Recep Erdogan oppfordrer paven til å mobilisere den kristne verden mot Israel

Den tyrkiske presidenten og muslimen Recep Erdogan hvis navn har tallverdi 666 i følge britisk gematria har lenge markert seg som en fiende av Israel. Den tyrkiske dikatoreren som mer og mer fremstår som oppfyllelsen av Gog profetiene hos proteten Esekiel oppfordrer nå paven til å mobilisere den kristne verden til å vende seg mot Israel. Den tyrkiske lederen som kontrollerer landet rett nord for Israel demonstrerer igjen hvor dypt hans muslimske hat mot den jødiske staten er.

Den tyrkiske diktatoren ønsker at verden skal innføre økonomiske sanksjoner mot Israel og under en digital samtale med paven, oppfordret han det katolske overhodet til å jobbe for å vende den kristne verden mot Israel. I tillegg sa Erdogan til paven at det er på tide at det internasjonale samfunnet “lærer Israel den avskrekkende lekse landet fortjener. Erdogan hvis navn har tallverdi 666 i engelsk gematria segler opp til å kunne være den Gog figur profeten Esekiel taler om sine profeord om en kommende “Gog krig”. Mange profetigranskere mener at det er Russland og en russisk president som vil være Gog i Magogs land, men termen “landet fra det ytterste Norden” kan like godt sikte til Tyrkia som i likhet med Russland ligger Nord for Israel. Under Recep Erdogans regime har Tyrkia markert seg som en av de mest Israel-fiendtlige landene i regionen og Erdogans drøm om å gjenopprette kalifatet forteller at Tyrkia ønsker å være en betydelig makt i regionen. I videoen under snakker YouTube profilen NYprepper om Erdogans utspill om å vende den kristne verden mot Israel.