Profetisk spekulasjoner: Er 6/6-16 en profetisk dato?

Sjette juni 2016 er en dag vi kanskje skal merke oss. Datoen som nå ligger bare 37 dager
david-endtime-2019frem, blir i enkelte kristne miljøer omtalt som spesiell og “profetisk betydningsfull”. Enkelte troende tror at 6/6-16 vil bli “The Day Of Antichrist” mens noen tror at dette vil bli datoen for bortrykkelsen av Guds folk.. Andre røster igjen sier at 6 juni 2016 vil være begynnelsen på de siste 3,5 år av verdens historie og vil vare frem til 2019. Det er nettstedet “Before it is News” som allerede 6 juni 2014 hadde et oppslag om David Montaigne som har skrevet en bok med tittelen “Antichrist 2016-2019: Mystery Babylon, Barack Obama & the Islamic Caliphate” som man kan kjøpe på Amazon for omkring en norsk hundrelapp.  David Montaigne har også skrevet en bok med tittelen “endetiden og 2019”

Vi befinner oss i en tid med motstridende profetier. Noen som  den profetiske røsten Dr. johann_sophia_med_hrJohann Melchizedek Peter (bildet), slår fast at det amerikanske presidentvalget vil bli gjennomført som planlagt, at en demokrat vil vinne det, “Han vil bli like populær som John F Kennedy og vil styre i to perioder, frem til 2024. I følge Johann Melchizedek Peter vil årene 2020 til 2027 bli årene av sult og hunger mens 2027 til 2034 vil bli årene av krig. I følge denne profetiske røsten vil den presidenten som vil bli valgt til høsten, bli USAs siste president noensinne. Denne mannlige presidenten, demokrat vil i følge Johann Melchizedek Peter være en sterk leder som vil holde Russland tilbake. Alle Melchizedek Peters profetier kan leses her. Når det gjelder  David Montaigne profetier om 6/6-16 skal disse være bygd på en heller tvilsom blanding av Bibelen, samt tegn i planeter og stjerner, og dermed er David Montaigne’s profetier ikke på linje med ideen om Skriften alene. Troverdigheten at hans forutsigelser kan sjekkes i videoen under

Også gamle profetier fra den omstridte seeren Nostradamus er blitt blankpusset og blir nå nytolket inn i vår tid, og i følge de siste videoer omkring Nostradamus vil en stor krig bryte ut et halvt år etter at Europa stenger sine grenser for immigranter.

https://www.youtube.com/watch?v=nd4MVeKhLM4

En rekke andre profetiske røster advarer nå om at verden, tross titusener av falske profeter som sier “fred og ingen fare” står overfor noe snarlig dramatisk. En rekke røster sier seg å tale på vegne av Herren. Kanskje det er dette som enkelte har sagt vil forstyrre den kaotiske valgkampen som pågår i USA i disse dager?

Å si å tenke noe omkring den 6 juni 2016 som bare er 37 dager unna er selvfølgelig lov, men likevel er det grunn til å minne om at det er Bibelens ord som er høyeste autoritet. Mange kristne som følger med på hva som skjer i tiden er klar over at noe er i ferd med å skje mellom Øst og Vest. Mellom USA og Russland. Etter flere tiår med fred mellom Nato landene og Russland er situasjonen nå preget av mistenksomhet og spenning. Avisen Dagbladet kunne idag fortelle om nok en episode hvor russiske jagerfly ble sendt opp for å avskjære et amerikansk fly i Østersjøen. Saken kan leses her. Selv om slike avskjæringer er forholdsvis vanlig har vi i de siste månedene sett en markert økning i slike, og ting kan også her komme ut av kontroll. Samtidig som vi hører om slike episoder, melder også kilder om at Nato sender 4000 soldater til grensene mot Russland og i videoen under snakker Steven Ben De Nun om den økende spenningen. Hva tenker leserne om spekulasjonene omkring 6.juni 2016

https://www.youtube.com/watch?v=zArEG0ktan0

4 tanker om “Profetisk spekulasjoner: Er 6/6-16 en profetisk dato?

 1. Esekiel 38 må oppfyllast.
  Det skjer ikkje på eitt år. Mannen skal gradvis dra menneska med seg og verta eineherskar dei siste 3,5 åra.

  Mange kristne har fokusert på 2017 som enden, men det er for tidleg.
  Det er enno 12 år til dei 6000 åra er slutt.

  http://bki.net/6000/6000aar.html

  2000 år har då gått sidan Jesus las frå Esaias 61 i det 15. styringsåret til Tiberius. (år 28).
  Kronologien viser at Jesus las frå Esaias 61 nøyaktig 4000 år etter Adam.Det vil seia 80 jubileum frå skapelsen.

  http://www.richardhyland.net/wpimages/wpfd8fbbbc_06.png

  Me er nesten ved enden av dei siste 40 jubileum eller 200 åra.

  “Eg fører deg mot landet mitt. Folkeslaga skal læra meg å kjenna når eg gjennom deg, GOG, viser meg heilag framfor auga på dei.”

  “Så seier Herren Gud: Var det ikkje deg eg tala om i gamle dagar gjennom tenarane mine, profetane i Israel? I år etter år profeterte dei på den tida at eg skulle føra deg mot dei. Den dagen, dagen då Gog går mot Israels-landet, seier Herren Gud, då skal harmen stiga opp i meg. I min sjalusi og brennande harme seier eg: Sanneleg, den dagen skal det koma eit kraftig jordskjelv over Israels-landet. Då skal dei skjelva for meg, fiskane i havet, fuglane under himmelen og dyra på marka, alt krypet som det kryr av på jorda, og kvart menneske som bur på jorda. Fjella skal styrta saman, berghyllene skal falla ned og alle murane falla i grus.”

  GOG er ein person som opphøgar seg sjølv.

  “Kongen skal fara fram som han vil, opphøgja seg og gjera seg større enn alle gudar. Mot Gud over gudane talar han uhøyrde ord. Han har lukka med seg heilt til vreiden tek slutt…..Han set opp kongsteltet sitt mellom havet og det herlege, heilage fjellet. (TEMPELHØGDA) Men han går mot undergangen, og ingen hjelper han.” Daniel 11

  Habakkuk 2 snakkar om endetidas GOG eller Babylons Konge.

  “For synet ventar på si fastsette tid,
  det vitnar om enden, og det LYG IKKJE.
  OM DET DRYGER, så berre vent!
  For koma skal det, det kjem ikkje for seint!

  4 Sjå, i han er det ei OPPBLÅSEN OG UÆRLEG SJEL.
  Men den rettferdige skal leva ved sin truskap.

  5 Sanneleg, vinen er trulaus.(TRANSGRESSOR OF WINE)
  Den stolte skal ikkje nå sitt mål.
  Som DØDSRIKET spilar han opp gapet,
  han er umettande som DØDEN.
  Han SAMLAR ALLE FOLKESLAG hos seg,
  sankar saman alle folk.”

  Valet i USA no år 2016 eller 5777 etter jødisk tid er for meg eit avgjerande tidspunkt.

  http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

  “When President Bush will return to Israel for the THIRD time, it will not be as the previous president of the USA, but rather the whole world will know that he is HaShem’s elected PRESIDENT GOG.”

  http://warning.church/2015/10/11/george-w-bushs-name-is-gog/

  Donald Trump vert av mange sett inn i Antikrist si rolle.
  Arrogant er han, men han er ikkje ein av dei sju som kjem tilbake, slik Åp.17 fortel.

  “Og dei som bur på jorda, og som ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok frå verda vart grunnlagd, dei skal UNDRA SEG seg når dei ser dyret som var, men ikkje er, og endå skal koma ATTENDE. Her trengst det vit og visdom”.

  At me no er i endetida har homovedtaket i den norske kyrkja vist oss.
  Som sitert før.

  http://www.wnd.com/2008/05/64769/

  “Homosexuality was rampant there, of course, but according to the Talmud, not homosexual “marriage.” What about ancient Greece? Rome? No. Babylon? No again. The one time in history when homosexual “marriage” was practiced was … during the days of Noah. And according to Satinover, that’s what the “Babylonian Talmud” attributes as the final straw that led to the Flood.”

  Talmud’s writings reveal that “before the Flood people started to write marriage contracts between men, in other words, homosexual ‘marriage,’ which is more than homosexual activity – it’s giving an official state stamp of approval, a sanctification … of homosexual partnership.”

  Med tusenårsriket som realitet i nær framtid

  http://beholdicomequickly.weebly.com/uploads/2/5/8/7/25873839/7973838_orig.jpg

  er det mykje bra å sjå fram til. Det menneska treng no er HÅP.
  Det er det berre HERREN GUD som kan gje.
  Salme 146 seier det så fint.

  “Eg vil lovsyngja Herren heile mitt liv,
  syngja og spela for min Gud så lenge eg er til.

  Stol ikkje på fyrstar,
  menneske som ikkje kan hjelpa.

  Dei andar ut og blir til jord att,
  den dagen fell planane i grus.

  Sæl er den som har Jakobs Gud til hjelpar
  og set si von til Herren sin Gud.

  Han skapte himmel og jord, havet og alt som er i dei,
  han er trufast til evig tid.”

 2. Bibelen er matematisk innskrevet, hvert et ord har en betydning, når man summerer ordet i sin betydning. ingen ord i Bibelen er tilfeldig, alle ord i Bibelen, har en betydning for hvert et menneske som leser ordet. Den Hellige ¨Ånd åpenbare hvert et ord vi har behov for å forstå. å forstå Bibelen matematisk er ikke noe vi selv kan klare. men noen av tallene i Bibelen går igjen flere ganger, noe tall er hellige . Datoene 06.06.2016 er jo tall man kjenner igjen fra Bibelen, og det er jo 666 som man sitter igjen med, og man får jo en forståelse på at mennesker synes dette tallet er spennende og har gjerne en betydning for historien. og gjerne er det slik og så enkelt at antikrist vil bli presentert.Min sønn hadde et syn for noen år siden, der paven presenterte antikrist for verden. han så ikke ansiktet på personen som ble vist, for det var fullt av lys. men folket hyllet dette menneske. men jeg selv har No i ca 2 år fått tallet 16.06.2016 , det er et tall som dukker opp over alt, hver eneste dag og mange ganger om dagen. Det minner meg på at det er gjerne noe man må være våken på, hva som skjer eller hva man må ha øyne på vet jeg ikke. men noe vil gjerne skje. på den datoen. om det er en global krise eller en presentasjon for den nye verdenordens leder vet jeg ikke. men synes dette tallet er verd sin oppmerksomhet, og man må prøve det man får. så får man se hva dette innebærer for hver enkelt av oss. vi står foran en svært vanskelig tid, ingen vet hva som kommer til å treffe oss, men utfra skriftestedene om endetiden, så vil det være kaos og forfølgelse uten sidestykke for den troende, og vi må velge og dyrets merke vil være noe av det tøffeste valget en troende må ta, og da minnes jeg det verset som Jesus sa det vil komme tider der det vil bli konflikter i heimen, fordi 53 far mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor. valg må taes og det vil skape splid. så vi må stå rustet på det åndelige planet, vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrommet. Det er der krigen kommer til å rase.

 3. 6 juni har så mange ledetråder som peker til det – det er på riktig tidspunkt for Antikrist å bli skutt nøyaktig 1260 dager etter startdatoen for de siste syv årene (21 desember 2012) justeringen av Venus bak Sun (anti- Kristus) er det en 6-6-6 typen dato, det er akkurat en 49 års jubileum etter at israelerne gjenerobret Øst-Jerusalem og Tempelhøyden ; Ramadan, Ateist Pride Day – selv Peter Lemesurier pekt på denne datoen for 40 år siden i den store pyramiden Decoded. Og likevel er det fortsatt en sjanse det er alt bare tilfeldigheter og tidslinjen min er feil – og våre liv vil alle være bedre hvis det er tilfelle.

  • David, det er alltid lurt å ha et våkent øye til enhver tid, også til denne spesielle datoen. Det viktigste er dog å være våken og rede og forberedt på alle ting. Og vite at Gud har all kontroll.

Det er stengt for kommentarer.