Russlands Putin stempler Jehovas Vitner som ekstremister og sidestiller dem med en terror-organisasjon

putin-angryJehovas vitner under økende press i Russland, flere tilhengere arrestert og snart vil døren bli lukket for evangeliske kristne også

Parallelt med utbredelsen av Islam og terroristene som følger i dets kjølvann så ser vi en økende forfølgelse mot mennesker som tilhører ikkemuslimske religioner, enten gjennom at islam renser ut annen religiøs tro, tvungne omvendelser til islam eller gjennom bekymrede regjeringer som forsøker å begrense religionsutøvelse. Russland har sett de skader og ødeleggelser fromme muslimer kan rekke å utføre i løpet av kort tid, og de vil ikke tolerere det lengre. På tross av de venstreorientertes rop om diskriminering har Russland tatt visse grep for å begrense de ekstremes innflytelse i befolkningen, og mye kan tyde på at de nå går for langt.

Nå har de russiske myndigheter begynt å fokusere på individer som tilhører andre religioner og tiltakene som tas i bruk er arrestasjoner, bøter og trussel og fengsel. “Syv
Jehovas Vitner i Tagabrig i den sør-europeiske del av Russland vil få kriminelt rulleblad dersom deres dom fra 30 juli som slo fast at de var ekstremister blir opprettholdt. I følge denne dommen kan de ikke bytte jobb, studiested eller bolig uten å varsle jv-russiamyndighetene og de må også vise myndighetene at de har endret adferd,” melder Forum 18 news service.  Fire av de sju ble gitt betinget fengselsstraff på minst fem år og alle sju ble ilagt bøter som er frafalt. “De dømte -som alle var medlemmer av organisasjonen som ble stemplet som “ekstremister” i 2009- ville bli straffet dersom de fortsatte å møte til bønn og bibelstudier,” sier Jehovas Vitner til Forum 18. Jehovas vitner frykter at deres besluttsomhet om å fortsette med religiøs aktiviteter vil føre til at de vil bli straffet hardere for gjentatte “forbrytelser”.  En lokal Jehovas Vitner forsamling i Samara ble nylig definert som ekstremister og tvangsoppløst. En rettssak rettet mot to muslimer i den sibirske byen Krasnoyarsk som er anklaget for ekstremisme er ventet å starte opp snart.

De lokale forsamlingene til Jehovas vitner i Tganrog og Samara har blitt ansett som en av de organisasjoner vurdert som terrorister eller ekstremister av medlemsstatene i “Collective Security Treaty Organization”. Kort tid etter dette ble de lokale Jehovas vakttårnetVitner forsamlingene tvangsoppløst, men på vårparten i år ble forbudt Vakttårn litteratur funnet og myndighetene har besluttet at bøkene skal ødelegges. Politimyndighetene i Taganrog og over hele Russland kan anvende denne kjennelsen i deres kampanje for å undertrykke Jehovas Vitner samt å true dem med straff for å praktisere deres tro. Siden 2009 har 34 forskjellige eksemplarer av Jehovas Vitners litteratur blitt erklært for å være “ekstremistisk” og på listen over ekstremistisk litteratur finner man utgaver av bladet Vakttårnet og boken “Bibelhistorier”. Denne kjennelsen betyr at disse skriftene kan bli beslaglagt over hele Russland. “Jeg er veldig bekymret for at denne beslutningen innebærer en ny æra av motstand mot Jehovas vitner hvis rettigheter til å møtes i fred, ha tilgang til religiøs litteratur og å dele sitt religiøse budskap ut fra (sin forståelse av evangeliet) nå blir mer og mer begrenset,” sa Vasily Kalin som er talsmann for “Presiding Committee of the Administrative Center til Jehovas Vitner i Russland.

Evangeliske kristne de neste?

Dette er bare et skritt nærmere et forbud for kristne i Russland. Mens Jehovas Vitner nå euro-christianblir tvunget under jorden av myndighetene, vil også kristne snart se at deres religiøse rettigheter ble innskrenket i Russland og andre mer siviliserte land. Gradvis vil kristne også i Vesten bli fratatt sine rettigheter i takt med avkristningen av Europa. “I dag er det Jehovas Vitner som opplever press fra Putins regime og i morgen uregistrerte frie kristne og pinsevenner. En av dem som forutså at Russland igjen skulle stenges for evangeliet og kristen virksomhet var den avdøde velkjente forkynneren David Wilkerson. I 1973 skrev han boken “Visjoner” hvor han forutsier at “et nytt mørke skal senke seg over Russland” og at Russland igjen skal stenge seg for evangeliet. Selv om vi som evangeliske kristne på ingen måte kan innestå for Jehovas Vitner feilaktige og falske lære vil vi likefullt forsvare deres rett til å utøve sin religion i overensstemmelse med deres samvittighet.

Relatert: David Wilkerson forutså det mørket som igjen senker seg over Russland

6 tanker om “Russlands Putin stempler Jehovas Vitner som ekstremister og sidestiller dem med en terror-organisasjon

 1. Torstein, Jehovas vitner kan være fine mennesker som du skriver, men læremessig står de svært fjernt fra evangelisk kristendom. Etter mitt skjønn er de litt for liberale i forhold til alkohol, gjengifte, og bommer stygt på dette med profeti. De lærer også feil kristologi og avviser en rekke av den kristne menighets sentraldogmer. Likevel vil vi forsvare deres rett til å tro og utøve sin religion i overensstemmelse med sin samvittighet i frihet og fred. Motstand mot JVs lære må utøves med argumenter og ikke med forfølgelse eller trusler. Guds rike er en term som kan brukes om den nye himmel og jord som Gud skal nyskape etter at denne verden er gått under med ild. I følge apostelen Peter skal Gud skape en ny himmel og en ny jord der rettferdighet skal råde. Heldigvis er det ikke de 144 000 av vakttårnselskapets elite som skal råde der, men Jesus Kristus.

 2. Vel Torstein. Peter skrev med apostolisk autoritet, så du får ta det opp med Peter. I GT var termen Guds rike ensbetydende med et jordisk rike. I NT er termene “Guds rike” og “himlenes rike” knyttet opp mot nyskapelsen. Jeg er redd JV bommer fullstendig både på det ene og det andre.

 3. Jeg ser også tekstene om 1000 års rike som noe på denne jord, før nyskapelsen av alt Åp 21,1-2 {DEN NYE HIMMEL OG DEN NYE JORD}
  Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.

  2 Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom.

  Med litt andre ord, etter at denne jorden er brent opp med ild 2 Pet 3,10 Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med stort brak, og himmellegemene skal komme i brand og opløses, og jorden og tingene på den skal opbrennes.

 4. Vel Torstein. Peters brev samstemmer med hva Johannes åpenbaring forteller om en ny himmel og jord. Det jeg har lagt merke til med deg, er at dersom noen bibeltekster går i mot dine teser, da er tekstene falske. Samtidig er du med på å undergrave folks tillit til ikke bare Peters brevene og Paulus, men også til GT. De spor du er inne på minner om ideene til liberalteologien som blant annet hevder at Jobs bok er en fabel, og Daniels bok er en forfalskning skrevet ca 130 f kristus og at boken slett ikke inneholder profetier, men derimot en historiebok skrevet i Daniels navn av en ukjent forfatter. Både liberalteologien og dine ideer er faktisk med på å svekke folks tillit til hele Guds ord.

 5. Langesæter skrev:

  Som eg har sagt utallige gonger.
  Tanakh er Guds ord.
  Eg betvilar ikkje ei einaste bok i GT.
  ——

  Dette er vel ikke helt sant. I forhold til mesteparten av moseloven er du mildt sagt svært liberal, og dette var ikke tillatt for jødene. Du bare tillegger skriftsteder din egen betydning. Et tidligere nevnt eksempel er f.eks Jesaja 24 :

  Jorden sprekker og revner, jorden vakler og knaker, jorden skaker og skjelver. Jorden raver som en drukken mann og svaier som vaktmannens skur. Synden ligger tungt på den, den faller og reiser seg ikke mer.

  Det er faktisk jordkloden dette handler om. Det handler om hva som skal skje når Tusenårsriket er over.

 6. Som nevnt, det brukes ordet “skal” om det som skal skje i fremtiden, og “er” når det sies at Gud er Herre på Sionfjellet. Det står f.eks ikke at “etter at jorden har falt for ikke å reise seg mer så skal Gud være Herre på det (jordiske) Sionfjellet.

  Du bruker hele tiden en klassisk måte å lese Bibelen på for å tolke frem nye forklaringer.

  Langesæter skrev:

  Veldig mange plasser står det om denne siste tida før 1000-årsriket kjem.
  ———

  Mye av det som skrives om endetiden skal skje ETTER Tusenårsriket. Etter Tusenårsriket skal satan slippes løs og komme opp fra avgrunnen og forføre folkeslagene, Gog inkludert, for siste gang.

  Dette hadde selvsagt ikke skjedd hvis Gud hadde etablert en endelig løsning for sitt evige rike.

  Joh åp er skrevet i sekvenser som hver for seg beskriver hva som skal skje på forskjellige måter. Kap 10 og 11 er eksempel på dette. I 10, 7 står det: “Tiden er ute. Men når den sjuende engel lar sin basun lyde, i de dager skal Guds hemmelige pan være fullført”

  Det siste som beskrives i det som skjer når den syvende engel blåser i basunen er at det kom lyn og drønn, tordenbrak og jorskjelv og store hagl. Og hvis Guds hemmelige plan med dette er FULLFØRT, så må det nødvendigvis skje ETTER det siste opprøret ledet av satan.

  Dette med store hagl går igjen flere steder og er antagelig noe av det som skjer før jorden går under. Høres ut som tre store kometer og masse metoritter. Den første gang det nevnes tror jeg er i slutten av Jobs bok. “Har du sett lagrene av hagel” tror jeg det står. Jeg vet jo ikke, men har tenkt at det kanskje er de som skal treffe jorden om litt over tusen år.

  Noe man forstår når man leser GT er at mange beskrivelser handler om det samme. Som f.eks at beskrivelsen på antikrist har mange paraleller opp gjennom historien.

  Dette er også noe som må tas med i betraktning.

  Ellers er jeg glad for at jeg ikke er jøde under moseloven. For i dag har jeg gått rundt med klær som består av forskjellige typer fiber. På samme måte som det ikke er tilatt å spise gris er heller ikke dette tillatt. Men slikt har vel du kontroll på, Langesæter.

Det er stengt for kommentarer.