeter fra trosbevegelsen, pinsebevegelsen og selv den gamle minoskirkelige Levesby mannen skal i følge Myhren ha framsatt falske profetier fordi han selv etterlyser oppfyllelsen av disse. Endel av Lebesby mannens profetier fra 1907 venter ennå på sin oppfyllelse og Emanuel Minos kjente “Russland profetier” fra 1970 og 1980 tallet er heller ikke gått i oppfyllelse. Om den eldre damen fra Valdres som Minos ofte refererer til skriver Myhren: “Så har vi den profetien fra en dame i Norge, hentet fram av Emanuel Minos. Hun så at Norge vil bli tilsmusset av usedelighet, noe som har skjedd. Hun så videre, at på grunn av at Norge ikke tok imot alle flyktninger som kom til landet, ville vi selv bli rammet av krig og katastrofer. Vi måtte da rømme til u- landene fortalte hun, men… Der ville ingen ta imot oss på en vennlig måte, på grunn av våre tidligere harde hjerter. Dette er en falsk profeti, etter min mening, Gud vil at alle etniske grupper skal ha sitt eget land, og ikke at landene skal ta imot økonomiske flyktninger som reiser fra sine egne og svikter folk og hjemland.”

David Wilkersons bøker fra 1970 -1980 og 1990 tallet som inneholdt profetiske advarsler visjonerblir av Myhren avskrevet som “falsk profeti” og det samme gjør en rekke av trosbevegelsens profetier. En annen profet som også hadde endt på Myhrens liste hadde vært den bibelske profeten Jona. Han tok grundig feil når han drevet av den profetiske ånd gikk en dagsreise inn i storbyen Ninive og ropte ut sine profetiske advarsler over byen: “Og Jonas gikk en dagsreise inn i byen og ropte: “Om førti dager skal Ninive bli omstyrtet!” (Jona 3,49) Som kjent skjedde intet med Ninive etter de førti dagene, og hadde historien stanset der så hadde Jonas vært en falsk profet. Folket i Ninive vendte om, – og dermed ble profetiene satt på vent frem til profeten Nahum fikk samme budskap omkring 150 år senere og forkynte dom over Ninive, – som ble oppfylt. Mange av de profetier Myhren omtaler som “falske” kan være profetier som venter på sin oppfyllelse av ulike grunner og årsaker. Kanhende Gud gir mer nådetid, kanhende de er som Ninive, -satt på vent i den himmelske verden, og kanhende mottageren av “visjonene eller drømmene” selv har misforstått betydningen av det vedkommende hørte Gud talte. Mange av de bibelske profetene fikk selv aldri i sin egen levetid, – se at de profeterte ble oppfylt, og slik kan det selvfølgelig også være med de profetiene Wilkerson, Emanuel Minos eller Lebesbymannen framsatte. David Wilkerson som selv kalte seg “vaktmann” og ikke profet var klok nok til å ikke gi noen dato eller tidsangivelse på når hans visjoner skulle bli oppfylt, og dermed blir det hele forholdsvis vagt, selv om vi langt på vei kan konstatere at mye av det han omtale i boken “Visjoner” fra 1973/74 er blitt oppfylt. Spesielt i de merkelige vær-fenomener vår tid er vitne til. Hans profeti fra 1973 om at Gud skulle knuse jernteppet er også blant de profetier som er blitt oppfylt. Hva vi skrev om dette kan du lese her,

 Følg debatten fra verdidebatt her