Kontroversiell profet som spådde dommedag 21 mai 2011 er død

Harold Camping profeterte dommedag 21 mai  2011

camping

Foto Family Radio

Den kontroversielle dommedagsprofeten Harold Camping som skapte bestyrtelse da han  gikk ut med spådommen om at verden skulle gå under den 21 mai 2011 rakk aldri å oppleve å se sine profetier om dommedag gå i oppfyllelse. Harold Camping som ledet den religiøse radiokanalen “Family Radio” ble kjent verden over da han og hans tilhengere gikk ut med spådommer om at verden ville gå under i den 21 mai 2011. Massemedia over hele verden gav saken stor omtale og avisen Verdens Gang kjørte hele den 21 mai et web-kamera som filmet live fra Oslo i tilfelle dommedag skulle komme.

Når 21 mai kom og gikk uten at noe skjedde mister mange av hans tilhengere tilliten til sin profet som i etterkant hevdet at han hadde kalkulert feil, og at dommedag ville komme
dommedag21maiden 21 oktober i stedet. Allerede etter det første bomskuddet var det mange av hans tilhengere som forlot ideen, mens de mest rett-troende forble trofaste helt fram til hans siste spådom kollapset den 21 oktober. Flere selvmord skal ha blitt satt i forbindelse med to feilslåtte profetiene, og i ettertid måtte Harold Camping beklage den smerte hans falske profetier hadde påført mennesker. Den verdenskjente falske profeten skulle aldri komme til å oppleve den dommedag han proklamerte frimodig i tiden før dommedag skulle ha inntruffet. Søndag 15 desember døde Harold Camping i sitt eget hjem etter å ha vært innlagt på sykehus etter et fall. Den aldrende forkynneren og profeten vil gå over i historien som en påminnelse om “at ingen kjenner dagen eller timen,” og at alle forsøk på å fastsette datoer eller dager for Jesu  gjenkomst eller dommedag er dømt til å feile. Virkeligheten er at tidspunktet for Jesu komme eller dommedag er hemmelighet Gud velger å holde for seg selv. Resultatet av Haold Camping’s feilslåtte profetier var foruten en pinlig ydmykelse også offentlig hån og spott samt en rekke selvmord som skal ha funnet sted i etterkant av de to dommedags-profetiene.