Richard Tørressen: Åndskamp i kirken

Borge kirke 2“Det finnes bare en autoritet å bygge Jesu kirke på: Guds Ord. Å basere sin lære og tro på åndelige eller menneskelige opplevelser og sidestille det med Guds Ord er en farlig vei. I et intervju med God Helg 12.09.2015 opplyser Åpen Folkekirkes Kjetil Drangsholt at engelen Gabriel oppmuntrer ham til å jobbe for likekjønnede ekteskap i DNK. Da dette bryter fundamentalt med Guds Ord, kan vi med sikkerhet si at dette ikke er en Herrens engel som taler. Jeg er redd det dreier seg mer om «styggen på ryggen». Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel. 2.Kor. 11:14, skriver Richard Tørressen i et innlegg

Vi kan ofte oppleve at det er en god ånd tilstede når de liberale forkynner sitt budskap, men vi må ikke la oss lure, det er ikke Den Hellige. Den Hellige Ånd skal herliggjøre bibelenKristus og veilede oss i Ordet. Joh. 16:13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg. Joh.16:8-9 Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er: Synden er at de ikke tror på meg. Det er avgjørende å tro Guds Ord. Jesus forkynte og argumenterte utfra Skriftene. Det hadde vært helt absurd dersom Jesus, som er Gud, skulle undervise mennesketanker. Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd 2.Tim 3:16. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ef. 6:12. DNK har valgt å forkaste Guds Ord og Guds Skaperordning. Ånden sier med tydelige ord at i de siste tider vil noen falle fra troen og hengi seg til forførende ånder og demoniske lærdommer. 1.Tim 4:1. Jesus avslører at det er Jesabels ånd som har forført DNK: Men dette har jeg imot deg: Du tåler denne kvinnen Jesabel, hun som kaller seg profet, men som med det hun lærer, lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer. Åp. 2:20

Viktigheten av å tro og følge Skriften kommer tydelig til uttrykk i Luk. 16:31: ‘Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.’ La oss møte de forførende kreftene med Åndens sverd, som er Guds ord. Ef. 6:17 For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Hebr. 4:12

Richard Tørressen, Flekkerøy

 

2 tanker om “Richard Tørressen: Åndskamp i kirken

  1. Fra FV: “Her framgår det at han (Kjetil Drangsholt) ledes av denne engelen i det som Åpen folkekirke står for. Det var når engelen Gabriel sa «Stå på» at han valgte å gå i bresjen for den. Videre forteller han til journalisten at det har vært flere situasjoner der engelen Gabriel har sagt til ham hva han skulle gjøre. Så viser han – ifølge avisen – «med høyre hånd hvordan erkeengelen skyver han opp og fram eller demper han rolig ned».

    Drangsholt virker ikke helt stabil. En ny Todd Bentley?

  2. Ja, er helt forferdelig å se hva som kommer inn i kirkene og menigheten av gift som leder til fortapelsen.
    Viktig at vi holder fast på Guds Ord og lar det være Herre i våre liv.

Det er stengt for kommentarer.