Pedersen: Vi ser konturene av dyrets merke i sprøyta

//Vaksinedebatten går høyt og splitter kristen-Norge i to. De fleste av oss har med åndens øyne fulgt situasjonen og kommet til at vi lever i tiden hvor det profetiske ord blir oppfylt like foran våre øyne. Samtidig er det også noen som ikke kan se tidens tegn og som tilsynelatende tror at dette ikke er noe ekstraordinært. “Pfizer planlegger nå å produsere sprøyter til barn helt ned til 6 måneder. “.. at det blir gitt alle, SMÅ og store .. et merke ..” skriver Pedersen på Facebook fredag. “Sitater er hentet fra Åpenbaringen 13:16. Man kan jo begynne å lure på om dette er begynnelsen på det vi nå ser konturene av. Først sprøyten (e) til alle, så merket. De vil kunne kombineres slik at man mister sin egen personlige vilje,” skriver Svein Magne Pedersen fredag. Dyrets merke er ikke her ennå, men systemet som vil rulle det ut ser vi tar form.

Mange kristne ser ut til å tro at en person stå frem og si: “Hei, jeg er Antikrist og dette er det merket dere er tvunget til å bruke fremover for å kunne kjøpe og selge. Videre er det slik at dette merket må være i høyre hånd eller pannen.  Det er i Johannes åpenbaring vi møter tekstene omkring Dyrets merke, dyrets navn og tallet for hans navn. Noen kristne tror at dyrets merke er her og at dem som har tatt vaksinen allerede er merket. En større gruppe kristne tolker virkeligheten med det globale vaksinasjons-programmet, Coronavirus, pandemien og den underliggende tvang og diktatur med tvungen vaksinepass -som en forløper, et preludium eller begynnelsen til det system som vil være “dyrets rike” og “dyrets system2.  Bibelen sier at ingen skal kunne kjøpe eller selge uten dem som har dyrets merke, og når vi i dag over hele verden stadig får nyheter om land og regjeringer som krever vaksinasjon og vaksinepass-som merke for at du skal få lov til å reise med fly, benytte kollektiv-transport, besøke restauranter, kinoer, teater, gudstjenester osv osv, -da minner det veldig sterkt om det som står skrevet i Johannes åpenbaring 13,17: “Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.” Dersom man er ute av stand til å se likhetspunktene er man fullstendig blind og fremmedgjort for alt som har med den åndelige dimensjonen å gjøre.

Mange kristne insisterer på at dyrets merke må være et fysisk synbart merke som må plasseres i høyre hånd eller panne og siden sprøyta settes i øvre del av armen, kan den ikke være “dyrets merke” er et argument man ofte hører. Det man lett kan glemme er at Johannes Åpenbaring er ei bok skrevet i symboler og tegn. Allerede i bokens introduksjon slås det fast at en engel kunngjorde det i “tegn” for sin tjener Johannes. Ordet som brukes for “tegn” er det greske “sēmainō” -som betyr tegn/symbol, og derfor er det selvfølgelig ikke utenkelig at termen “høyre hånd eller pannen” forståes billedlig som et symbol på at man i tanker og gjerning er underlagt dyret. I de 42 månedene som Antikrist vil ha kontrollen, vil det være tilnærmet umulig å opererer utenfor dyrets system. Om det vil bli slik gjenstår jo å se. Likevel er det viktig å holde øye med utviklingen som skjer med Covid-19 vaksinen. Gjennom dette vaksinasjonsprogrammet ser vi at det over et vist tidsspenn er fullt mulig å oppfylle åpenbaringsbokens profeti. Å bruke frykt for et virus, helsevesenet som kjennetegnes av hvite farger, og økende press i form av restriksjoner mot dem som ikke er lydige viser det dyriske/diktatoriske med det myndighetene holder på med. I dag inneholder sprøytene kanskje bare en skadelig blanding av griseblod, HEK 293, celler fra apekatter og diverse andre gifter som kan skade menneskekroppen, men ingen av oss vet hva de etterhvert vil putte i vaksinene. De fleste mennesker ser ut til å ukritisk la seg injisere med et medikant de ikke aner inneholdet i eller konsekvensene av. Over hele verden ser vi at myndighetene og regjeringene presser på for at alle skal la seg vaksinere, og de få statsledere som har uttalt seg negativ til vaksinene har avgått ved døden brått -blitt tatt ut, som noen hevder.

The Great Reset and the comming One World system

Av Øyvind Olsen

Der vi er nå i strategien kaller de THE GREAT RESET i WEF og Klaus Schwabs bok.
Kort oppsummert innebærer det:
Økonomisk samfunnskollaps, (med alt hva det vil innebære).
Depopulasjon ned med mange milliarder.
Full kontroll på alle ved implantat med 6g chip, 6g tlf, knyttet til nettverk via 6g satelitter. Blir så raskt at det snakkes om f.eks nedlasting av 140 filmer på 1 sek.
(6g er klar til lansering ca 2030+, forskning på 6g chip implantat blir Pt gjort i mange land, bl.a Sverige hvor man vurderer under øye, altså mot pannelappen, Kina har allerede prøveoppskytning av 6g satelitter.
Påvirkning digitalt/teknologisk av menneskets tanker, (mulighet til å utrette mirakuløse behandlinger/helbredelser)
En ny verdensorden ledet via FN. Nasjonalstatenes suverenitet fjernet/minimert.
Og brått blir FNs hovedkontor foreslått flyttet til Jerusalem 🤔, fordi USA, New York, hvor det er nå, ikke lenger vil være den supermakten det har vert. Og, Jerusalem er verdenssamfunnets mitdtpunkt for konflikt og derfor ideelt for å gi inntrykk av en falsk fred med FNs hovedkontor der. Og FNs representanter består nå av så mange Islamske stater at dette vil lett kunne presses gjennom om utviklingen fortsetter slik vi ser.
Hvorfor er det så viktig i denne sammenheng å naturligjøre å sprøyte inn stadige oppgraderinger av “vaksiner”?
Jo, fordi LIVET ER I BLODET sier bibelen, når blodet har et genmodifisert materiale i seg Mrna, består det, (så langt jeg har forstått, jeg for min del aner ikke om alle de sprøyter som folk tar nå faktisk inneholder dette, (vet at noen av de gjør, men det bør man spørre om hvis man evt skulle vurdere å ta), men det de ønsker det skal bestå av er Mrna som innehar nukleotider som overvåker proteindannelse prosessen. Nukleotider er magnetisk/mekaniske. I tilleg er det komponenter i den ordinære delen av kvaksinen som består av en rekke ting som er metallisk. Blodet til mennesket er unikt og meget kraftfullt, og vil rense ut fremmedlegemer, (vi har lenge hatt deposprøyte behandling for bl.a depresjon, og det er blitt utviklet for stadig flere type diagnoser, fås bl.a som smertelindrende), derfor må det antagelig etableres prosesser for jevnlig fornyelse. Og som man ser, folk godtar allerede både 1 og 2 og 3 sprøyter.
Når man skal til Afrika f.eks, tar man reell vaksine, ferdig utprøvd, kvalitetsikret, og det den gjør er å utsette immunforsvaret for sykdommen man skal unngå å få, slik at immunforsvaret danner antistoffer og gjenkjenner sykdommen når den evt angriper og beskytter kroppen effektivt mot symptomene, immunforsvaret har altså dannet antistoffer. Det stoffet som ble sprøytet inn er forsvunnet for lenge siden, blodet vårt renser det fort ut, og man trenger ingen ny, men det anbefales å ta fornyelse etter 10år, i tilfelle immunforsvaret vårt har dårlig hukommelse 😉, eller en slags hukommelsesbegrensnig.
Den kvaksinen som folk tar nå gjør ikke dette, det er Mrna som er hovedsaken.
Når chip er implantert, og blodet har mekaniske/magnetiske nano partikler er det opprettet en kontakt både gjennom blodet og nervesystemet som gjør at mennesket kan både påvirkes mentalt og helbredes.
Det vesentligste lokkemiddel for massene til å godta dette er muligheten til å “overvåke” sin egen kropp og helse gjennom app i 6g telefonen. Pluss alt det andre man kan gjøre, som blir eksepsjonelt, og derfor forlokkende.
Alt dette kan man google og sette sammen regnestykket selv 😀 VIKTIG Å VIRKELIG LESE på nettsidene HVA DE I REALITETEN SKRIVER!
Karl Swhabs bok er et vesentlig og antagelig viktigst for full forståelse, gitt ut i 2020, grunder/lederen for WEF.
STARTEN I CLUB OF ROME:

Homepage


WORLD ECONOMIC FORUM:
https://www.weforum.org/
FNs BÆREKRAFTSMÅL:
https://www.fn.no
KLAUS SCHWABS BOK:
http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf
KLIMAKRISENS FAR:
https://www.klimarealistene.com/…/maurice-strong…/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/6G_(network)
SPRØYTENE, HVA DE GJØR::

Én tanke om “Pedersen: Vi ser konturene av dyrets merke i sprøyta

 1. Interessant lesning, men jeg ønsker å kommentere et par ting:

  Vi ser konturene av dyrets merke i kredittkortet også, i tillegg til flere ting, bl.a. mobilen. Der er mange piler som peker mot antikrist i dagens samfunn, ikke bare vaksinen. Det er hyklersk å være i mot det ene, men bruke det andre om det er dyrets merke vi har som grunnlag for å være imot vaksinen.
  Artikkelforfatteren tar seg tid til å sjekke betydningen av ordet “tegn” i begynnelsen av Åpenbaringen, men unnlater dessverre å gjøre det samme i Åp 13:17 hvor det er snakk om “merke”, som denne artikkelen handler om.
  Ordet “merke” i grunnteksten ​betyr “stempel”, og det er igrunn logisk da dette skal inneholde dyrets navn eller nummer.

  Å se konturene av noe er noe vi også ser igjennom hele GT, en finner konturene av Jesus helt fra begynnelsen av. Så dette i seg selv er ikke noe nytt, men vi ser stadig sterkere signal idag om at noe er i vente.
  Men det burde heller vært mer interessant å se på antikrist og hva som vil karakterisere ham, i stedet for hans merke som kommer i andre rekke.

  “Mange kristne ser ut til å tro at en person stå frem og si: “Hei, jeg er Antikrist…”
  Vel, Guds Ord gir sterke signaler om at antikrist og systemet han oppretter blir noe langt mer enn hva man er vant til i dag.
  Husk, han blir som en messias, han kommer til å kopiere mye av hva Jesus gjorde, både igjennom en falsk oppstandelse og store tegn. Det er tegnene som forfører folket (Åp 13:14) slik at de bøyer seg for/tilber ham. Her kommer merket inn, for dette blir systemet som antikrist kommer til å rulle ut, men husk rekkefølgen; merket kommer ikke før antikrist, det blir i kjølvannet av ham.

  Det jeg selv finner mest interessant er at det blir slik at folk først og fremst bøyer seg og tilber antikrist på grunn av de store tegnene han utfører. (Åp 13:14) Deretter tar de imot merket som et resultat av tilbedelsen.
  Jesus tiltrekte seg store folkemengder på grunn av de tegn han gjorde, akkurat det samme vil skje med antikrist. Med dagens teknologi vil alle kunne se det, det kommer til å bli stor oppstandelse.

  Men igjen, husk rekkefølgen:
  1. antikrist
  2. hans merke

  Det er selvsagt lov å være imot vaksinen da den kan være skadelig, men det er en annen diskusjon. Her vil jeg bare peke på det som omhandler dyrets merke i artikkelen

Det er stengt for kommentarer.