Q42 -et signalbygg for Jesus og kristenfolket i hele Norge eller overfladisk materialisme og feilslått profeti?

Skjermfoto Google maaps

“Q42:Kristenfolkets signalbygg i Kristiansand. Gründere har kjøpt bygget, med klausul om at Filadelfia Kristiansand har gjenkjøpsrett Dette er en gladnyhet. Ikke bare for Filadelfia Kristiansand, men for hele kristen-Norge. For det er blitt sagt om Q42 at dette et signalbygg for Jesus. Ikke bare for byen, men for Norge som et kristent land. Derfor gir man ikke enkelt opp et slikt bygg,” heter det i avisen Norge i Dag.

Q42 er et stort og ruvende bygg i bybildet. Det ruvende bygget som inneholder restaurant, møtesal, konferanserom og leiligheter er et storslått monument over en menighet som tok seg vann over hodet og som var nær konkurs. Nye eiere, et investeringsselskap drevet av noen av byens rikeste kristen-navn tar over bygget. Imidlertid har jeg problemer med å se at dette bygget er et signalbygg for Jesus og for hele kristen-Norge. Bygget er moderne og flott men bygd på sandgrunn og ikke på kilppen, dette også rent bokstavlig. Byen Kristiansand er bokstavlig bygd på sandgrunn. Det vi sitter igjen med etter årene med Q42 er et ruvende bygg, en skandalisert menighet, mange har tapt penger og for å holde drømmen om “signalbygget” gående har menigheten Filadelfia blitt tvunget til mange kompromiss. Først alkoholsalg, deretter måtte man tåle Pride symbolet og tilsist en rekke oppslag om skandalen i massemedia. Bygget vitner om en menighet som vekta det ytre, å skulle være store og bygge seg et luftslott som måtte falle. Det mange omtaler som et “signalbygg for Jesus” forteller historien om oppsvulmende drømmer, fantasi og en form for overfladisk materialisme Kristus Jesus neppe er spesielt stolt av. Filadelfia-menighetens Q42 prosjekt er vel mer en påminnelse om hvordan det går når man skal bygge et byggverk i Guds rike som Guds Ord ikke sier noe om. Hans vilje er å bygge Guds rike med levende sten, eller som apostelen Peter skriver: ” og bli også I opbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus.” (1.Pet 2,5) Jesus og kristen-Norge trenger ikke slike “signalbygg” men det vi trenger er mennesker som brenner etter å forkynne Guds Ord og som opphøyer Guds og Jesu navn -ikke gjennom storslåtte bygg men gjennom å ære Gud vår Fader med våre liv og våre vitnesbyrd. “Shilo Youth Revival Center” var en amerikansk ungdomsbevegelse fra 1970 tallet som bygde Guds rike hvor “signalbygget” var unge mennesker som fikk sine liv totalt forandret. Shilo er nå historie men mange av dem som ble “levende sten” forble hos Jesus livet ut.