Et preludium til tredje verdenskrig? Uansvarlig Nato-land tirrer Vladimir Putin

Nato-landet Tyrkias uansvarlige nedskyting av et russisk kampfly som angivelig krenket
erdogan-666landets luftrom er et svært sterkt signal på hvor splittet NATO og Russland egentlig er over situasjonen i Syria. Mens Russland gjennom sin alliansen med Iran og Hizbollah søker å knuse all opposisjon, inklusiv de jihadistgrupper Obama administrasjonen anser som “moderate” samt terrorister tilknyttet IS, har Tyrkia lenge blitt kritisert av enkelte for å faktisk støtte IS.

Denne kritikken mot Tyrkia er slett ikke av ny dato, og tidligere har en av grunnleggerne av PKK, Cemil Bayik, gjentatte ganger påpekt at Tyrkia faktisk har støttet ISIS. At Tyrkia pkk-1aktivt har gitt støtte til Islamsk stat i deres forsøk på å knuse blant annet kurderne er noe som er kjent i ulike etterretningsmiljøer. Hensikten med den tyrkiske støttet til IS har vært at disses kamp også var å bekjempe PKK som kjemper for et selvstendig Kurdistan. Det er også dette som er bakgrunnen for at mer enn 80 prosent av tyrkisk bombing har vært rettet mot kurderne. Den tyrkiske hovedtesen under konflikten i Syria ser ut til å ha vært “fiendene til min fiende er min venn,” og mange har anslått at det tyrkiske regimet helt klart har foretrukket en brutalt sunnimuslimsk opprørs-enklave i nærheten av sine grenser enn et ekstremistisk og venstrevridd sekulært Kurdistan i sine bakgårder. Det er nettopp derfor den tyrkiske bombingen av “IS” primært har vært bombing av kurdiske opprørere. “Tyrkia er et terrorregime som er IS sine sterkeste støttespillere.
Det er godt kjent at Tyrkia kjøper olje fra IS, nektet NATO å bruke tyrkiske flyplasser  i kampen mot IS, tilrettelegger for at fremmedkrigere skal få komme inn til IS, bomber kurdiske styrker som kjemper mot IS og nå skyter ned et russisk fly i SYRISK LUFTROM som prøver å bekjempe terror,” sier en som har fulgt situasjonen. Pastor Paul Begley

Putins intervensjon har provosert både Erdogan og NATO

Den russiske militærintervensjonen i Syria er ikke akkurat blitt møtt med stående applaus av USA og Nato. Et Russland i fri dressur i Syria var det siste Obama putin-ukraineadministrasjonen og Tyrkia ønsket seg, og derfor ble den russiske militærintervensjonen kraftig kritisert av Nato og Det Hvite hus. Når det gjelder episoden tirsdag, avviser Russland kategorisk at flyene ble skutt ned i Tyrkisk luftrom og piloten som overlevde den tyrkiske nedskytingen sier at de verken fikk advarsler som Tyrkia hevder. At den tyrkiske nedskytingen av det russiske flyet vil få konsekvenser mellom Russland og Tyrkia er alt signalisert, men det er lite sannsynlig at dette vil føre til væpnet konflikt mellom de to landene. Imidlertid har Putin allerede uttrykt at det vil bli konsekvenser og det russiske rakettkrysseren Moska som er et av de største krigsskip i verden er beordret nærmere den syriske kysten og skal befinne seg utenfor Latkia nær den tyrkiske grensen, og denne kan effektivt skyte ned eventuelle tyrkiske fly. Det enorme krigsskipet er utstyrt med avanserte S-300 bakke til luftraketter som effektivt kan skyte ned ethvert fly som entrer syrisk luftrom. I realiteten er Russland i stand til å innføre en “No fly sone” over store deler av Syria, noe som igjen betyr at både USA og andre aktører som opererer i syrisk luftrom må koordinere aktivitet med Moskva. Dette russiske skrittet er et tydelig signal til Ankara at de har krysset en rød linje og at Russland vil være istand til å skyte ned ethvert tyrkisk fly som opererer i grenseområdene mot Syria.

Hevder Tyrkia hadde bestemt seg på forhånd for å skyte ned det russiske flyet

Svært mye kan tyde på at Tyrkia allerede hadde bestemt seg for å skyte ned det første russisk-fly-skutt-nedrussiske jagerflyet som kom inn i tyrkisk luftrom.  “17 sekunder er svært kort tid. Tyrkerne må ha bestemt seg på forhånd for å skyte dersom noen krysser grensen, sier oberstløytnant Geir Ødegaard, hovedlærer ved Forsvarets høgskole,” til Aftenposten.
Opplysningene om at det russiske kampflyet var i tyrkisk luftrom i 17 sekunder stammer fra tyrkiske myndigheter. Ødegaard, som har bakgrunn som jagerflypilot, mener dette stemmer godt med kartplottet som er offentliggjort. Den kursen som der er plottet inn, viser at flyet i en strekning på et par kilometer sneiet inn over tyrkisk territorium. Imidlertid er dette noe russerne bestrider og alt tyder på at flyet var i syrisk luftrom da flyet ble skutt ned.

Selv om Russland reagerer kraftig på den tyrkiske provokasjonen, er det lite trolig at dette vil utvikle seg til en større konflikt mellom Russland og Tyrkia. Det Russland kan og bør gjøre, er å implantere en “no fly sone” over Syria og slik kontrollere all militær aktivitet i syrisk luftrom. Samtidig bør Nato og Barack Obama presse på så Tyrkia ikke gjentar en slik uansvarlighet, for ingen kan helt si hvordan Russland reagerer på en ny tyrkisk nedskyting. Slikt kan utløse en større konflikt og kan bli preludium til en tredje verdenskrig dersom ting utvikler seg. Det er uhyre viktig at verden nå viser felles front mot Islamsk Stat og gjør hva som er nødvendig for å slå tilbake IS selv om det skulle innebære et kompromiss omkring Bashar Assad.

 

Facebook Comments

6 tanker om “Et preludium til tredje verdenskrig? Uansvarlig Nato-land tirrer Vladimir Putin

 1. Tyrkia støtter IS? Det betyr vel at de støtter de ideologisk, og ideologien til IS er å skape mest mulig kaos og krig i verden for å legge til rette for tilbakekomsten av den 12 imam, en person som sannsynligvis er Antikristi. Det igjen betyr i så fall at vi definitivt er i sluttfasen av slutten før Jesu gjenkomst. Kanskje bare snakk om måneder?

  • Ja. Absolutt sant. I Daniel 12;4 sies det til Daniel at ifm den siste tid skal mange farte omkring og kunnskapen bli stor… Esekiels kap 38 og 39 ligger rett foran oss ..
   Og da jeg ble frelst i 88 fantes jeg ikke interessert i politikk – men likevel åpenbarte DHÅ for meg i et syn den 15.10.92 – at når Russland ble “synlig” på verdensarenaen så var det det ikke lenge før bortrykkelsen.( Jesus hadde reist seg og STOD på midten av et bryllupsbord som var fullt ifm dette synet hvor Jeg også konkret ble vist Russland).

  • Vi kan fastslå at Russland nå er på banen igjen og vi ser også at Russland faktisk er i ferd med å fylle det vakuum Obama’s feilslåtte Midtøsten politikk har etterlatt seg. Det er svært mye vi i Vesten ikke har blitt fortalt om krisen i Midtøsten og om hvordan Vesten kjører et dobbeltspill. En rekke kilder hevder at mye av USAs militære aktivitet i Syria har vært bombing av forlatte stillinger og posisjoner, og det er også kommet frem at USA ved et tilfelle gav IS 45 minutters advarsel før de bombet noen oljetanker tilhørende IS. https://www.youtube.com/watch?v=Pv9BfpwvxCU

 2. Mange kristne tek ikkje inn over seg det bibelen fortel om GOG og hans skjebne.

  “Den dagen gjev eg Gog ein gravstad i Israel, i Abarim-dalen, «ferdadalen», austafor sjøen. Dalen skal stengja vegen for dei som ferdast der.
  Der skal dei gravleggja Gog og heile flokken hans, og dalen skal kallast Gog-flokkens dal.
  I sju månader skal israelittane halda på med å gravleggja dei, så landet kan bli reint.
  Alt folket i landet skal gravleggja dei og få ære av det den dagen eg viser min herlegdom, seier Herren Gud.
  For at landet skal bli reint, skal dei setja nokre menn til stadig å dra gjennom landet. Dei skal gravleggja dei som undervegs vart liggjande att på marka. Når dei fer gjennom landet og får auge på ein menneskeknokkel, skal dei setja opp eit merke der til gravarane kjem og gravlegg han i Gog-flokkens dal. Der er det òg ein by som heiter Hamona. Slik skal dei gjera landet reint.”
  ———————-
  Når GOG er drepen ligg det soldatar over alt.
  Jødane må bruka mange månader på å gravleggja dei.
  Plassen ligg ligg aust for Dødehavet.

  https://www.google.no/maps/place/Abarim,+Jordan/@31.7537922,35.5751149,11z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x151cb2c1c769e529:0x3c789070659ac4c0

  Slik mange kristne tenkjer så har dei alt forlatt denne kloden med Paulus i opprykkelsen når desse tinga skjer.

  Bibelen fortel enkelt og tydeleg om korleis Gud straffar GOG i Israels land og korleis Israel etter denne siste striden, aldri meir vil verta utsett for krig og invasjon frå andre folkeslag.

  Sanhedrin har fortalt oss kven denne GOG-en vert.

  http://www.templeinstitute.org/megillat-bush.htm

  Heile jorda vil undra seg når dei ser dyret som har styrt før returnera.

  “Og dei som bur på jorda, og som ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok frå verda vart grunnlagd, dei skal undra seg når dei ser dyret som var, men ikkje er, og endå skal koma. 9 Her trengst det vit og visdom.
  Dei sju hovuda er sju fjell, og på dei sit kvinna. Dei er òg sju kongar: 10 Fem av dei er falne, éin er no, og éin er enno ikkje komen, og når han kjem, skal han bli verande berre ei lita stund. 11 Dyret som var, men ikkje er, det er sjølv den åttande, men like fullt ein av dei sju og går sin undergang i møte. ”

  http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html
  ——————–

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *