De internasjonale matvareprisene fortsetter å stige i april

Den kraftige prisøkningen vi har sett på de internasjonale matvarebørsene fortsetter å stige. Den gjennomsnittlige prisøkningen på varer som måles av The FAO Food Price Index viser at prisene fortsetter å øke og siste måned steg prisene med 1,7 prosent, Gjennomsnittlig er nå prisene 30.8 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Prisene på råvarer som brukes i frokostblandinger er opp 1,2 prosent og er nå 26 prosent høyere enn i april i fjor. Størst hopp gjør prisen på mais som økte 5,7 prosent i april. Dermed er prisen på mais nå 66.7 prosent høyere enn for ett år siden. Vegetabilsk olje er opp 1,8 prosent fra mars til april mens meieriprodukter prisstigningen på meieri produkter er opp 1,2 prosent siste måned. Dette betyr at meieriprodukter nå er 24,1 prosent høyere enn i april i fjor.

Kjøttprisene var opp 1,7 prosent siste måned og er dermed 5,1 prosent høyere enn for ett år siden.Prisene på sukker peker igjen oppover etter å ha falt i mars. Økningen for sukkerprisene var i april på 3,9 prosent og sukkerprisene er nå 60 prosent høyere enn de var i tilsvarende periode i fjor. Dermed fortsetter trenden med økende globale matvarepriser inn i vår og sommermånedene. Den økende inflasjonen vi ser på verdens matmarkeder men også andre varer forbrukere kjøper, gjør at rentehevninger vil kunne komme raskere enn forventet. Høy inflasjon pleier å tvinge rentene oppover, noe som igjen betyr en ytterligere reduksjon i folks kjøpekraft. Årets lønnstillegg ligger ikke an til å følge den reelle inflasjonen vi vil se utover sommeren og høsten, og et hopp i rentene kan komme til å gjøre smertelige inngrep i folks lommebøker. Det er bare å stålsette seg for mer inflasjon og mindre kjøpekraft, og Guds profetiske røster advarer om hva som kommer

Tekst: Kjell Andersen Kilde FAO Food Price Index