Sosialismen og avkristningen, konsekvenser og frukter

ebull-anti-kristenAt vi har religions og ytringsfrihet vet vi, og like selvfølgelig er det å komme med retoriske oppramsinger  som at landet vårt er bygd på frihet, toleranse og respekt. Men det er når vi ettergår denne toleransen og respekten at det sier stopp. Jeg siterer 6.1. historieprofessor Edvard Bulls skrift, “kommunisme og religion” fra 1923. Dette la grunnlaget for den skolen vi har sett utvikle seg i 100 år. Bull var formann i Det norske Arbeiderpartiet, og dette (skriftet) førte til en ideologisk kamp mot kirken, som var det norske arbeiderpartiets hovedfiende, og som det var grunn til å bekjempe. Videre var programmet (fra skriftet “kommunisme og religion”) tydelig: “…..vi skal bekjempe den kristelige ydmykhets-moral. Vi skal gjøre skolen verdslig. Har det lykkes? Ja!,” skriver Jan Pedersen i et innlegg.  

Det begynte med lærerskolene. De måtte “avkristnes”. I 1946 brukte sosialistregjeringen sin makt under Einar Gerhardsen og overtok den store, kristelige
einar-gerhardsenOslo lærerskole. Dette fortsatte utover på 1960 tallet da timetallet i kristendoms-kunnskap ble redusert, tross den største underskriftskampanjen som noensinne har vært i Norge, med ca 750 000 navn som protesterte på denne reduksjonen. Pådriver i avkristnings-kampen kom i 1968 og utover med AKP-ml. Ideologisk var de inspirert av den internasjonale bevegelsen som heter Frankfurterskolen. Hovedtesen deres er at for å få makt må HELE mennesket med tanker og følelser, tro og liv, være behersket av sosialismen. At sosialistene har vunnet den ideologiske kampen mot det kristne verdisynet, fikk vi se i 1969, da skolens evangelisk lutherske dåpsopplæring ble stoppet. (Selv om enkelte dissenter-kristne applauderte dette, var det korttenkt da litt åndelig lys er bedre enn stummende mørke) -At de har lykkes skyldes også deres vedvarende indoktrinering av barn og unge via Framskolen og AUF. Hvorfor har ikke de kristne som har/hadde et stort nominelt flertall, maktet noe tilsvarende? Fordi Edvard Bull og hans tropper har greid å få folk til å tro at religion er en privatsak. Men sosialistisk ideologi er politikk! Ut fra to-regimentslæren er ikke religion en privatsak. Denne er klart uttalt i NT, at øvrigheten er av Gud. Dette får følger for kirken, som skal påpeke når staten går utover Guds vilje, som i Nazistaten under krigen,” skriver Jan Pedersen i sitt innlegg.

Årsak og konsekvens

Pedersens innlegg avslører hva og hvem som primært er skyld i den avkristning Norge har opplevd gjennom de siste 40 år. Under de røde faner anført av menn som Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli, Odvar Nordli, kvinnen Gro Harlem Brundtland, Thorbjørn Jagland og Jens Stoltenberg har Norge slik Lebesbymannen advarte om, -blitt trukket dypere ned i en sosialistisk avkristningskultur som drev kirke og kristendom ut av skolen, fjernet rettsvernet for det ufødte liv, nedkalte dom over nasjonen med å bidra til den berømte Osloavtalen, ga samfunnets aksept for abnorme partnerskap og til sist utøya-boikott-israelintroduserte såkalte likekjønnede ekteskap, og fjernet for alvor vårt vern som skulle ha
forhindret 22 juli. Parallelt med at sosialistene har lykkes med å dra kristendommen ut av samfunnet og erstattet den med en lapskaus av “kristen-humanistisk arv” som i
realiteten betyr ingenting. Den siste skanse som skal falle er kirken. Gjennom flere tiår har sosialistene -med enkle borgerlige avbrekk -gjort kirken mer og mer tannløs og liberal. Problematikken med kirkens røst mot abort -ble effektivt fjernet med rettssakene mot Børre Knudsen, Ludvig Nessa og Per Kørner. Gradvis ble nye og mer liberale prester utklekket på de teologiske fakultetene og stadig flere prester og andre kirkelige tjenere var av en annen ånd -hadde et annet evangelium og er nå i ferd med å dra sann kristen tro ut av kirken. Ekteskapet som ble innstiftet av Jahve Gud kort tid etter skapelsen, er en hellig pakt mellom en mann og en kvinne, -og i april 2016, kommer kirkemøtet i Kristiansand etter alt og dømme, til å åpne kirkedøren opp for vidt -for å slippe mørke og frafall inn, -og Guds velsignelse og beskyttelse ut. Dermed legger vi landet åpent for et nytt norsk 22 juli.

Bull ikke formann i Arbeiderpartiet

“Imidlertid var Bull IKKE formann i Arbeiderpartiet, og referansen deres til
Frankfurterskolen er dessverre her bare feilaktig og misforstått. I en slik viktig sak med en viktig kritikk må man ikke slå om seg med ting man – kan det virke som – ikke har nevneverdig greie på,” skriver en leser av innlegget i en epost til Søkelys.

20 tanker om “Sosialismen og avkristningen, konsekvenser og frukter

 1. Avkristning er jaggu på tide. Prestene lærer bare løgner. Det er så mange kristne sekter at de knapt tørr å se hverandre i øynene. Kristendommen bærer ingen frykter. Det sies at den vokser i Asia. Ja blant fattige analfabeter som ikke skjønner noe som helst.

  • Jeremy. Avkristningen kommer fordi Herren Israels Gud, den evige Jahve eller “jeg er” inspirerte Paulus til å skrive disse ordene: “2 Tess 2,3 La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn,

   Vi nærmer oss store profetiske begivenheter og jeg tror Herren har begynt å gi sine barn åpenbaring om hva som er i ferd med å skje. Messias vil hente sin brud som er under trengsel og press og Derefter vil jeg vende tilbake og igjen opbygge Davids falne hytte, og det nedbrutte av den vil jeg atter opbygge, og jeg vil igjen opreise den, Apg 15,16. Derfor er min oppfordring: Vær våken, være rede, vær modig, hold fast på Jesus Messias i liv og død og velsigne Israel og enhver jøde siden frelsen kommer fra jødene gjennom Jesus Messias.

  • Så du er en trofast Paulus følger…Jeg skal fortelle deg en ting. Paulus gikk fra Jerusalem til Damaskus ca 35 år etter Jesu død. Der møter han Jesus i en drøm og blir så ”berørt” han reiser tilbake for deretter å skrive om Jesu liv og mirakler. Ikke mindre en 17 av 27 bøker men han har faktisk skrevet mer. Han er mannen bak Heb og Luke og alt dette er basert på drømmer? Mer enn halve NT er basert på hans drømmer men ingen har sett eller hørt noe men alle er overbeviste på at det er G-ds uforanderlige ord???
   Paulus motsier også Torahen gjentatte ganger ennå Torahen er fra G-d mens hele folket sto som vitner og hørte G-ds røst.
   Dere setter deres lit til Paulus sine drømmer og ignorerer det som er sannheten nemlig Torahen!!!!
   Helt vanvittig

  • Jeremy. Ingen jeg vet om følger Paulus. Men vi kjenner den Messias Paulus prekte om. Ja Paulus møtte Jesus på veien til Damaskus, og det møtet resulterte i en ny kurs, en ny vei for Paulus. Vi skal selvfølgelig ikke ignorere Torahen, Jesus kom for å oppfylle Torahens krav i ditt og mitt sted, fordi vi ikke klarer det selv. Det er flott at du studerer Skriftene, for gjennom de kan Jesus Kristus tre frem for dine øyne.
   Jeg hører om mange jøder som møter Messias Jesus i disse dager. Guds rike går fremover og jeg velsigner det jødiske folk og ber for Israel, fordi jeg som nytestamentlig kristen ser at Gud nå er i ferd med å vende fokus bort fra “hedningene” og mot Davids falne hytte som ennå ikke har sannet at Jesus Kristus er Messias. Det finnes selvfølgelig noen kristne som på basis av løsrevne Paulus sitater har lagd en teologi der kirken har overtatt Israels plass, men jeg erfarer det mer slik at vi som kristne er blitt podet inn, men som Jesus troende som tror på hele Guds ord, så ser vi at hedningenes tid er ferd med å nå sin ende og Guds fokus vil bli rettet mot jødene og Jerusalem.

 2. I en ekkel kommentar stod det:
  “Dermed setter Sokelys seg helt utenfor den kristne tro og norsk kultur.”

  Det er sant. Men det gjorde Noah, Moses, profetene i Bibelen, Luther, Wycliffe, Hans Nilsen Hauge og alle de andre. Og ikke minst Jesus.

 3. Interessante profetier fra Lebesbymannen.

  Legg merke til deklarasjonen fra Socialist International konferansen 2-4 juni i 1962.

  “The Fabian Society and World Government

  Outside Britain, the Fabian Society’s ultimate goal – which it has pursued through the Labour Party and other front organisations like the Socialist International and the United Nations – has been the establishment of a Socialist World Government (Ratiu, 2012).

  The UN was created in 1944 as a successor to the Milner-Fabian League of Nations with the involvement of the Fabian Socialist Rockefellers and their Council on Foreign Relations (CFR) and, from inception, was dominated by Socialists with links to the Socialist International like Paul-Henri Spaak, Trygve Lie, Dag Hammarskjold and many others.

  The Socialist International itself was created in 1951 by the London Fabian Society as the successor to Karl Marx’s First International. Its main function has been to co-ordinate the Socialist movement worldwide, in particular, with a view to establishing world government and promoting the UN as the central instrument for this:

  “The ultimate objective of the parties of the Socialist International is nothing less than world government. As a first step towards it, they seek to strengthen the United Nations so that it may become more and more effective … Membership of the United Nations must be made universal” (“The World Today: The Socialist Perspective,”

  – Declaration of the Socialist International Oslo Conference, 2-4 June 1962).

  This was parroted by Socialist parties (and governments) around the world, the British Labour Party at the forefront:

  “Labour remained faithful to its long-term belief in the establishment of east-west co-operation as the basis for a strengthened United Nations developing towards world government … For us world government is the final objective and the United Nations the chosen instrument …” (Labour Party manifesto 1964).”

  http://www.wakeupkiwi.com/The-Conspiracy-to-Rule-the-World-2.shtml

  Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland første vise-president i Socialist International .
  Hun har også mottatt Charlemagne prize eller mer kjent Coudenhov-Kalerigi prize eller Karlsprize i 1994.
  Angela Merkel fikk denne prisen i 2008.

  • Brems ned, Jeremy! Du omvender ingen ved det du skriver. Uansett hvilke svar du får så vil du likevel ikke høre, så det har ingen hensikt å gå inn i en diskusjon med deg.

  • Jeg har ingen ambisjoner om å omvende noen, Jeg er absolutt ikke noen misjonær. Jeg bare opplyser disse blinde folka. Jeg forsøker bare å åpne demmes øyner. Jeg er fullt klarover at mange av de som ser hva jeg skriver, de leser og gjør seg noen tanker. Jeg vet nøyaktig hvordan kristne tenker. Først meget hyggelige deretter betenkte og igjen litt skeptiske og til slutt skremte av mine argumenter fordi de er sanne. Jeg tar dem fra skriften og når de ikke klarer mer å debattere med meg forsvinner bare helt. Noen vender tilbake for deretter å legge igjen en sur og uhøflig melding som kan inneholde litt av hvert. Men alt av ufine og grove ting tar jeg meg ikke nær av. Når de begynner å bli så ufine da vet jeg hvem som er vinner,

  • “Når de begynner å bli så ufine da vet jeg hvem som er vinner”.
   Er dette et spill som skal vinnes, Jeremy? Jeg trodde det dreier seg om evig liv eller evig fortapelse. For meg virker du veldig nedlatende og respektløs i din karakteristikk av oss kristne. Kanskje det er derfor kristne “forsvinner”, ikke fordi du setter oss fast, men fordi vi ikke ser noen hensikt i å argumentere med deg.
   Jeg har sett flere debatter mellom ortodokse og messiastroende jøder, og det er imponerende hvordan debattene er preget av en god tone og gjensidig respekt. Som sagt tidligere forstår jeg ditt engasjement for det du tror på, men dette er bare et lite tips.

  • Takk for tipset. Men svar på mine mot argumenter. Dere påstår at Jesus er Messias og jeg beviser det motsatte fra skriften. Nå hopper dere unna. Ikke vanskelig å se det. Dere kan være tøffe i mot meg men å argumentere saklig klarer dere ikke. Nei dette dreier seg ikke om vinn eller forsvinn. Dette dreier snarere om sannhet eller løgn. Dere tørr ikke å argumentere

  • Se her Jeremy. Jeg er fullt klar over at du vil snu på alt,
   men dette er noe av det som står om Jesus i GT (og NT).
   Jesus sa at det som stod i Skriftene var “oppfylt” gjennom ham.
   Født i Betlehem (Mika, 5,1 ; Matt. 2, 1-6 og Luk. 2,4)
   Født av en jomfru (Jes. 7,14; Matt. 1, 18-23)
   Barnemordene (Jer. 31, 15; Matt. 2, 16-18)
   Flukten til Egypt (Hos. 11, 1; Matt. 2, 15)
   Inntoget i Jerusalem (Sak. 9,9; Matt. 21, 1-11)
   Tretti sølvpenger (Sak. 11, 12-14; Matt. 26, 15 og 27, 3-10)
   Taus overfor anklagene (Jes. 53, 7; Matt. 26, 62 og
   27, 12-14)
   Ber for fiendene (Jes. 53, 12; Luk. 23, 34)
   Loddkasting om klærne (Salme 22, 19; Matt. 27, 35)
   Gravlagt hos rik mann (Jes. 53, 9; Matt. 27, 57-60)
   Led og døde i vårt sted (Jes. 53, 4-12; Matt. 8, 17 og
   Rom. 4, 25)
   Konge til evig tid (2. Sam. 7, 12-13; Matt.28, 18-20)

  • Marie. Født av en jomfru?…lol HaAlamh = ung kvinne,,, Maiden = ung kvinne sannsynligvis jomfru>> før<<< ekteskap. Betulah = jomfru…

   Tror du virkelig profeten Isaiah var inkompetent og ikke viste hva han snakket om…Kristne i et nøtteskall. har ikke snøring.

   Alle de andre tekstene dine er lette å avvise. Du skjønner ikke et ord av det originale språket og er ført helt på ville veier.

  • Marie hvorfor svarer du og dine trosfeller ikke på det jeg la ut for et par dager siden? Kom igjen jeg utfordrer deg og Søkelys og Belinda..gjerne de andre også om de tørr..

  • Kan du, Jeremy, fortelle noe om deg selv og veien fram til du fant troen din. Jeg spør fordi jeg er interessert i å høre din historie.

  • Jeremy. Jeg synes ikke du har gitt svar på det jeg jeg har vist deg fra GT om Jesus, bortsett fra at du sier at alt jeg har kommet med kan du tilbakevise. Hva slags saklig argumentasjon er det, unge mann?
   Spørsmålet du sier du har stilt for et par dager siden har jeg dessverre ikke fått med meg.

  • Marie eg kan gjerne svare på absolutt alle dine spørsmål eller bibel referanser du har lagt ut. Men så langt har jeg sett at vi ikke engang bruker samme bibel.
   Dersom du er villig til å bruke en såkalt nøytral bibel. Den kristne bibel er ubrukelig, hvorfor sier jeg det? eg skal vise deg 3 eksempler hvis ikke flere..Nork bibel 2012 Psalm 2:12 Kyss sønnen, Norsk bibel 1978 Kyss jorden rundt hans føtter? JPS 2:12 Gjør hyllest i renhet, eller på engelsk [Do homage in purity] Psalm 2:12 Arm yourselves with purity eller på norsk Arm dere med renhet.
   Dette er bare noen eksempler.
   Ser du problemet her?
   Du har også hevdet at Isaiah 7:14 snakker om en jomfrufødsel? Det eksisterer ikke noen jomfrufødsel der. Det blir bare verre se på Isaiah 9:5 og deres bibel er det 9:6 For unto us a child is born? Ok Men det skal selvsagt være for unto us a son was born.
   Her ser vi ER FØDT OG VAR FØDT Altså dette er skrevet ca 800 år før kristendommen. Og dette barnet er født..Ergo er det fortid og ikke fremtid som dere vil ha det til å være. hvordan er deres syn på det?

   Dette er grunnen for at jeg ikke gidde å svare på alt.

 4. Som skrevet tidligere, jeg skrev en artikkel her om avkristningen vi ser av det norske samfunnet hvor deler av et innlegg til Jan Pedersen fra Kristiansand ble anvendt. Jeg syntes det er en klok analyse. De politiske sosialister har som historien viser vært en pådriver for avkristningen av Norge. Men også de borgerlige har kastet seg inn på denne veien og følger i sosialistenes fotspor.
  I sosialpolitikken står jeg nærmere de rød/grønnes grunnteser enn de blå-blå ut fra bibelens nestekjærlighetssyn.
  I forhold til synet på abort ligger jeg nærme PDK. I synet på Israel deler jeg PDK og Demokratenes syn som er forholdsvis like.
  Under fjorårets valgkamp tok jeg flere av disse stemmetestene som avisene presenterer og hvis jeg la bort mine kristne verdier kom jeg nærmest AP/KrF og når jeg la mine kristne verdier prege hva jeg svarte kom jeg nærmest PDK, deretter KrF og Frp/SV/AP var de jeg stod lengst borte fra.
  Siden PDK var villige til tett samarbeid med Frp kunne jeg ikke av hjerte gi min tilslutning til noen ved årets valg.
  Den skremmende ideen det gamle AP hadde om å avkristne Norge gjør at jeg må advare mot AP selv om de har endel punkter i sin politikk jeg er enig med.
  Jeg tror dette synet er noe mange kan slutte seg til. Siden jeg følger Jesus som sa at mitt rike er ikke av denne verden, tar jeg konsekvensen av det og velger hans vei.

 5. Jeremy=Torstein Langesæter. Det kan umulig være to i dette landet, som har det samme forvirrede teologiske synet. Dessuten er det helt utenkelig at ikke Torstein skulle dukke opp og fyre opp under dette, dersom Jeremy var en annen. “Jeremy” har tross alt holdt på med dette røret sitt i en ukes tid nå, og Torstein har mot alle odds vært fullstendig fraværende:-)

Det er stengt for kommentarer.