Sarpsborg Arbeiderblad med kritisk artikkel om sekten “Forbedere for Finland”

Avisens journalist har gjort en kjempejobb

Laila Heinonen og sekten “Forbedere for Finland” som også har norske medlemmer fikk i sekt1dag et kritisk søkelys rettet på seg etter at Sarpsborg Arbeiderblad i dag publiserte en omfattende sak omkring den svært lukkede finsk/norsk/svenske sekter med ca 300 medlemmer i Norden. Journalist Tor Viskum i Sarpsborg Arbeiderblad  forteller om en svært lukket sekt og et nesten umulig prosjekt: “Å finne ut mer om denne bevegelsen i Norge skal vise seg å være et prosjekt der ingrediensene i all hovedsak er stengte dører, leting etter personer som er vanskelige å finne, lukkede munner, ubesvarte mailer, spor som ikke leder noe sted og finner som ikke kan et dugg svensk eller engelsk. Noe mer informasjon enn at Finlands Forbederes norske avdeling holder hus i Sarpsborg, finnes det ikke åpne kilder om,”. På tross av dette tegner Sarpsborg Arbeiderblad et troverdig bilde av den lukkede sekten. Les saken fra Sarpsborg Arbeiderblad her