Så ble Torstein Langesæter også sensurert og utstøtt fra Verdidebatt

Både verdidebatt og Jehovas vitner har det til felles at de stenger folk ute

Avisen Vårt Lands utidige sensur av politisk ukorrekte meninger forsetter som før på torsteinltross av at nettstedet smykker seg med “fritt ord” logen. Denne gangen er det debattanten Torstein Langesæter som er blitt tildelt “rødt kort” av det kontroversielle nettstedet som fører en svært streng sensur og eksklusjons-policy. Hadde verdidebatt.no vært et trossamfunn hadde nettstedet mest sannsynlig blitt regnet som en sekt på lik linje med Jehovas Vitner på grunn av den massive utestengelse av mennesker som promoterer synspunkter og meninger som faller nettstedets “styrende råd” tungt for brystet. Torstein Langesæter som har vært en av debattnettstedets fargeklatter opplevde søndag å først få sin siste debatt-tråd stengt av kommentar redaktør Jon Magne Lund som i et innlegg under tittelen “stengt tråd” skrev følgende: ”Trådstarter er åpnebart ikke ute etter å diskutere eller drøfte saken, og vips, så ble tråden ble stengt for nye innlegg. Senere på søndag ble Torsteins innlegg og de motinnlegg hans skriverier hadde ført med seg fjernet, mens Torstein selv ble varslet av debattredaktør Johannes Morken om at han nå er å betrakte som utstøtt eller utestengt. Med andre ord fortsetter debattforumet som stadig taper Alexa ranking og utestenge mange av sine brukere i et tempo selv Jehovas Vitner eller Vakttårnorganisasjonen burde misunner dem.

Vårt Lands debattnettsted fortsetter å hamre spiker i sin egen kiste. En rekke spennende og interessante debattanter er blitt erklært for”persona non grata” og den siste som har fått reisepass er Torstein Langesæter som søndag postet et innlegg hvor temaet gjennomgående var “synder” Herren omtaler som “styggdommer” i Den Hellige Skrift. Hele Langesæters sensurerte innlegg kan du lese her

Takhøyden på verdidebatt.no er ennå forholdsvis stor for dem for dem i blant brukerne som forsvarer homofili eller arbeider for å fremme kirkelig aksept for såkalte likekjønnede ekteskap. Imidlertid møter ikke kristne som er motstandere av utviklingen den samme romslighet fra de som modererer innholdet i debattene. Søndag postet Torstein Langesæter et innlegg som provoserte den pro-homofile og liberale fløyen i den grad at disse tydde til slag under beltestedet for å få ram på Langesæter. En av dem som reagerte var den liberale karismatikeren Gunnar Lund som i en heller hovmodig og typisk karismatisk tone kunne slå fast “Jeg regner da med at det er svært få personer her inne som tar Langesæter sine innlegg seriøst.” 

Innholdet i Langesæters debattinnlegg som ble for sterk kost for Johannes Morken og kommentarredaktør Jon Magne Lund var at Guds Ord bruker ordet “Styggedom” om en rekke fenomener som preger samfunnet. Blant annet slår Langesæter fast at det finnes visse former for seksuell omgang Bibelen omtaler som en styggedom, og samme gjelder visse typer mat. “Mange kristne homofile vert sinte når ein siterer desse tekstane i GT, der homofile handlingar vert kalla avskyeleg eller motbydeleg,” skriver Torstein og det samme gjelder også seksuell omgang mellom mennesker og dyr. I følge Bibelen er slik omgang en styggedom i Herrens øyne og det samme kan også sies om visse typer mat: “Gud kallar diverse typar mat for avskyeleg og ikkje eigna som føde for oss. Grisen og musa er døme på det. “For med eld skal Herren halda dom, med sitt sverd skal han slå kvart menneske; mange er dei som Herren feller. 17 Dei som helgar og reinsar seg når dei går til hagane i lag med ein som går i midten, dei som et SVINEKJØT, MUS og annan STYGGEDOM, dei skal alle gå til grunne, lyder ordet frå Herren.” Esaias 66. Hele Langesæters innlegg kan leses her

Men slikt søppelspråk blir ikke sensurert bort

“Eg synest dere skal ta med dette avsnittet til Njål Kristiansen i innlegget Homohets for å illusterera korleis sensureinga føregår i Verdidebatt,” sier Torstein Langesæter til Søkelys og viser til at verdidebatt lar slikt søppelprat slippe gjennom sensuren:  ”Det andre er analsexen. En del klarer ikke å se for seg analsex som en farbar vei. De glemmer at mange kvinner også foretrekker analsex, og tenker at det bare er en grisete affære som menn har for seg i fellesskap. Sist jeg så en undersøkelse om dette viste tallene at det var omtrent like mange kvinner og menn som mente at analsex er ok, og tallet er ikke stort. Om jeg skal ta det etter hukommelsen er det under 20% som har det som sin foretrukne akt. Samtidig viste samme undersøkelse av menn foretrekker oralsex, uansett legning, men at kvinner er noe mer tilbakeholdne.” Hele debatten som linjen er sakset fra kan du lese her “Dette griseriet kan man skriva på verdidebatt, men å sitera Skrifta vert for sterk kost for dei.. “Når eg snakkar om endetarmen og kor unaturleg det er med samleie der, så skal det sensurerast,” sier Torstein som reagerer sterkt på å bli utestengt fra debattnettstedet. Torstein skal ha rettet en klage til “Fritt Ord” om sin utestengelse fra verdidebatt.

Dialog mellom Morken og Langesæter
I etterkant av utestengelsen av Langesæter har det vært noe korrespondanse mellom morkenJohannes Morken og Torstein Langesæter og vi siterer: “Du fekk ei åtvaring før helga om ei grov og usakleg avsporing og hevdar at du ikkje har fått den grunna skifte av epostadresse. Etter retningslinene er du plikta til å oppgje korrekt kontaktinformasjon til redaksjonen. Av retningslinene går det fram at åtvaring inneber fare for utestenging. Eg sende deg så søndag ei grunngjeving for blokkering etter ditt nye innlegg i same gate. Før eg har fått epostane sendt over til ny epostadresse, har du sendt ei klage til Fritt Ord og ei ugrunna skulding mot oss til Søkelys. Det beviser at du er uinteressert i å forhalde deg til ein redaksjon og ein moderator. Du har fått godt rom på verdidebatt.no gjennom lang tid og har diverre aldri teke til følgje den modereringa vi fleire gonger har gjort av kommentarar frå deg. Vi finn difor ytterlegare kommunikasjon med deg om dine innlegg og om våre retningslinjer for debatt fånyttes,”
Tapt Alexa ranking
alexaVerdidebatt.no har i den senere tid blitt et mindre aktuelt debattnettsted og dette er noe som også har gitt seg utslag i rankingen målt av Alexa.com som indikerer populariteten til forskjellige nettsider.  På knappe 12 måneder har nettstedet falt fra 138,367 til nå 261,409 (den 31.10) og den siste måneden har rankingen blitt ytterligere svekket og nettstedet skårer i dag en ranking på 264225 globalt eller 1536 i Norge. Selve avisen Vårt Land blir nå rangert som 221903 globalt eller 1890 i Norge. Til sammenligning har Dagen.no en global ranking 216003 eller i Norge 1191. Sokelys.com blir i dag rangert som 870 i Norge eller 229663 i verden. Den kristne avisen “Idag.no” er i følge Alexa 454035 i verden og 4397 i Norge. De fem mest besøkte nettsidene i Norge er i følge Alexa.com først Google.no, deretter Facebook, Google.com, You TubeVG og nummer 6 er Finn.no
Frykter sensur
En rekke brukere av verdidebatt.no har henvendt seg til Søkelys og uttalt frykt for det man ser skje på ulike debattfora. Nemlig en gradvis innføring av sensur og menings-tyranni. Vi frittlogoser det i Vårt Land, vi har sett det i Dagens Næringsliv, Dagen, Fædrelandsvennen, Aftenposten osv osv. Debattanter blir utestengt eller sensurert og selv om vi ikke liker å si det, er det ytringsfriheten som nå er truet. Ennå finnes det fora hvor man kan diskutere saker og ting også anonymt, og “Spikers Corner” er et av disse. På dette nettstedet som ble et debattforum etter at Dagen korsfestet ytringsfriheten på langfredag i 2013 diskuteres ulike saker flittig og utstøtte “verdidebattere” er helt sikkert velkommen dit.