Russland sier nei til å gjenoppta kornavtalen før Vesten opphever sanksjonene mot russiske landsbrukseksport

Russland vil først gjenoppta kornavtalen når Vesten har fjernet sanksjonene mot russiske landbruksprodukter, sier president Vladimir Putin etter dagens møte med Tyrkias Recep Erdogan. Dermed er det lite som tyder på at Ukraina kan gjenoppta eksporten av korn via Svartehavet. I følge Russland ble kornavtalen misbrukt av Ukraina til å sende inn militært utstyr og mesteparten av kornet som ble fraktet via Svartehavet ende ikke hos fattige afrikanske land, men hos EU. Den tyrkiske presidenten har dermed ikke oppnådd å fremforhandle en ny avtale tross optimisme på forhånd.