Sannhetens Ord avviser Dagens beskrivelse av dem

Avisen Dagen har de siste ukene kjørt en rekke oppslag omkring menigheten Sannhetens dagen-sannhetens-ord-oppslagOrd i Slemmestad. Kritikere av menigheten hevder at Sannhetens Ord er en lukket sekt, og tolker menighetsledelsen taushet overfor Dagen -som et bevis at vi står overfor en lukket sekt. Flere tidligere gjesteforkynnere har gått hardt ut mot menigheten som i 2003 ble utsatt for et bombeangrep, mens andre forkynnere, deriblant Sten Sørensen, Bjørn Olav Hansen, David Østby og Gordon Tobiassen har gått ut og forsvart menigheten. Dersom vi slår opp på avisens samleside omkring Levende Ord, finnes det ikke mindre enn 27 oppslag, lederkommentarer eller leserinnlegg omkring en menighet som teller 100 personer. Sannhetens Ord i Slemmestad ble stiftet i 1994 og fremsto da som en tradisjonell tros-menighet med mange likhetspunkt med Oslo Kristne Senter og Livets Ord.

Avisen Dagens massive kampanje mot Sannhetens Ord i Slemmestad ser ut til å splitte avisens lesere. Mens enkelte lesere ser ut til å støtte avisen i deres selvutnevnte rolle sannhetens-ord-lovsangsom dommere over gode og dårlige menigheter, er andre igjen meget kritiske til Dagens kampanjejournalistikk og spurt om dette er verdig en kristen avis. Mens eksmedlemmer og tidligere gjestepredikanter tegner et bilde av en lukket sekt hvor ledelsen utøver streng kontroll på sine medlemmer. Menigheten selv presenterer seg som en evangelisk forsamling som har et rikt og variert virkeområde. Menigheten søker å hjelpe mennesker i nød og støtter ulike misjonsprosjekt. Menigheten som er åpen for alle holder sine gudstjenester hver søndag, men har i tillegg  barnekor, juniortreff og ungdomsgruppe. De fleste møter er åpne for alle og menigheten har et utmerket samarbeid med annen religiøs virksomhet i området. I tillegg har forsamlingen jevnlig besøk av gjestepredikanter fra ulike sammenhenger og med ulik teologi. Forsamlingen som på 1990 tallet fremsto som en typisk trosmenighet hadde sin bakgrunn fra Oslo Kristne Senter. I dag ledes menigheten av fire pastorer hvorav Rune Gravdal er pastor i full stilling. Menighetens ledelse har hittil holdt en lav profil, og har til Dagens store frustrasjon foreløpig valgt å ikke la seg intervjue av Dagens journalister.

Minner om heksejakt

Hele 27 innlegg, oppslag eller kommentarartikler om en menighet på rundt 100 medlemmer forteller om en sak som er gått helt ut av proporsjoner i Dagens avislokaler i Bergen og Oslo. En av dem som har reagert svært sterkt på Dagens massive bombardement av menigheten er Henry Østhassel. Østhassel som er en kjent skikkelse blant karismatiske kristne stilte Dagen dette spørsmålet da det ble kjent at Sannhetens Ord først fikk sjanse til å si noe om saken kvelden før det hele skulle trykkes -og fyrte av denne salven: “Hva i all verden er det Dagen holder på med? Dere går nå Vårt Land en høy rang i kristenforfølgelse, og bruker de samme teknikkene dere har brukt den siste tiden;
Dagen bestemmer seg for å forfølge en sak. Dagen setter et kobbel av “profesjonelle” journalister på “saken” som skal grave frem mest mulig dritt. Dagen arbeider målrettet i måneder, og klargjør et stort bakholdsangrep med masse negative artikler. Dagen klargjør seg for å følge opp på lederplass for liksom å gi angrepene tyngde. Dagen følger opp med andre som passer inn i Dagens negative vinkling av en sak. -Og det fremstår som temmelig patetisk at først dagen før Dagen starter de vel planlagte, massive bakholdsangrepene blir menighetens ledelse kontaktet med 30 vel planlagte spørsmål – sent på kvelden – med svarfrist neste dag før kl. 13.00 – vel vitende om at ofrene ikke har mulighet til å svare på så kort varsel. -Deretter bryter blitz-krigen løs over ofrene med massive angrep. Kanonene drønner, stukaene bomber, og infanteriet stormer frem mot de uforberedte ofrene. Samme taktikken brukte Dagen på 22. juli profetien og Jesus Revolusjon. Alt Dagen gjør med slike negative artikler er å stille kristne i et negativ lys ovenfor verden, som om vi kristne ikke har nok å kjempe mot. Skam dere Dagen – dette er regelrett søppel-journalistikk,” slo Østhassel fast. Også andre har brukt sterke ord mot Dagen kampanje mot Sannhetens Ord som klokelig velger å ikke uttale seg til Dagen, da de allerede er forhåndsdømt av journalistene i Bergens avisen.

Savner Odd Sverre Hove

Avisen Dagen har gjennom de senere år gjennomgått store forandringer og er ikke lenger den tydelige røsten i tiden. Både under Finn Jarle Sæle, Johannes Kleppa og Odd Sverre Hove beholdt Dagen store deler av sin åndelige tyngde, men under de nåværende redaktørene er denne borte. I stedet for å være en tydelig røst i åndskampen og stille seg på de bibeltroende kristnes linje, er Dagen nå blitt en kopi av Vårt Land, og det er ikke så sikkert at mennesker som ønsker å stå opp for bibelske verdier og de svake i samfunnet vil finne en plattform i Dagen. Under de forgående redaktørene stod Dagen klart og tydelig på det ufødte barns side, men etter at Selbekk bekledde redaktørstillingen, kan ikke Dagen sies å være ufødte barnas venn lengre, skrev Ludvig Nessa i en epost til Selbekk for noen få år siden. I de siste månedene har vi igjen og igjen sett at avisa ikke nødvendigvis lander på den bibelske siden i ulike spørsmål. Det er ikke tvil om at mange troende her i landet savner Dagen som den var under Odd Sverre Hove, og siden han og Kleppa gikk av, har Dagen blitt noe helt annet enn den var. Selv om jeg mener så avgjort at det kan være grunn til å stille spørsmål til Sannhetens Ord, har mange av de saker Dagen har tatt opp i de siste ukene hatt tema som bedre egnet seg i et annet forum enn en åpen avis. Det samme kan også sies om deler av den fremstillingen avisen har gjort omkring boken til Anders Torp. Familiære konflikter burde ikke brettes slik ut i media, og man får en flau smak i munnen når man ser at brødre som er innenfor menigheten må gå ut med innlegg og irettesette utsagn fremsagt av sin egen biologiske bror.

Innlegg fra ti medlemmer i Sannhetens Ord: Vondt, trist og unødvendig

Menigheten selv kjenner seg ikke igjen det bildet avisen Dagen har skapt av Sannhetens ord, og i forrige uke gikk en gruppe unge voksne fra Sannhetens ord ut med et innlegg hvor det tegnes et annet bilde av Sannhetens Ord. På vegne av ti andre unge voksne i menigheten skriver  Michael Nyland dette: Saker som denne hører ikke hjemme i media. Det gjør bare vondt verre. Siden pinseaften har det blitt publisert flere artikler om Sannhetens Ord Bibelsenter i Dagen. Som aktive medlemmer i Sannhetens Ord Bibelsenter, er det mye vi reagerer på i disse artiklene, rett og slett fordi vi ikke kjenner oss igjen i de negative beskrivelsene som kommer til uttrykk. Vi syns at det er trist og lite hensiktsmessig at denne saken slås opp i Dagen, men siden anklagene er så grove, ønsker vi med dette innlegget å kommentere to påstander, hvorav én knytter seg til vår venninne Helene (28), omtalt i Dagen 14. mai, av sin far som sto frem som «anonym forkynner».

Vi er gode venner av Helene. Vi har kjent Helene i flere år, noen av oss før hun ble med i menigheten. Av alle oss som er i vennegjengen, er det kun Helene som ikke har normal og god kontakt med familien. Vi andre har gode relasjoner med familiene våre utenfor menigheten, kristne eller ei. Vi blir ikke oppfordret til å bryte kontakten med disse, og vi blir heller ikke styrt på annen måte. Påstanden om at lederskapet splitter familier kjenner vi oss derfor ikke igjen i, og fremstillingen av oss medlemmer som undertrykte mennesker som er ute av stand til å tenke selv, ser vi på med undring. Vi trives godt i menigheten og er glade i å tilbringe tid sammen med våre familier. Vi opplever ikke at det er en motsetning i dette. For oss har det vært, og er, tydelig at familiesituasjonen til Helene har vært en vond og uønsket situasjon for henne.

Vi syns at påstanden om at Helene gradvis skal ha forandret væremåte, og det til det verre, er merkelig. Man får et inntrykk av at hun har gått igjennom en total forvandling, fra å være en god datter til å bli en passiv brikke i et kynisk spill. Vi sitter med et annet inntrykk. Helt fra vi møtte henne, har Helene vært en munter og energisk jente som tar initiativ og som ikke er redd for å være seg selv. Om det har vært noen endring, har det vært i hennes livssituasjon, i og med at hun har giftet seg og gått fra én fase av livet til en ny. Selv om livssituasjonen er ny, er Helene like glad i familien sin som hun alltid har vært. Vi syns det er leit at den vanskelige situasjonen som venninnen vår står i brettes ut i avisen, og at menigheten vi er så glad i blir beskyldt for å være årsak til en konflikt som har sitt opphav i en intern familiesak. Saker som denne hører ikke hjemme i media. Det gjør bare vondt verre.

Klokt å ikke snakke med Dagen

At ledelsen i Sannhetens Ord ikke ønsker å la seg intervjue av Vebjørn Selbekk og hans folk i Dagen er noe vi har den største forståelse for. For bare noen og tjue år siden var saken stikk motsatt. Da var Vebjørn Selbekk aktiv sverdrager for “sannhetene” til Livets Ord pastor Ulf Ekman og som redaktør for det da Livets Ord inspirerte “Magazinet” var Selbekk mannen som skulle latterliggjøre dem som kritiserte Livets Ord gjennom avhopperbevegelsene FRI og RISK. Både i Norge og Sverige eksisterte det grupper som jobbet for å advare og informere om Livets Ords tvilsomme virksomhet, og dette falt åpenbart Selbekk tungt for brystet: “RISK forfølger trosbevegelsen” var overskriften som preget Magazinet da Livets Ord og bladet Selbekk jobbet i tok et oppgjør med avhopper-bevegelsen som ble opprettet i kjølvannet av Livets Ord. I sin artikkel om RISK i Kristiansand, fremførte Selbekk en rekke eventyr som var langt fra hva som ble sagt og hva som var virkelig. Selbekks agenda som “Livets Ordare” var å latterliggjøre og sverte dem som var kritiske til Ulf Ekman og hans oppslag omkring RISK og FRI (Foreningen Redd Individet) var så tendensiøse at man knapt kan finne ord. Nå som Dagen redaktør befinner Selbekk seg på andre side i konflikten. Denne gangen er det restene av det som var trosbevegelsen som skal tas, og igjen går man på person. Det er derfor klok av ledelsen i Sannhetens Ord og ikke la seg intervjue av Dagen.

Bør sette seg ned og evaluere 

Mitt personlige råd til Sannhetens Ord er å nå sette seg ned, evaluere det som har skjedd, lytte til kritikken -og skille sant fra usant. Enhver pastor, forstander eller eldste i en menighet bør av og til stoppe opp, ta et blikk bakover, evaluere seg selv, og være villig til å forsøke å se sin egen virksomhet med andres øyne. Samtidig som vi gjør dette, skal selvfølgelig være tro mot Guds Ord -og på et eller annet tidspunkt, gjennom et eller annet media -bør ledelsen komme med sitt svar og respons på det hele. Etter det massive bombardementet fra Dagen, er det tvilsomt om menigheten har nevneverdig tillit til Selbekk og hans stab, som etter mitt syn heller burde se på Sannhetens Ord teologi enn å trekke frem interne konflikter i familier. I mange menigheter er det slike personlige konflikter, og dersom Dagen skal ha som agenda og rydde opp, burde de først begynne i eget hus, og deretter ta for seg stridene som er i lutherske bedehus miljø -og ikke minst i forhold til IMI kirken. Det er nok å gripe fatt i der Selbekk.

 

 

4 tanker om “Sannhetens Ord avviser Dagens beskrivelse av dem

 1. “ingen røk uten ild”. Her er det helt åpenbart at det er mye kritikkverdig. Svært mange mennesker har stått frem og fortalt om sterkt kritikkverdige forhold. Lyver de?
  At gjestepredikantene mener at alt er greit, betyr intet. De ser jo bare et glansbilde den ene gangen i året de er der, og får et fett honorar og klapp på skulderen av lederskapet.

  Men, spørsmålet er om Dagen burde tatt for seg alle lignende menigheter i landet vårt, ikke bare denne ene.
  Det er så sannelig nok at kristne/religiøse sekter i dette landet, så hvorfor Dagen har fattet så stor interesse for akkurat denne, kan man jo bare spekulere i…?

 2. Dagens redaktør er medlem i Sodomakirken og gikk inn for å sikre seg jobben som redaktør i Dagen. Det forteller vel sitt om standarden den frafallsavisen

 3. Jeg har følgt med på debattsidene i dagen. Helt enig i det sterke presset som blir lagt på menigheten, men tenker at det kanskje er for å peke på tendenser som er i svært mange menigheter.

  Et element som jeg savner i det som etter hvert har utviklet seg til en liten ordkrig, er å få noen svar på om det har forekommet episoder der lederskapet har nikkende konstantert at noen får hjerteinfarkt, og ikke latt en person dra på ferie dit han ønsker. Da jeg ikke kan se at dette blir avkreftet( har ikke lest alt), så synes jeg at det fortsatt står noen store, usvarte spørsmål.

  Takk for en velskrevet og informativt innlegg.

Det er stengt for kommentarer.