Rimi Hagen gir 500 000 til åpen folkekirke som vil at homofile skal få “gifte seg” i kirka

rimi-hagenJeg har valgt å støtte Åpen folkekirkes arbeid for en inkluderende kirke og for at homofile og lesbiske par må ha de samme muligheter som andre til å gifte seg i kirken, sier Stein Erik Hagen til VG. Dermed kaster investoren seg inn i kampen for at kirken skal akseptere synd. Hagen mener «de konservative» lytter mer til seg selv enn Jesus. – Jeg ønsker en kirke som mottar folk slik Jesus gjorde. Han løftet frem undertrykte og utstøtte, og brukte strenge ord til de som stengte noen ute. Den norske kirke styres av konservative krefter som er i utakt med folket, gjengir Vårt Land fra Rimi Hagens utspill i VG. Stein Erik Hagen sier selv at han er en troende, men går ikke mye i kirken. 

“Jeg går ikke så mye i Kirken, men jeg gjør det innimellom, kanskje en gang i måneden, fordi jeg liker meg i kirken. Jeg kjemper ikke mot Kirken, jeg kjemper for den: Vi ønsker alle at Den norske kirke skal være en folkekirke. Derfor må det være rom for alle. Dette er en svært viktig sak for mange av oss som ønsker en åpen og inkluderende kirke, sier Hagen, til Verdens Gang. Hagen anskueliggjør med dette det som er selve den norske kirkes store dilemma. Nemlig at man ønsker å være en “folkekirke” og Jesu Kristi kirke samtidig. Velger kirken å lytte til “folkets røst”, som i dag entydig er for det Bibelen fordømmer, blir den norske kirke, et religiøst system som er i opprør mot Gud, og dersom kirken tydelig fremlegger hva Bibelen og Kristus lærte, vil de bli upopulære blant flertallet av nordmenn som har valgt å vende Gud ryggen.

Kirken må velge hvem de vil tjene, Gud eller folket

Søkelys har lenge hevdet at den norske kirke er en størrelse som gjennom flere tiår har vært i ferd med å råtne på rot innenfra. Gradvis har kirken blitt mer og mer bibelensekulær, mer og mer tilpasset denne verden og mindre og mindre lik det Guds ekklesia vi leser om i Bibelen. Ordet som er oversatt med kirke eller menigheten i det nye testamentet (NT) er det greske ἐκκλησία (ekklesia) Termen ekklesia er sammensatt av “ek” som betyr “ut fra” og “klesis” som betyr “kall”. Rent bokstavelig betyr da “ekklesia”: de ut-kalte, de som er kalt ut av folket. Guds menighet, Guds ekklesia er dermed et folk Herren selv har kalt ut av nasjonene med et hellig kall -et kall som også innebærer at vi ikke skal skikke oss lik med denne verden, men la oss prege av Guds ord og bud. Dermed kan en sann Jesu Kristi kirke ikke lytte til annet enn hva Gud selv sier, og Hans syn på tingene finner vi i Bibelen. Den kristne “ekklesia” er dermed en størrelse som ikke kan være en “folkekirke” som aksepterer og følger den politisk korrekte folkeviljen, men man skal forkynne hans ord og bud uforfalsket.  Dersom kirken svikter med forkynnelsen av Ordet, blir man en apostat-kirke, en kirke som har sviktet sitt opprinnelige kall, og man kan dermed ikke ha Guds velsignelse uansett hvor ofte man fremsier den “aronittiske velsignelse” i gudstjenester og møter.

tomme-kirkerEn sann Kristi kirke kan derfor aldri etterkomme Stein Erik Hagen eller andre “apostat-troende” individers ønsker uten å gå på kompromiss med Guds ord og kirkens opprinnelige bekjennelse som er nedfelt i en rekke oldkirkelige bekjennelses-skrifter. Frafallet fra Guds vei i det norske samfunnet er nå blitt så omfattende og dypt -at den sanne kristne kirke ikke lenger kan leve etter, og følge de verdier samfunnet besitter. Dessverre har den norske kirke i flere tiår vært inntatt av store skarer av “urettferdige tjenere” som har akseptert synd og urett, slik at kirken ikke lenger er til å kjenne igjen fra det den opprinnelig var. -En Jesu Kristi kirke som modig proklamerte evangeliet om Jesus Kristus og som urokkelig stod fast på bibelsk etikk og moral. Etter mitt syn er det for sent for den norske kirke, men dersom kirken ennå hadde hatt er reelt valg ville spørsmålet åpenbart ha vært: Hvem vil dere følge: Kristi ord og bud eller den politisk korrekte folkeviljen.

 

 

3 tanker om “Rimi Hagen gir 500 000 til åpen folkekirke som vil at homofile skal få “gifte seg” i kirka

  1. Hva vet vel Hagen om hva bibelen sier? Han er i godt selskap med de som tror at Jesus tolererer alt mulig. For oss som kjenner bibelen så vet vi at det ikke er tilfelle. Problemet er egentlig ikke Hagen og de som ikke kaller seg kristne, men de som gjør det. Derfra kommer frafallet, opprøret og omskaping av kirken til den folkelige skjøgekirken.

  2. Rimi Hagen er først og fremst en rik hedning som ikke bryr seg om Bibelens Gud

  3. Saken er og forblir en tapt størrelse. Frafallet begynte når kirken aksepterte gjengifte. Dette er et resultat av at kirken ikke lar ordet styre, men følger tidens moral. Søkelys burde lære av Jan Kåre. Begynne å nevne gjengifte forkynnere med navn, og se hvor rasende demonene blir.

Det er stengt for kommentarer.