Alle veier fører til Rom, selv fra Livets Ord i Uppsala

Ulf Ekman’s sønn konverterer til den katolske kirke

BenEkmanBirgittaBenjamin Ekman som er sønn av den kontroversielle pastor Ulf Ekman ved Livets Ord i Uppsala har blitt opptatt som medlem i den katolske kirke, melder Aletheia. Nyheten om at Ulf Ekmans sønn har tatt skrittet fullt ut og blitt katolikk har utløst debatt i den svenske bloggen som postet nyheten lørdag. 65 personer har så langt kommentert Benjamin Ekmans overgang til den katolske kirke. Overgangen fra evangelisk til katolsk tro skal ha blitt bekreftet av hans mor Birgitta Ekman som kunne bekrefte ” at “vår sønn, Benjamin har besluttet seg for å følge Jesus i den katolske kirke.” Benjamin Ekmans overgang til den katolske kirke må anses som en konsekvens av at også Ulf Ekman selv har foretatt en dreining i retning av katolisismen.  Mye har skjedd med Ulf Ekman og kretsen rundt Livets Ord siden de på 1980 og 1990 tallet brukte “krigstunger” i kampen mot “religiøse andemakter”. Benjamin Ekman som i realiteten vokste opp med “Livets Ord kaoset” har ved sin konvertering tatt skrittet inn i et kirkesamfunn som både er ubibelsk og som har et omdømme-problem på grunn massive avsløringer av presters seksuelle overgrep mot små gutter.  Les videre