Sterk leder fra Vebjørn Selbekk: Har ikke bispene forstått alvoret når de løftet stemmeseddelen i kirkemøtet

“Har de ikke forstått alvoret i det de gjorde da de løftet stemmesedlene sine i kirkemøtet
vebjørn-selbekk.you-tubesammen med forkjemperne for homofile ekteskap? Det lover ikke godt for eksegesens fremtid i Den norske kirke når dens biskoper ikke klarer å tolke selv helt enkle tekster. Som kjent stemte alle de tolv biskopene tidligere denne måneden for det vedtaket på kirkemøtet som nå skaffer kirken en kjønnsnøytral vigselsliturgi. Men så har det skjedd noe merkelig. Den ene biskopen etter den andre står nå frem og fremstiller det som om de har stemt mot noe som de beviselig har stemt for,” skriver Dagen redaktør Vebjørn Selbekk i en leseverdig leder i avisen Dagen. Selbekk viser til det faktum at to av biskopene i ettertid har rykket ut i pressen for å forklare hvorfor de egentlig stemte for noe de var i mot. ” Har de ikke forstått alvoret i det de gjorde da de løftet stemmesedlene sine i kirkemøtet sammen med forkjemperne for homofile ekteskap? Eller prøver de rett og slett å skrive om historien? Å fraskrive seg ansvaret for det de har vært med på?,” spør Selbekk i sin leder som kan leses i sin helhet her

8 tanker om “Sterk leder fra Vebjørn Selbekk: Har ikke bispene forstått alvoret når de løftet stemmeseddelen i kirkemøtet

 1. Esekiel 38 må oppfyllast.
  Det skjer ikkje på eitt år.

  Mange kristne har fokusert på 2017 som enden, men det er for tidleg.
  Det er enno 12 år til dei 6000 åra er slutt.
  http://bki.net/6000/6000aar.html

  “Eg fører deg mot landet mitt. Folkeslaga skal læra meg å kjenna når eg gjennom deg, GOG, viser meg heilag framfor auga på dei.”

  “Så seier Herren Gud: Var det ikkje deg eg tala om i gamle dagar gjennom tenarane mine, profetane i Israel? I år etter år profeterte dei på den tida at eg skulle føra deg mot dei. Den dagen, dagen då Gog går mot Israels-landet, seier Herren Gud, då skal harmen stiga opp i meg. I min sjalusi og brennande harme seier eg: Sanneleg, den dagen skal det koma eit kraftig jordskjelv over Israels-landet. Då skal dei skjelva for meg, fiskane i havet, fuglane under himmelen og dyra på marka, alt krypet som det kryr av på jorda, og kvart menneske som bur på jorda. Fjella skal styrta saman, berghyllene skal falla ned og alle murane falla i grus.”

  GOG er ein person som opphøgar seg sjølv.

  “Kongen skal fara fram som han vil, opphøgja seg og gjera seg større enn alle gudar. Mot Gud over gudane talar han uhøyrde ord. Han har lukka med seg heilt til vreiden tek slutt…..Han set opp kongsteltet sitt mellom havet og det herlege, heilage fjellet. Men han går mot undergangen, og ingen hjelper han.” Daniel 11

  Habakkuk 2 snakkar om endetidas GOG.

  “For synet ventar på si fastsette tid,
  det vitnar om enden, og det lyg ikkje.
  OM DET DRYGER, så berre vent!
  For koma skal det, det kjem ikkje for seint!

  4 Sjå, i han er det ei OPPBLÅSEN OG UÆRLEG SJEL.
  Men den rettferdige skal leva ved sin truskap.

  5 Sanneleg, vinen er trulaus.(TRANSGRESSOR OF WINE)
  Den stolte skal ikkje nå sitt mål.
  Som dødsriket spilar han opp gapet,
  han er umettande som døden.
  Han samlar alle folkeslag hos seg,
  sankar saman alle folk.”

  Valet i USA no år 2016 eller 5777 etter jødisk tid er for meg eit avgjerande tidspunkt.

  http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

  “When President Bush will return to Israel for the THIRD time, it will not be as the previous president of the USA, but rather the whole world will know that he is HaShem’s elected PRESIDENT GOG.”

  http://warning.church/2015/10/11/george-w-bushs-name-is-gog/

  • Kanskje det var i profeti-saken om 6 juni denne kommentaren skulle ha vært?
   Ellers står det bra til med deg Torstein og din kone?

 2. Hei Kjell.
  Alt går fint sjølv om kreften har sett sitt preg på livet dei siste åra.

  http://www.bt.no/nyheter/lokalt/I-begynnelsen-sa-jeg-for-meg-begravelsen-Etter-en-stund-kom-hverdagen-Da-blir-du-veldig-glad-i-den-3551383.html

  I det siste har eg fundert mykje på F.Josefus sine ord.
  https://www.youtube.com/watch?v=IkXIIHk5BVM

  https://www.youtube.com/watch?v=UDmxf0YK7P8

  https://www.youtube.com/watch?v=RpCB6BNKxmo

  Som sagt er valet i USA alfa og omega for mi bibelforståing.
  Om dyret returnerer til alle si overrasking så må Johannes Op. vera riktig.Om ikkje, er det farvel for min del.

  Feilplasserte diverre kommentaren.

  • Trist å høre om kreften. Ber og håper om at du kan finne frelsen i Kristus Jesus.
   Han kan og vil helbrede de som ber om det, og ikke minst som har tro for det!
   Eksempler i det siste på at uhelbredelig kreftsyke har blitt fullstendig helbredet:-)

   Driver selv nå og ber intenst for en kjent person i kristen-Norge som jeg kjenner svært godt privat,som plutselig har blitt rammet av uhelbredelig kreft, med spredning til både lunger, lever og bukspyttkjertel. Håper også noen her kjenner et kall for å være med å be for denne personen. Gud vet hvem det er jeg har i tankene!

 3. Selbekk har blitt fanget i sin egen statskirke.
  Som vi vet, så meldte han seg inn i denne frafallskirken for noen år tilbake. Han var blant annet på Visjon Norge og forsvarte sin innmeldelse. Jan Hanvold var hoderystende over denne dumme handlingen.
  Idag er det blitt enda verre med et medlemsskap, angående homse/lespe -ekteskapene.
  Selbekk har nå et stort forklaringsproblem, og hvordan skal han komme seg ut av denne kirken, uten å tape ansikt?
  Det blir ikke lett for han…Kanskje gjøre som Ulf Ekman, og melde seg inn i den katolske kirken?

  • Ja, jeg tenker også at det ikke er lenge før både Vebjørn Selbekk OG Jan Hanvold gjør en ” High five, Francis” som vist her

   http://www.novusordowatch.org/wire/high-five-francis-robison.htm

   Vebjørn Selbekk er med å støtter “Mirakelmøte” med NAR(New Apostolic Reformation) apostelen Guillermo Maldonado på Telenor Arena. Disippel av Rodney Howard Browne.

   https://www.facebook.com/visjonnorge/videos/10153319368681423/

   Supernatural Guillermo Maldonado lære “ikke bruk hue”:

   https://www.youtube.com/watch?v=Pt–hsk8sDc&list=PLkggyG8suKxh5cwPK6tZQN_OVmqMS29z4

   “But something stinks in the basement – and very few want to learn its source. Very few want to abandon this movement because of the few flaws in their beliefs. After this study, I hope that you will see that there are more than just a few flaws, and that Satan is using the New Apostolic Reformation as a tool to bring about ecumenism, and surrender the Church to the Antichrist’s new world order system.”

   http://fanaticforjesus.blogspot.no/2010/07/new-apostolic-reformation.html

   “What is the New Apostolic Reformation (NAR)?”

   http://thewartburgwatch.com/2014/11/21/what-is-the-new-apostolic-reformation-nar/

   Noe skurrer …….. er å norsk kristenliv er innfiltrert av frimurere, kabbala og New Age …………

   The New Apostolic Reformation: What is it and where is it going? – Video Promo

   https://www.youtube.com/watch?v=UyCH5gn92_w

  • Jeg er enig, ingen tid for å slumre for Guds folk. Den kristne menighet må la Guds ord være den avgjørende røst. jeg kom over en “profeti” i dag som ble delt av en person.

   MALDONADO PÅ TELENOR ARENA TIRSDAG!

   Jeg vil bare påminne alle om å proklamere Jesu blods beskyttelse over seg selv og familiene hver dag. Natt til i dag drømte jeg at en profetisk tjeneste jeg kjenner til ble jaget og angrepet av fienden, (i går ble det …)hvilket er en bra drøm, for det betyr at fienden er redd dem, og vet at deres kall fører til store ødeleggelser for hans rike. Natt til i går drømte jeg om venner som fienden hadde stjålet ID-papirer fra, uten iD-papirene(åndelig identitet/kall) kunne de ikke fungere i tjenesten, og etterpå var målet å knekke dem helt, men vi oppdaget det, fant ID-papirene og hentet dem inn til tjenesten engler hjalp oss, kjørte rundt i militærtruck og plukket opp de som var ment å angripes og “uskadeliggjøres”. I tillegg blir venner, tjenestegaver og mange andre angrepet med sykdom, depresjoner osv.,rundt omkring i landet akkurat nå. Fienden forsøker å avspore oss.

   Så dette er ikke for å skremme noen, men jeg tror at fienden har panikk, og at vi i Norge nå er under attakk, fordi Maldonado er på vei. Folk ber for Norge over hele verden, og han vet at et gjennombrudd i landet er fullt mulig. At folk ber overalt har skapt panikk i fiendens leir, så nå angriper han vilt rundt seg.For et par år siden så leste jeg om en menighet i USA, der alle var i sjokk, fordi fire undommer ble drept i bilulykker på en uke, og ingen skjønte hvordan dette kunne skje, men en profet fikk åpenbaring, om at ingen der praktiserte å proklamere Jesu blods beskyttelse over sine. De begynte å praktisere det og alle “ulykker” og sykdommer ble stoppet.

   Det finnes ingen grunn til bekymring, det er bare å slappe helt av. Det er bra at fienden har panikk, det er bra at han tror på et åndelig gjennombrudd i landet, så la oss ta dette alvorlig. Hvis vi vet om synd eller innfallsporter fienden har til oss,så la oss omvende oss, slik at vi har reell åndelig autoritet og ikke er en vits i åndeverdenen. De kjenner til de som er seriøse der. Det er ikke noe å være redd for,men du seiler ikke gjennom åndelige kriger ved å påstå at vi engang ble frelst og rettferdiggjort, så nå er alt i orden og ingenting kan skje oss. Det er den “nådeslæren” som har slaktet flest menigheter i Norge, og mange av dem fatter fremdeles ikke sammenhengen.

   Alt handler om å vokse til manns modenhet i rettferdighet og autoritet gjennom oppriktig rettferdighet. Man behøver ikke være perfekt, men vi må være oppriktige rettferdige og vokse til åndelig modenhet gjennom våre gjerninger/tro for å ha autoritet i åndeverden. Så la oss gå oppriktige til Gud, ta rustningen på oss, samarbeide med det englene holder på med i Skandinavia og bryte igjennom. Dette er bra trening for oss, la oss reise oss opp og samarbeide med Gud og englene for et åndelig gjennombrudd i landet. Hvis du forstår at din familie eller menighetssammenheng er under angrep, så bare samle dem eller kom overrens, utøv autoritet og stopp det i Jesu navn med en gang.

   Fienden demonstrerer total panikk for gjennombrudd i Norge akkurat nå.Det er utmerket alt er som det skal! La oss stå sammen og se Guds rike bryte igjennom med autoritet og makt og drive fiendens hærer på flukt fra Skandinavia!

   Her ser vi etter mitt syn den menneskesentrerte filosofien som preger NAR og menneskeskapt religion. Vedkommende skriver:”men jeg tror at fienden har panikk, og at vi i Norge nå er under attakk, fordi Maldonado er på vei.”

   Fienden har panikk fordi Maldonado er på vei? Hvem er Maldonado? En mer mektig autoritet enn Jesus som er her og bor i den troendes hjerter?
   Man skulle nesten tro det.

Det er stengt for kommentarer.