Rick Wiles og Jim Bakker ut mot tesen om at bortrykkelsen kommer før trengselen

jim-bakker2Tesen om at menigheten skal bli bortrykket før trengselstiden kommer over verden, er en typisk vestlig teologi som ikke var kjent i den tidlig kristne tradisjon. I den vestlige verden holder svært mange kristne fast på en teologi som ikke oppfordrer folk til å forberede seg på endetidens trengsler. “Predikanter sier; ikke forbered dere, selv en dåre vet bedre,” forklarer Bakker å viser til at hans besteforeldre alltid var forberedt. De hadde mat liggende i en underjordisk kjeller, om sommeren forberedte de seg for vinteren. Her vi er i dag, og predikanter sier: “intet vanskelig eller negativt kommer. Bare gi noen kroner til vår kirke og du blir velsignet. Du behøver ikke gjøre noe mer..sier Bakker som viser til at under hans tid i fengsel, leste han Bibelen -og Bibelen sa han at alt dette vanskelige som skal skje, skal skje før hans gjenkomst. …og jeg gjør meg rede for den tiden, som vi er inne i nå,” sier Bakker

Også Rick Wiles fra TrueNews deler hans synspunkt og forklarer at læren om at rick-wilesmenigheten skal bli bortrykket før alle vanskeligheter kommer, er en typisk amerikanisert lære. En lære som neppe vil finne støtte i den forfulgte menighet i Syria og Irak hvor kristne må leve i skjul eller endog blir drept for sin tro. Hvis Jesus mente at Guds folk skulle bli bortrykket før trengselen, hvorfor sa han det ikke tydelig? spør Wiles som mener at dogmet om førtrengsels-bortrykkelsen er et typisk amerikansk fenomen. En typisk amerikansk forestiller er at kristne skal gå gjennom livet uten vanskeligheter og så bli bortrykket…Dette er ikke en bibelsk tro, sier Wiles som mener at den kristne kirke må være forberedt på å gå gjennom trengsel og må forberede seg på å se at Antikrist blir åpenbaret. Når vi ser på verden i dag, med krig, terror, katastrofer og uro nærmest overalt, er det kanskje ikke så dumt å være forberedt både åndelig og materielt på at vanskelige tider vil komme. Uansett hva slags syn vi har på dette med bortrykkelsen, er det uansett klokt å være forberedt på vanskelige tider. Paulus, Jesu Kristi apostel sa det slik: “Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. (2.Tim 3,1) Dette ordet ble sagt, ikke til jødene eller de som ble latt tilbake etter bortrykkelsen, men til den nytestamenlige kristne Timoteus. Opprinnelig skulle det være en You tube video hvor Jim Bakker og Rick Wiles diskuterte temaet, men denne er fjernet fra You tube.

https://www.youtube.com/watch?v=NG5RBlcZDpE

14 tanker om “Rick Wiles og Jim Bakker ut mot tesen om at bortrykkelsen kommer før trengselen

 1. Når begynner den store trengselen er et spørsmål som mange lurer på.

  Begynner den ved dyrets merke? eller er DYRETS MERKE midt i trengselen.? I dag drepes mange kristne, og forfølges verden rundt. Dette er en trengsel som blir større synligt i dag. I tillegg så beveger man seg mer og mer bort i fra den bibelske sannhet, der man praktiserer løgnen isteden for sannheten. Det er også en forfølgelse der man ignorerer og dreper Guds ord med falsk læresetninger. Jesus spør om jeg skal finne troen på jorden når jeg kommer, hvis den ikke var forkortet så var faktisk Jesus bekymret om han ville finne troen på jorden.Så mye ligger i dette svaret om borttykkelsen vil skje før den store trengselen begynner, Jeg tror at borttykkelsen vil komme midt i trengselen, Det er da den store trengselen vil begynne.og den varer en kort tid. Jeg tror vi er i veene av trengselen. der sannheten blir mer og mer visket ut blant kristne.

 2. Personlig kan jeg bare si hva Bibelen selv sier. Og helt systematisk viser den at opprykkelsen vil finne sted i forbindelse med “den store trengsel”. Den trengselen som skal finne sted etter tusenaarsrikets avsluttning. Den er bla. beskrevet i Jesaja 24. Typisk at Jesus sammenligner dette med det som skjedde i forbindelse med syndfloden og Sodomas odeleggelse. Da slapp en brokdel av en promille unna og absolutt alle andre mennesker omkom. Nettopp slik som ved jordens endelige avsluttning.

  Noe folk bor studere noyere er hva som skal skje like for tusenaarsriket og etter tusenaarsriket. Og de skulle absolutt sjekke hva Bibelen sier om “bruden”. Hvorfor kaller f.eks Jeusu disiplene for “bryllupsgjester”? Vel.. De som har lest Bibelen vet dette. Det staar om “bruden” i slutten av Johannes aapenbaring. “Kom jeg vil vise deg bruden, Lammets hustru”. Og han som skulle faa se bruden var faktisk apostlen Johannes! Noen ser at en pluss en er to, men ikke alle.

  I Johannes aapenbaring 20. 4-6 staar noe annet interessant ogsaa. Om den forste og den andre oppstandelse fra de dode. En ting er sikkert. Noen av de som skal vere med i den forste oppstandelse dode fordi de ikke tok dyrets merke. Og Paulus skriver at opprykkelsen skal finne sted ETTER de dode oppstandelse. Hoyst sannsynlig mener Paulus den andre oppstandelsen. Den som skal finne sted ved tidenes avsluttning. Det maa faktisk vere slik. For hvis ikke blir Bibelen helt meningslos for de som lever i tuseaarsriket. Den vil faktisk bli helt feil. Og slik tror ikke jeg det vil vere.

  Men uansett vil det ikke bli noen opprykkesle for den forste oppstandelse. Den som kommer etter at djevelen har blitt kastet ned i avgrunnen og bundet for tusen aar.

  Det alle bor merke seg er aarsaken til at antikrist kommer til makten. Det skjer bla. pga det store frafallet. Vrangleren om opprykkelsen er bare en av veldig mange vranglerer som gjennom lange tider har undergravet den kristne menigheten. For mange ser opprykkelsen ut til aa ha blitt en avgud. Jeg tror slik vranglere oppstaar gjennom overentusiastiske sangvinske evangelister som heller til tale enn aa studere Bibelen. Og fordi slike taler trekker folk blir tradisjonen bevart gjennom dogmatiske egenraadige religiose forvaltere som dyrker tradisjoner i stedet for aa lese Bibelen.

  Tror ikke det er serlig populert i dag aa forkynne at nesten alle kristne vil falle fra og at dette er aarsaken til at antikrist kommer til makten. Dvs, man kan vel si dette hvis man bare forskaaner folk fra aa rette oppmerksomheten mot dem selv. Men ikke hvis man sier sannheten. Da vil det samme skje som skjedde i mange store historiske vekkelser. “Synden blir aapenbar” for alle.

  Da kan det skje to ting. Folk omvender seg, eller blir motstandere som forfolger de ekte kristne. Slik man opplevde i Hauges tid. Faktisk var det forst og fremst de etablerte religiose som forfulgte ham. De som ikke taalte aa bli fortalt om sin egen synd og vranglere.

  Personlig er jeg redd for at tiden er ute for vesten. Motstanden mot kristendom har blitt saa stor at tiden for vekkelse er over. Og de religiose vil fortsette aa klamre seg til gamle dogmatiske tradisjoner uten rot i Guds Ord.

  Kom til aa tenke paa noe Derek Prince sa. Hvis noe ikke kan forklares paa en enkel maate ut fra det som staar i Bibelen, saa er det sannsynligvis noe galt. I dag maa folk skrive tykke boker for aa prove aa forklare at tidspunktet for opprykkelsen kommer naar som helst.

 3. Amen! Jeg trodde også tidligere på før-trengsel-bortrykkelsen, men endret oppfatning til etter-trengselen bl.a basert på Matt. 24:29-31 – der Herren Jesus uttrykkelig sier at Hans gjenkomst og bortrykkelsen er ETTER den store trengsel – og 2. Tess. 2:1-4 – der Paulus lærer oss at Antikrists framtreden finner sted før Herrens gjenkomst og vår samling med Ham.

  • Tror ikke vi skal spekulere i om Jesus kommer før eller etter trengselstiden, for ingen vet dagen eller timen. Men vi skal merke det på tidene. Så Bibelen oppmuntrer oss til å våke og be! Den dagen kommer uventet over menneskeheten! Det gjelder å ha olje på lampene sine og gå brudgommen i møte!

   Lev som om Jesus kommer i dag, men arbeid som om Han kommer om 100 år!

 4. Bibelen skiller mellom trengselen som er menneskeskapt og vreden som kommer fra Gud. Når trengselen er slutt setter Guds vrede inn. Da lar Gud sin vrede ramme de ugudelige. Opprykkelsen må altså skje like før Gud sender sin vrede over nasjonene, for vreden er ikke ment for Guds barn.

  Vi kan sammenligne med Noas tid, står det i Skriften. Noa levde i datidens trengsel omgitt av onde og ugudelige mennesker. Han ble spottet og hånet for det arbeidet han gjorde for Gud. Når Arken var klar for avgang lukket Gud selv lukene, slik at Noa og hans familie, til sammen 8 personer, var i sikkerhet og ingen flere kunne komme ombord. Deretter lot Gud vannflommen komme og alle de ugudelige ble rammet av hans vrede og druknet.

  På samme måte vil Gud berge sine utvalgte etter at den store trengselen er over, like før hans vrede setter inn. Som i Noas dager vil ingen av de som er på jorden overleve Guds vrede. Det står i bibelen at den første verden gikk under i vann, mens den andre verden er ‘spart til ilden’.

 5. Nå skal jeg være veldig diplomatisk å si det slik: Uansett når bortrykkelsen kommer, før/etter eller midt i -så er det aller viktigste å være rede til å møte Ham når han kommer, og samtidig være like villig til å møte trengsel og forfølgelse for Jesu navn skyld når vi opplever det. Kristus har uansett gitt oss sitt løfte om at han skal være med oss alle dager, noe som også inkluderer alle slags dager -inntil verdens ende eller våre liv her på jorden har fått sin ende.
  Samtidig er vår bønn: Herre kom snart!

  • Med sin synd..men GUDs ord gir ikke grønt lys for en som har falt i slike synder til igjen å bli pastor eller leder?

  • Jim Bakker opererer ikke som pastor eller leder, men som programvert for sitt snakkeshow med forskjellige gjester. Han var opprinnelig ordinert som pastor i Assemblies of God, men han har frasagt seg den tittelen og kan vel neppe regnes som noe annet enn et kristent vitne med en fortid. Samtidig har han forkastet sin tidligere livsstil gjennom bøkene “I Was Wrong” og “Prosperity and the Coming Apocalypse.” Han er en mann som har falt, har omvendt seg, fått ny nåde og vandrer nå en ny kurs. Siden Gud har gitt han ny nåde, kan vi ikke sitte å fastholde hans gamle synder, men en leder i en menighet eller eldste bør han ikke være. Hans problem er selvfølgelig å bygge opp tillit, etter at han misbrukte den så grovt i sine dager som tros og velstandsforkynner.
   Bakker var en mann som måtte gå en lang vei fordi han ikke lyttet til en Herrens profet som advarte ham i et personlig brev.
   I ettertid har Bakker sagt at han burde ha lytte til David Wilkersons budskap til ham -før det hele kollapset og det endte i skam og fengsel.

 6. Hvorfor referers det støtt stadig til Jim Bakker? En mann som har sittet mange år i fengsel for å ha svindlet mennesker for millionbeløp, men verst av alt er at han er en mann som er gjengift!

  Jan Hanevold blir jo å regne for en søndagsskolegutt sammenlignet Bakker

  • Har du hørt om en mulighet til å vende om Enig med Jan Kåre? Jim Bakker har sonet sin straff, sittet i fengsel, angret sin tåpelige synd og svindel og hor og offentlig tatt avstand fra sitt liv i synd med falsk fremgangsteologi. Han har gjort det skriftlig i form av en bok, og muntlig gjennom flere taler.
   Hvem er vi til å fastholde en synd til et menneske som forlengst har tatt et oppgjør med sin fortid, sonet sin straff og angret det onde han har gjort.
   Som en kristen tror jeg at det finnes mulighet for ethvert menneske til å omvende seg, få en ny start med Kristus, og i Bakkers tilfelle har det skjedd. Den samme nåde Gud har gitt deg og meg, har han også gitt Bakker.

 7. Jeg er veldig imponert over søkelys som tar opp disse dagsaktuelle og Bibeltro innleggene, jeg for min del har ligget totalt nede i søla med narkotika og sprøytemisbruk i mange år. Men Herren frelste meg på forunderlig vis. Jeg skrev rett og slett til Jesus å ba Ham gå i forbønn til Gud for meg og siden har jeg ikke satt et eneste skudd, fet er nå snart 4år siden. Hvis vi virkelig visste hvem som er på seierslaget så tror jeg vi ville følt oss trygge alle sammen, selv om det er tøffe tak i verden.for det er bare EN vi kan klamre oss til nar alt annet svikter. Jeg har opplevd dette i mange sammenhenger! Vi som bor i såkalte trygge Europa må regne med rystelser av nasjonene og når vår materialisme blir satt på prøve så er det fordi Gud oppriktig vil ha alle med istedenfor at vi skal tviholde på materialisten osv… For meg så er det en ugudelig lære at vi skal være klar å ta på joggeskoene fordi Jesus snart kommer, vi må nok gjennom store deler av trengselen vi også og det som skremmer meg er at mange blir desillusjonert fordi de skulle slippe alt, da er jeg redd mange kan falle fra fordi de ikke tenker at nasjonene skal rystes. Ja jeg tror at når Guds vredeskåler kommer så blir vi hentet som Paulus sier, vi er ikke bestemt til vrede når vi har Jesus i hjertet dag og natt. Til slutt vil jeg si at den bloggen du har er fantastisk, det er sikkert mye jobb men at vi får servert noe annet enn media betyr uendelig mye for meg. Så lykke til videre i ditt arbeid for å få frem sannheten!

  • Tusen takk Hilde, og sterkt å lese hvordan Herren løftet deg ut av narkotika og rus. Ønsker deg Guds velsignelse og beskyttelse gjennom alle farer og utfordringer som vi kan møte i livet. Jeg er helt enig, vi troende er ikke bestemt til vreden, men i verden har vi trengsler og i en tid som blir tøffere og tøffere for Guds barn er det viktig å ha blikket rettet mot Jesus.
   Jeg tror vi alle, uansett hva slags syn vi måtte ha om når bortrykkelsen måtte komme, har det for øyet at vi venter på Kristus vår frelser. Så får vi møte det vi måtte møte, men Kristus har lovet å være med alle dager inntil verdens ende. Guds fred!

Det er stengt for kommentarer.