Vi står foran en krig i Afrika. ECOWAS vil etter alt å dømme angripe Niger etter oppfordring fra Frankriket

Faren for at det vil bryte ut en krig mellom Niger og ECOWAS landene øker fra time til time. Informasjon indikerer at ECOWAS vil bøye seg fra presset fra Emanuel Macron som er fransk president for at ECOWAS skal lansere en militæroperasjon for fjerne militær-regjeringen som er opprettet i Niger etter et militærkupp. Den franske presidenten skal ha gitt grønt lys til å gå inn i Niger på vegne av Macron-regimet. Flere land, deriblant Mali og Burkina Faso har advart og sagt at en militær inntreden i Niger vil bli ansett som en krigserklæring også mot dem.

Vi kan stå overfor nok en krigstragedie i Afrika. Fra før er det militære sammenstøt i Sudan og franskmennene og spesielt Macron presser på for at ECOWAS går til krig mot Niger. Frankrike ser ikke ut til å ha guts til å gjøre jobben selv -og vil at ECOWAS skal påta seg en proxykrig mot Niger på vegne av dem. Alex Christoforou og Alexander Mercouris diskuterer her det franske hykleriet og en mulig krig i Niger. Det siste Afrika trenger nå er en ny krig som garantert vil skape en ny flyktingekrise og folk som forsøker å komme inn i Europa. Jesus sa “det skal være krig og rykter om krig,  og nær sagt som alltid. Vestlige land styrer i kulissene. Som troende må vi be om at Afrika må bli forskånt fra den lidelse og død en krig vil bringe med seg.

Én tanke om “Vi står foran en krig i Afrika. ECOWAS vil etter alt å dømme angripe Niger etter oppfordring fra Frankriket

  1. 4 Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange. 6 Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. 7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. 8 Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene.
    9 Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. 13 Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. 14 Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

    3
    6

Det er stengt for kommentarer.