Feirer sin fjerde jul i iransk fengselscelle

For fjerde år på rad må pastor Farshid Fathi “feire” jul og nyttår i en liten fengselscelle i et iransk fengsel, -arrestert og dømt til seks års fengsel for å ha ledet et nettverk av undergrunns husmenigheter

farshid-fathiMartyrkirken: Pastor  Farshid Fathi ble adskilt fra sin familie i 2010 og idømt en fengselsstraff på seks år for å ha ledet et nettverk av hemmelige husmenigheter, melder Christian Today. Den kristne pastoren som er gift og har to barn ble funnet skyldig i å ha utført handlinger som kunne true den nasjonale sikkerhet og plassert i Evin fengselet i Teheran. Den kristne pastoren var opprinnelig født inn i en muslimsk familie, men ble sammen med sin bror kristen da han var 17 år gammel. Han har helt siden da trofast tjent Kristus, og er en av mange kristne i muslimske land som erfarer forfølgelse, adskillelse og fengsel for sin tro på Jesus. Fathi ble i realiteten dømt bare fordi han var kristen i et islamsk land.

Den nå 35 år gamle pastoren ble for en tid tilbake overført til Rajai Shahr fengselet utenfor Teheran hvor han deler celle med hardbarka kriminelle. Han rett til å ha besøk av familien,
iran-christian-persecutiongarantert av Irans egne lover blir rutinemessig krenket og hans bibel er blitt beslaglagt og han blir også nektet å synge kristne salmer og sanger. Pastor Fathi`s støttespillere har lagd både Twitterkonto og iverksatt en Facebook kampanje som jobber for å få han løslatt. Man har også arrangert bønnedag på fireårsdagen for hans fengsling, og man forsøker å påvirke opinionen til å jobbe for hans løslatelse. I sitt siste brev til sine støttespillere skrev pastor  Farshid Fathi at “selv om det vakre med julen og tegn på jul ikke kan bli funnet i dette fengselet, kan jeg likevel med troens ører høre den evige og vakre sannhet: “Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel.” Pastoren underskrev brevet som “din fengslede bror som er fri i Kristus”

Et kall til engasjement

Guds Ord, Den Hellige Skrift som er Guds levende ord oppfordrer og formaner oss alle til å minnes de som er i fengsel: “Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger iran-prisonsammen med dem, – likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!” Hebreerbrevet 13,3 og apostelen Paulus som selv erfarte fengsel og forfølgelser for Jesu navn skyld (2.Kor.11,23) skrev dette: “Om ett lem lider, da lider alle lemmene med,” (1.Kor.12,26) og vi lever nå i en tid hvor stadig flere og flere må betale prisen for å følge Jesus. Under Sovjet tiden var det kristne i Russland og i de andre kommunistlandene som var gjenstand for omfattende forfølgelse, fengsling og tortur for Jesu navns skyld, men i våre dager er det primært i muslimske land at kristne er under sterkt press. Vår oppgave er å hjelpe, trøst og styrke våre forfulgte brødre -samtidig som vi gradvis merker at forfølgelse og vanskelige tider også stadig rykker nærmere oss. Vi i det relativt frie Vesten må kaste oss inn i bønnekampen for våre forfulgte brødre og søstre i den muslimske verden og be at Guds Ånd og Ord må få fremgang på tross av forfølgelse og motstand fra Allahs tjenere.