Spår oljeprisen ned mot 40 dollar -dystert for norske forbrukere i 2015 med betydelig prisøkning på importvarer

Også TV 2 og Virke profeterer nå dårligere kår for nordmenn i 2015

kø-foran-nav-fattighusSiv Jensen og Erna Solberg med  Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande som haleheng og støttepartnere har nå regjert Norge gjennom 13 måneder og konklusjonen så langt er klar. “Stadig flere nordmenn, inklusiv enslige forsørgere og innvandringsfamilier med mange barn,” melder NRK lille juleaften. Den dystre økonomiske situasjonen som en følge av den svekkede oljeprisen og svake kronen vil ikke bare føre til dyrere importvarer for nordmenn og i kombinasjon med økt arbeidsledighet vil 2015 og 2016 kunne innebære at ennå flere grupper i Norge vil bli fattige -samtidig som arbeidsminister Robert Erikson forsøker å presse syke og uføre ut i et arbeidsmarked preget av stadig hardere konkurranse og færre ledige stillinger.

Siden i sommer har prisen på råolje formelig stupt med over 50 prosent og ligger 29 desember og vipper på rundt 55 dollar fatet, men brent spot (norsk olje) mandag kveld ble omsatt rett over 57 dollar fatet. Siden 19 juni da oljeprisen var 115 dollar fatet for brent olje har oljeprisen målt i dollar halvvert seg og de aller fleste tror at oljeprisen skal ytterligere ned mellom 20 og 30 prosent. Dersom disse antagelsene er rett vil vi snart kunne se både 40 og muligens 30 tallet med de katastrofale følger det vil få for oljeavhengig norsk økonomi. Blant dem som spår oljeprisen ned til 40 dollar fatet er Bjørn Inge Pettersen som kurve-oljeer analysesjef i Aksjeanalyser.com og på sin egen bloggside spår han både oljepris og Oslo børs ned i månedene som kommer. I sin siste analyse publisert mandag kveld “spår” analysesjefen dette: “Dersom oljeprisen også skulle bryte ned gjennom USD 50,00-nivået så vil det trolig komme et videre fall ned mot tidligere bunn fra under finanskrisen i 2008, rundt USD 40,00. -Vi har gjentatte ganger i høst kommet med oppdaterte tekniske analyser av oljeprisen på Aksjeanalyser.com, og hvor vi har uttalt at det tekniske bildet for oljeprisen signaliserer videre fall de kommende 3-6 måneder. Vi gjentar i dag på Aksjeanalyser.com at det tekniske bildet for oljeprisen indikerer at det gjerne vil kunne komme en test av tidligere bunn under finanskrisen helt ned mot USD 40,00-nivået. Vi venter altså et videre kraftig fall for oljeprisen de neste 3-6 måneder, og da gjerne helt ned mot USD 40,00 for Brent Crude Spot, og vi tror da som omtalt i tidligere analyser av Oslo Børs at det kan komme et kraftig fall for Oslo Børs i 2015, og i verste fall kanskje så mye som et 60 prosent fall fra dagens nivå for Oslo Børs i løpet av 2015. Følg Bjørn Inge Pettersen svært spennende blogg her.

Fare på ferde  

Mens aksjeanalyser.com dystert spår oljeprisen ned på 40 tallet i løpet av de neste 3-6 månedene er det faktisk en viss sjanse for at vi kan se oljepriser helt ned på 30 tallet tror enkelte som ennå mer pessimistiske. Dersom oljeprisene fortsetter å falle og den norske kroner fortsetter å svekke seg mot andre valutaer vil det kunne bli svært ugunstig både for den norske statskassa og også for vanlige forbrukere. En svekket krone gjør at norske varer og tjenester blir mer attraktive for utlendinger -og det kan jo styrke noen sektorer av norsk økonomi -mens oljerelatert industri vil komme til å slite. Dermed vil vi kunne stå overfor nedbemanninger i oljeindustrien og lokale næringer som tilbyr varer og tjenester til oljeindustrien. Dersom prisfallet blir varig vil vi helt sikkert komme til å se en betydelig reduksjon i aktivitetsnivået i oljenæringen og dette vil føre til at arbeidstagere i oljeindustrien vil komme til å se at arbeidsplassene deres blir borte. Dermed vil vi få økt generell arbeidsledighet -da disse melder seg som søkere til stillinger i andre sektorer.

Prisstigning på importerte varer og norskprodusert strøm vi importerer

En varig lav oljepris samt svekket norsk krone har allerede gjort de såkalte “Harry-turene” mindre lønnsomme og den svekkede norske kronen har allerede ført til at strømprisene til norske forbrukere er gått opp -og årsaken er at norsk produsert strøm selges via Nord Pool systemet som opererer i euro. Dette betyr at norskprodusert strøm selges til Nord inflasjonPool, som norske kraftselskap kjøper tilbake i euro, og siden euro er betydelig styrket i forhold til vår egen valuta -blir resultatet at vi må bla opp med flere kroner for strømmen vi i utgangspunktet produserte her hjemme. Dermed er norsk strøm i realiteten blitt en importvare som vi kjøper fra utlandet -med vår krone som i løpet av noen få måneder har svekket seg med 17 prosent. Den 16 juni 2014 kostet en euro kr 8,12 og rett før jul, den 16 desember måtte man ut med nesten 9,55 for en euro, og dette betyr en svekkelse på 17 prosent. Det er denne 17 prosents forskjellen norske strømkunder nå må belage seg på å måtte ta på strømregningen i månedene som kommer. Også i forhold til dollaren som vi betaler blant annet diesel og bensin i har krona blitt betydelig mindre verd. Den 16 juni 2014 kostet en dollar akkurat nok 5,9999 og den 16 desember måtte vi ut med kroner 7,61 for en dollar. I prosent betyr dette at en dollar nå er 27 prosent dyrere -eller med andre ord er kronen har svekket seg betydelig. For oss norske forbrukere betyr dette at importerte varer omsatt i euro eller dollar vil bli betydelig dyrere i månedene som kommer. Dette betyr dyrere flatskjermer, dyrere PCer, dyrere nettbrett, dyrere datakomponenter, dyrere importerte varer -og dermed vil kjøpekraften for Kari og Ola i 2015 bli vesentlig forringet i 2015. Fagbevegelsens kan neppe med det kommende lønnsoppgjøret til våren slå seg til ro med “moderate oppgjør” og bør gå for klare kroneoppgjør fremfor å snakke om prosentvise lønnsøkning -for prosentvise oppgjør øker forskjellene på fattige og rike. Allerede 2 januar kunne Apple meddele norske forbrukere at deres produkter vil bli betraktelig dyrere i 2015, melder avisen VG i artikkelen “Så mye dyrere blir Iphone” og det vi nå ser er bare begynnelsen. 2015 kommer til å  bli et tungt år for dem som allerede har lite fra før i Norge.

Rente-bløffen

Under forrige “rente-møte” besluttet sentralbanken å sette ned styringsrenten med 0,25 punkter fra 1,5 prosent til 1,25 prosent og så langt har få norske lånekunder fått glede av det siste rentekuttet. De store bankene velger tydeligvis å la eierne få profitten fremfor lånekundene som hadde trengt stimulansen til å møte økende strøm og importpriser i renten2015. Heller ikke prisnedgangen på råolje ser ut til å komme norske forbrukere tilgode og selv om noe av prisfallet veies opp av den svekkede kronen -har oljeprisen internasjonalt falt prosentvis mer enn det kronen har svekket seg. Med unntak av noen lokale priskriger i enkelte byer, blant annet i Oslo, Kristiansand og Stavanger er veiledende priser fra oljeselskapene i dag høyere enn de var for ett år siden, melder E24.no. I følge NRK skal oljeselskapene i kveld plutselig ha satt opp prisene igjen.  Med andre ord, Kari og Ola Nordmann er heller ikke unt gleden av lavere drivstoffpriser av oljeselskapene som opererer i Norge -og verst er som regel Statoil som er kjappest til å heve prisene etter de tradisjonelle billigdagene som her i Kristiansand bruker å være onsdag kveld og søndag kveld. Aller billigst er drivstoffet før klokken 1100 mandag formiddag -og først ute med å sette opp drivstoffprisene er Statoil.

 Senker oljeprisen for å straffe Putin

Det eksisterer flere teorier på hvorfor oljeprisen nå blir dumpet. En teori som mange finner sannsynlig er at oljeprisen bevist blir senket for å senke russisk økonomi på grunn av Vladimir Putins eventyr i Ukraina. Mandag 29 desember falt den russiske rubel ytterligere med over 9 prosent mot amerikanske dollar og mange tror og forventer at den russiske stat regelrett skal gå konkurs. Sammen med vestlige sanksjoner er fallende oljepriser virkelig “bad news” for Putin som har opptrådt som en rå og aggressiv militærmakt overfor sine naboer. En annen forklaring er også at Saudi-Arabia som frykter et atombombeutrustet i Iran bevist har valgt å kjøre en høy produksjon for å svekke den iranske økonomien som er ekstremt oljeavhengig -for å forhindre at Iran utvikler atomvåpen. Videoen under gjør et forsøk på å forklare teorien.

https://www.youtube.com/watch?v=USdYw2UVN6M

 

2 tanker om “Spår oljeprisen ned mot 40 dollar -dystert for norske forbrukere i 2015 med betydelig prisøkning på importvarer

 1. Takk for den oppsummeringen, Kjell. 2015 ser ut til å bli et meget uforutsigbart år. Arbeidsledigheten stiger, og her på Nord-Jæren, der mye av sysselsettingen er knyttet opp til oljen, er det urolig. Mange mennesker har kjøpt seg eneboliger til 5-6 mill, og lånt det meste. De baserer seg på at begge ektefellene skal ha høye inntekter for å betjene lånene.
  Det var en eiendomsmegler som sa at det var svært mange tvangssalg(mye mer enn folk ante), og det med en rekordlav rente.
  Nordmenn har i gjennonsnitt en million i privat lån, og det er selvsagt altfor mye. Folk skal ha alt: dyre biler, hytter, båt og barna skal ha alt de peker på. Dyre utenlandsturer er blitt obligatorisk. Nei, vi er helt på villspor i dette landet.
  Den rød-grønne regjeringen kjørte heldigvis et forholdsvis stramt økonomisk løp de åtte årene. Hadde vi hatt H/FRP de to periodene, ville landet vært langt dårligere rustet til å møte utfordringene som kommer!
  Og situasjonen og utsiktene, tilsier at frp heldigvis ikke får satt sin økonomisk politikk ut i livet. Regjeringen vil i overskuelig fremtid være mer eller mindre kneblet av situasjonen både nasjonalt og globalt!

  • Jeg har en følelse av at 2015 blir litt av en utfordring for mange. Vår borgerlige regjering har så langt ikke tatt de grep som er nødvendig for å begrense nedturen. Jeg ser Norges bank skal selge ut utenlandsk valuta og støttekjøpe norske kroner for fem hundre millioner hver virkedag i januar.. Og det vil styrke krona noe -men nødvendige grep jeg mener Siv og Erna må foreta er å styrke de lavere inntektsgrupper i samfunnet.

Det er stengt for kommentarer.