Flytragedien med Air Asia flyet krevde 162 liv, blant dem minst 46 kristne indonesere

Flyet fra Air Asia som styrtet i sjøen den 28 desember hvor 162 passasjerer og besetningen ble drept hadde også minst 46 kristne ombord. 41 av de som omkom i den triste flyulykken tilhørte den indonesiske menigheten Mawar Sharon Church i byen Surabaya. Den kristne forsamlingen har omkring 30 000 medlemmer oppdelt i 70 mindre sørgergrupper. Pastor  Philip Mantofa fortalte til avisen “Christian Examiner” at mange av medlemmene gjerne dro til Singapore i feriene og det styrtede flyet var på vei dit da ulykken inntraff. Under en seremoni på flyplassen i byen sa pastor Mantofa blant annet dette: “Det er en del ting vi ikke forstår, men vår Gud er større enn alt dette. Gud er ikke ond. Hjelp oss Gud å gå videre på tross at vi er omgitt av mørke. Også andre menigheter i byen hadde medlemmer ombord på flyet. Fra Bethany Church som er en pinsemenighet skal det ha vært fem medlemmer på flyet. Pastoren for pinsemenigheten som uttalte til New York Times at flyulykken var en tragedie for hele Indonesia. “Ut fra navnene på forulykkede kan vi se at mange er kristne og kinesiske, sa pastor Deddy. Menigheten Bethany er en del av den 250 000 medlemmer store Bethany Indonesian kirke synode som igjen er medlem av det evangeliske fellesskapet i Indonesia.