Snart skal vi dra hjem -en sang til trøst mens vi venter på den herlige dag

Guds ord forteller; Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgjengelige, og vi skal forvandles. For dette forgjengelige skal bli iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige bli iklædd udødelighet. Og når dette forgjengelige er iklædd uforgjengelighet, og dette dødelige er iklædd udødelighet, da opfylles det ord som er skrevet: Døden er opslukt til seier.  (1 Kor 15,51-54) Svenske Martin Lindberg synger her dagen snart skal gry, vår Herre kommer og vi skal hjem.

8 tanker om “Snart skal vi dra hjem -en sang til trøst mens vi venter på den herlige dag

 1. Legg merke til at Paulus henvende seg til sine “brødre”. Disse er blant de 144000 som skal arve himlenes rike og styre over den nye jord i tusen år. Det er disse som blir ikledd uforgjengelighet og derved aldri kan dø. Fordi de blir Kristus lik hva legemet angår – fri og ikke bunden energi – ånd.

  Disse er samlet inn siden Jesus sist var på jorden som menneske der han led døden. Det store flertallet av menneskeheten har det andre håpet. Nemlig om å få leve på den nye, rensede jord “til ubestemt tid” – ad olam – oversatt evig det også.

  Menneskene på den nye jord er ikke Jesu brødre. De er hans sønner, og Jehovahs barnebarn. Derfor sier Skriften om de to forskjellige håp:

  “Lykkelige er de milde, for de skal arve jorden. Og lykkelige er de som er ydmyke av hjertet, for de skal arve himlenes rike.”

  1
  9
  • Jeg er redd du kanskje er litt ute å “sykle” her. Når begrepet “himlenes rike” er brukt, er det ofte et synonym med begrepet “Guds rike”, noe en kan se av å sammenligne Matteus evangelium med de to andre synoptiske evangelier. Og jødene visste jo at Guds rike skulle være her på jorden.

   Videre skal de hellige være konger og prester på jorden, ikke over jorden. “Verdig er du (Jesus) til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du blev slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt, og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal være konger på (gresk epi) jorden!”. Det er naturlig sammenfallende med at Jesus selv kommer tilbake til jorden.

   Andre skriftsteder som viser at de hellige skal styre på jorden i framtiden er: Dan. 7:18,22,27: Matt. 19:28: Luk. 22:28-30; 1.Kor. 6:2; 2.Tim. 2:12; Åp. 2:26; 3:21 og 20:6.

  • Jo, det er selvsagt lettere å klamre seg til overtro og falskt håp når tidene er urolige. Det er lett å forstå.

   Både leg og lærd kan forføres av religiøse ønskedrømmer. Ja, folk med høy utdannelse, akademisk trening, og kanskje høy intelligens, er ofte mer selvsikre på egen motstand mot løgner og lureri og derfor lettere å narre. Det viser seg at disse oftere innbiller seg umuligheter uten dokumentasjon når de først er «hellig overbevist». Som sagt.

   Vår superkreativitet skaper selv alle de bortforklaringer vi trenger for å begrunne religiøse fantasier og konspiratoriske gjetninger. Vår fantastiske hjerne har utviklet seg gjennom årtusener. Vi er blitt eksperter i å konstruere falske årsakssammenhenger og finne mening i tilfeldige meningsløsheter. Og de intellektuelt sterke er ofte bedre til å formulere mulige forklaringer og sammenhenger når de trenger det.

   Mange som studerer Bibelen fordomsfritt og ærlig, innser snart at mytene og teologien i svovelprekner og ektefølt barnetro ikke henger på greip. Ja, mange ateister forteller at de mistet troen først når de gikk ordentlig inn i Bibelen og studerte overtroen. Enda flere «bibelforskere», for eksempel sprenglærde kirkefedre, jødiske kabbalister og iskalde Jehovas vitner, har blitt styrket i sine vrangforestillinger. Disse tror så inderlig og ønsker så sterkt at skriftens mange skrøner og fantasifulle spekulasjoner skal være sanne, at de innbiller seg hva som helst. Hva gjør og godtar man ikke for å unngå Jehovas ytterste dom?

   Med kvasivitenskap og bibelsitater fortsetter JV å fryde seg over lidelse og død i samtiden og samfunnet uten å gripe inn. Han gleder seg skadefro til terrorguden skal henrette milliarder av medmennesker – og til han selv skal få sveve i evig endetidsorgasme sammen med 143 999 andre halvguder.

   😜

   4
   1
 2. Ved den siste basun, det er den sjette basun , er den siste basun, den beskriver rytteren på den røde hest, den røde hest er Kina sitt militære.
  Det betyr oppeykelsen er nært forestående.

  • Dette ble feil , den sjette basun er ikke den siste basun, men den sjuende basun er den siste .
   Så da ble det ett helt feil grunnlag jeg spekulerte i .
   Kort sagt jeg aner ikke når tid oppeykelsen skjer , utover at tiden får våres utløsning er nære , pga alt vi ser skjer i verden.

Det er stengt for kommentarer.