BIMOB-sekten: “Skjeller hverandre ut etter “åndens” ledelse

BIMOB sekten, (Bible Is The Mark Of The Beast) befinner seg nå i noe som minner om
chase-jester-boken religiøs borgerkrig hvor de to sentrale ledere begge påroper seg “åndens” ledelse til å skjelle hverandre ut og kalle motparten for å være av djevelen. Chase Jester (bildet) og Harland Hoy som begge har forfattet hver sin bok omkring sektens lære, avviser begge at Bibelen er Guds Ord og  nærer nå et dypt hat til hverandre som uttrykkes i videoer på You Tube og lukkede grupper på Facebook. Krigen mellom de to som begge gjør krav på å være et av de to vidner i Johannes Åpenbaring splitter nå den religiøse kulten og også mellom medlemmene slynges det nå ut skjellsord man hevder seg er ledet frem av “Holyghost” som de mener har erstattet Bibelens plass.

På tross av den heller skitne religiøse krigen som pågår innenfor den kontroversielle
“BIMOB-kulten” arbeider fortsatt enkelte av gruppens medlemmer med å spre det “gode budskapet” om at Bibelen er dyrets merke og en bok de sanne troende må befri seg fra. harland-hoyDen interne krigen i kult-gruppen som opprinnelig ble stiftet av det amerikanske ekteparet Harland og Diana Hoy. Dette ekteparet brukte flere år på å bygge opp sin posisjon som de mest sentrale figurene i den kontroversielle bevegelsen som promoterte sin religion ved å rive bibelen i stykker for på den måten å fortelle verden at de ikke fulgte bokstavene i en bok, men at de var ledet av Ånden. For disse to er bibelen en avgud som de mener er dyrets merke i bibelen kjennetegnet av tallrekken 666. Harland Hoy som kanskje er å anse som den religiøse kultens stifter utgav tidligere i år en bok som kan kjøpes for litt over en dollar på Amazon.com.

Var bevegelsens kronprins og ett av de to vitnene i Johannes Åpenbaring

Konflikten mellom Chase Jester som mange mente kunne være sektens “kronprins” og Harland Hoy har pågått over noe tid, men det var først nylig at Harland Hoy tok beslutningen om å dolke sin kampfelle, Chase Jester i en video som mest minner om et karakterdrap. I følge Harland skal Jester gjennom flere år ha drukket, festet og gjort en
chase-jester-biblerekke ting som angivelig ikke var bra. Harland og hans kone forsøkte å gi han veiledning gjennom flere år, men Jester forandret seg ikke og paret sluttet å ha fellesskap med ham. I følge Harland var Jester en alkoholisert løgner som drakk og drakk samtidig som han prekte sitt budskap om at Bibelen er dyrets merke. I flere videoer retter Harland knallhard kritikk mot Chase Jester som i følge hans egne tilhengere er identisk med ett av de to vitnene omtalt i Johannes Åpenbaring. I en video som har fått tittelen “My Apology” går Harland knallhardt ut mot Chase Jester som tilegnes de aller verste egenskaper. Harland Hoys video kan ses her. Chase Jester som nå kaller seg “en sann sønn av Gud” svarte med å kalle Harlands video misforståelser og løgn og la ut en video hvor han vasket sine hender som en reaksjon på at Harland Hoy avviste hans tilbud om å gjenopprettes.

Splittelse og hatefulle utskjellinger 

chuck-dResultatet av den bisarre konflikten mellom de to “åndsfylte” vitnene er så langt også full krig mellom dem som støtter hver sin part i den makabre konflikten og skjellsordene om at “du er av djevelen” slenges mot hverandre under “åndens” ledelse. Både de to tidligere samarbeidspartnere i ånden og tilhengerne av fløyene befinner seg nå i en kampsituasjon hvor beskyldningene hagler, mens begge parter mener seg drevet av “Ånden”. Blant dem som nå krangler og gjensidig sverter hverandre finner vi You Tube profiler som Derrick RobertsSteven BrownChuck D, Jesus King, og en rekke andre tilhengere av den bisarre kulten. Beskyldninger om utroskap, misbruk av penger, bruk av rusmidler og annet kastes frem og tilbake mellom partene i krigen som demonstrerer hvor galt det kan gå når man forkaster Guds Ord og i stedet stoler på det man tror er Gud eller Ånden inne i seg selv. Den bisarre gruppen hvor medlemmene nå vender sverdet mot hverandre gjennomførte i sommer noen såkalte “evangeliserings-stunts” i California hvor budskapet om at Bibelen er dyrets merke ble promotert i offentlighet, og opptaket er gjort før Harland Hoy offentliggjorde bomba om Chase Jester. Videoen viser Chase Jester, Kriss Brown og Derrick Roberts mens de preker sitt bisarre budskap på en strand i Long Beach California.

Videoen skal vist nok vise noen verbale konfrontasjoner med det sekten kaller “bible worshipper”. Videoen ble tatt opp før den interne borgerkrigen i sekten som blant annet har markert seg med “Rip the Bible videoer”. Blant sektens mest aktive medlemmer finner vi Callum eller Cowl Geier som trives best når han kan rive i stykker utgaver av bibelen og så publisere hele den makabre seansen på You Tube. En annen beskjeftigelse Geier elsker er å fortelle bibeltroende kristne at de må forkaste bibelen som i følge dem utelukkende er historie. “Ved å lese bibelen og bygge på det stjeler du andres tro, du må lage din egen tro og bygge den på hva “holyghost” sier,” forklarer Geier i en kommentar.

rip-the-bible

Geiers hovedstrategi er å gjøre seg til venns med bibeltroende kristne og deretter forsøke å overtale dem til å forkaste bibelen som i følge ham er en avgud. Blant Callum Geiers Facebook-venner finner vi karismatikere og adventister samt kvekere i en salig blanding av individer som har sporet av fra sunn bibelsk tro. Geier rådde nylig en kristen the-bible-is-666You Tuber som ba om forbønn fordi han var redd hans kone skulle ta sitt eget liv om å rive bibelen. “You are scard because satan has power over you,tear up the bible and ask jesus to fill you with the holyghost.simple as that.wake up!!! WAKE UP! wake up!!! WAKE UP! wake up!!! WAKE UP! wake up!!! WAKE UP! wake up!!! WAKE UP! wake up!!! WAKE UP”. Blant Callums “bibeltilbedende venner finner vi Enoch Leffingwell og Michael Troyanosky III samt andre “bible-worshippers” som ikke helt forstår hvem Geier egentlig er. Søndag la Callum Geier som vi må advare sterkt mot ut en ny “bible rip” hvor et eksemplar av Bibelen rives i stykker fordi den i følge Geier er en avgud. Callum eller Cowl har nå fjernet sine videoer, men at sekten er i intern strid er tydelig av videoen nedenfor som er lagd av et BIMOB medlem og som angriper Geier for å være en løgner og cry-baby.

https://www.youtube.com/watch?v=tOm8j5Ndzug

En av dem som er blitt dradd inn i BIMOB kultens rekker er en You Tube profil som tidligere fremstod som bibelsk kristen. Dessverre er det sterke åndelige krefter i sving blant tilhengerne av tesen om at bibelen er dyrets merke, og på tross av at det også You Tube finnes røster som advarer mot denne syke forførelsen finnes det stadig nye mennesker som går i Harland Hoy og Callum Geiers felle. Sistemann ut med bible-rip videoer er You Tube profilen “Demon Killer” som ikke legger skjul på sin forakt mot bibelen som er Guds skrevne ord.

https://www.youtube.com/watch?v=4A7Wo8bxTks&list=UUTGahVILTEwpxbIC383XAHAiframewidth=554height=310src=//www.youtube.com/embed/4A7Wo8bxTks?list=UUTGahVILTEwpxbIC383XAHAframeborder=0allowfullscreen/iframe