Alle veier fører til Rom, selv fra Livets Ord i Uppsala

Ulf Ekman’s sønn konverterer til den katolske kirke

BenEkmanBirgittaBenjamin Ekman som er sønn av den kontroversielle pastor Ulf Ekman ved Livets Ord i Uppsala har blitt opptatt som medlem i den katolske kirke, melder Aletheia. Nyheten om at Ulf Ekmans sønn har tatt skrittet fullt ut og blitt katolikk har utløst debatt i den svenske bloggen som postet nyheten lørdag. 65 personer har så langt kommentert Benjamin Ekmans overgang til den katolske kirke. Overgangen fra evangelisk til katolsk tro skal ha blitt bekreftet av hans mor Birgitta Ekman som kunne bekrefte ” at “vår sønn, Benjamin har besluttet seg for å følge Jesus i den katolske kirke.” Benjamin Ekmans overgang til den katolske kirke må anses som en konsekvens av at også Ulf Ekman selv har foretatt en dreining i retning av katolisismen.  Mye har skjedd med Ulf Ekman og kretsen rundt Livets Ord siden de på 1980 og 1990 tallet brukte “krigstunger” i kampen mot “religiøse andemakter”. Benjamin Ekman som i realiteten vokste opp med “Livets Ord kaoset” har ved sin konvertering tatt skrittet inn i et kirkesamfunn som både er ubibelsk og som har et omdømme-problem på grunn massive avsløringer av presters seksuelle overgrep mot små gutter. 

Benjamin Ekman’s vandring til romersk katolsk kristendomsforståelse har naturlig nok skapt enkelte reaksjoner, 65 kommentarer på den aktuelle bloggen vitner om konverteringen har vakt en viss oppsikt  “Nu är det bara att vänta för att se vilka fler som följer med Benjamin… Jag tycker synd om alla lydiga medlemmar i Livets Ord. Undrar om det är någon enda av trosrörelsepastorerna som vågar ta bladet från munnen nu? Tveksamt eftersom Livets Ord och hela trosrörelsen har vissa likheter med Nordkorea. INGEN kritik mot ledarskapet får förekomma,” skriver Per Anderson. Enkelte stiller seg også det spørsmålet om Ulf Ekman selv på ett eller annet tidspunkt vil finne på å konvertere til den katolske kirke. I de siste årene har Ulf Ekmans tilnærming til den katolske kirke vært gjenstand for debatt blant annet på  Aletheia som er en blogg for  “Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser”

Fugl og fisk hos Livets Ord

Benjamin Ekmans konvertering og Ulf Ekman’s tilnærming til den katolske kirke vil uten tvil være med på å dempe “sekt-kritikken” av Livets Ord. Fra å være en ekstrem karismatisk sekt som foraktet alt religiøst har Livets Ord blitt langt mer allsidig. Dette kan man blant annet se av bokutvalget i Livets Ords webshop som tilbyr litteratur (og dermed lære) -både av klassiske trosforkynnere som Kenneth Hagin via åleglatte Joel Osteen til Joyce Meyer, Yonggi Cho, Bill Johnson og Billy Graham. Blant de bøker som man ennå kan få kjøpt via Livets Ord finner vi Kenneth Hagin klassikeren “Navnet Jesus” som blant annet promoterer læren om at Jesus døde åndelig og at mennesket i realiteten er guder på jord. Mandag kunne også avisen Dagen fortelle sine lesere om Benjamin Ekman’s konvertering til den katolske kirke. Saken er også blitt kommentert av Jan Kåre Christensen som selv har bakgrunn fra trosbevegelsen. Hva han mener om saken kan du lese her

Demonutdrivelser på Livets Ord 1980 og 1990 tallet