Politi mot hjemløse i Toronto -Millioner av amerikanere risikerer å bli kastet ut av sine boliger

Millioner av amerikanere risikerer å bli kastet ut av sine boliger etter at det føderale utkastelses-moratorium ikke ble forlenget av Biden administrasjonen. I følge NRK risikerer 3,6 millioner å bli hjemløse, mens andre amerikanske kilder opererer med langt høyere tall. “Pandemien har ført til at millioner av amerikanere ikke klarer å betale husleie. Til nå har de blitt reddet av et forbud mot utkastelse. Fra søndag går koronatiltaket ut på dato,” skrev NRK om saken for noen dager siden. Mange YouTubere har lenge advart om at dette kommer til å skje, og det store spørsmål er hvor disse millioner av mennesker skal gjøre av seg når de er satt på gata og er uten tak over hodet. Økende inflasjon på nødvendige varer og avvikling av ekstrastøtte som er gitt til arbeidsledige vil potensielt sende ennå flere millioner fattige amerikanere ut på gata uten tak over hodet.

Alle år med Donald Trump oppgang og reduseringen av tallet på hjemløse er nå i ferd med å bli visket effektivt ut. Det var tidligere president Donald Trump som innførte det midlertidige utkastelses-forbudet, som beskyttet millioner av mennesker fra å bli satt på gata, og det er nåværende president Joe Biden som avvikler det. Det vil også være Joe Biden som må avvikle de 600 dollar ekstra ledige har fått i måneden i stønad. Samtidig har sentralbanke trykt opp milliarder på milliarder av dollar som stort sett har gått i lommen på de store og rike selskaper -som kan møte den stadig mer truende krisen med lomma full av nyprintede dollar. Samtidig som som stadig flere amerikanere risikerer å bli hjemløse, rapporteres det om at politiet stadig blir brukt for å jage bort og pågripe fattige som ber om penger.  Det er YouTuberen Jayson J i BULL BOOM – BEAR BUST som gir oss denne rapporten

Én tanke om “Politi mot hjemløse i Toronto -Millioner av amerikanere risikerer å bli kastet ut av sine boliger

 1. TENK..

  ..for noen skrøpelige styresett denne verden under Satan Djevelens elendige ledelse har.

  På den nye jord skal ingen borger si “jeg er syk”, “kornet skal bølge over åsene”, du kan få leve så lenge du vil (evig = ad olam = til ubestemt tid) og “ikke skal en bygge og en annen bo”, men “enhver skal høste fruktene av sine henders gjerninger”.

  Da skal den tredje og siste pakt gis menneskeheten, etter at GT fikk frem Jesus og NT fikk frem oss – det åndelige Israel med himmelsk håp.

  Alle Jehovahs og Kristi fiender i himmel og på jord vil da være utryddet, og selv “minnet om dem skal være glemt”.

  Vil DU være med? Påkall Jehovahs Navn og avslutt dine vedvarende bønner ved å vise at du tror på og anerkjenner Jesu gjenløsningsoffer: I Jesu navn – amen.

Det er stengt for kommentarer.