Pastor Fr. Mark Goring mener 2020 har vært et dramatisk år og har en dårlig følelse for 2021

Covid-19 året 2020 er nå på hell og verden går inn i 2021 med stor usikkerhet. 2021 vil bli året da den globale verdens-elite vil si takk og farvel til fire ødeleggende år med Donald Trump, og den globale elite som har sin Agenda 2030 og “The Great Reset” på programmet, er glade for at Joe Biden og etterhvert president Kamala Harris -igjen vil gjøre USA til en stor aktør for å få gjennomført de globale planene Donald Trump i snart fire år har sabotert. Pastor Fr. Mark Goring som til vanlig betjener menigheten i St. Mary’s Parish som er en katolsk menighet blir ledet av pastor Goring som er ordinert til prest og har bakgrunn fra Catholic Charismatic Center in Houston, Texas. Pastor Fr. Mark Goring representerer en dynamisk karismatisk katolsk strømning som ser ut til å vektlegge karismatisk åndelighet fremfor tradisjonell katolsk messing. I sine budskap advarer pastor Goring mot den kommende globale nullstillingen og peker på Guds evangelium som et alternativ til elitens onde planer med verden

2020 har vært et år der mange har bedt til Gud, og noen har fått en åndelig oppvåkning. De som har fått sine øyne åpne er ikke sjefsprestene og de eldste, men vanlige menn og kvinner, prostituserte, tollere og andre syndere -slik det var på Jesu tid. 2020 har vært året da tiden er kommet til å angre og omvendelse. “Jeg vet ikke hva året 2021 vil bringe, men jeg har en dårlig følelse,” sier pastor Goring som peker på hvordan sterke krefter er i ferd med å skaffe seg global dominans og global makt.

Hva den globale elite og maktens mennesker har i tankene for oss fremover, har vi forlengst forstått, og mektige økonomiske og politiske krefter arbeider gjennom “World Economic Forum” med å introdusere agenda2030 og “The Great Reset” som vil bety enorme forandringer på nær sagt alle livets områder. Matvaner, økonomi, sosialt liv, religion og politikk. Driften mot en ny verdensorden, med en global felles valuta, en global verdenskirke og en sentralisert global verdensregjering er noe det snakkes helt åpent om i disse kretser. For dem er Covid-19 og pandemien ikke noe annet enn et verktøy for å innføre den nye verdensorden, en verden fri for tradisjonelle forestillinger om Gud og Bibel. Den våkne kristne kirke vet at dette vil bety introduseringen av Antikrist, med dyrets merke og oppfyllelsen av Johannes åpenbarings akopalypse. De religiøse, de lunkne hellige og de vantro er ute av stand til å se, -og vil som død fisk følge strømmen som tilslutt vil bøye seg og ta i mot dyrets merke. Pastor Gøring har dårlige følelser for 2021 -og sett på bakgrunn av alt som har skjedd i 2020 med Covid-19, pandemien, det økonomiske tilbakeslaget og valgjukset i USA, er det ikke så merkelig at den katolske presten har “Bad feelings”. Ser du tidens tegn? Eller er du sovende?

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *