Pastor Carter Conlon i Times Square Church: “USA befinner seg på et kritisk punkt”

Pastor David Wilkerson`s arvtager, Carter Conlon som i dag er ledende pastor i New York menigheten “Times Square Church” mener at USA nå befinner seg på et kritisk punkt i historien og kaller nå sammen til et “haste-bønnemøte” som er åpent for alle i oktober. Carter Conlon som også er blant de kristenledere som vil delta under den nasjonale og globale bønne og fastedagen” i regi av “The Return” maner nå Guds folk til å søke Herren i bønn for nasjonen. Folk fra hele verden vil kunne følge og ta del i møtet som vil bli streamet live

Chief of the Pilgrims, or, The life and time of William Brewster - ruling elder of the Pilgrim company that founded New Plymouth, the parent colony of New England, in 1620 (1857) (14595244938)Det planlagte og haste-innkalte bønnemøtet  i oktober -som er åpen for alle -vil ha et klart mål, og det er for å be til Gud om tilgivelse for alt vi har gjort i Amerika. For hvordan vi behandler hverandre og for den onde handling vår nasjon har gjort gjennom å vende oss bort fra Gud, på tross av de tallløse velsignelser Han har gitt oss. Dette bønnemøtet vil vare en dag og det eneste formålet med bønnemøtet er å rope til Gud av hele hjertet om Hans tilgivelse og nåde. Pastor Carter Conlon i Times Square Church, vil reise til Plymouth, Massachusetts, for å lede bønnemøtet den 6 oktober på årsdagen da de første pilegrimer kom til landet for 400 år siden for å finne en friplass hvor de kunne tilbe og dyrke Gud i overensstemmelse med sin samvittighet. Pastor Conlon ber alle som tror på Herren, uansett hvem de er og uansett hvor de er i verden til å ta del i Times Square Church verdensvide bønnemøte som finner sted tirsdag 6 oktober. For å kunne delta enten ved å være til stede eller følge hendelsen online behøver man ikke registrere seg. “Vi vil samles for å be Gud om en tid av nåde for nasjonen,” sier Conlon som legger til at Herren har manet ham til å kalle sammen til dette bønnemøtet. I følge Carter Conlon står det om Amerikas fremtid. “Gud talte til meg og sa: “Jeg vil at dere skal komme tilbake til stedet hvor nasjonen ble født frem. -Og jeg vil at dere skal be om tilgivelse for hva nasjonen har gjort med den friheten som ble gitt dere av Meg for 400 år siden,” var budskapet Carter Conlon hadde hørt fra Gud.

Søke tilbake til nasjonens røtter der Guds velsignelse ble gitt

“Vi vil ganske enkelt søke Gud på det stedet hvor vår nasjonen rent åndelig ble født og vi vil be og rope: “Herre, tilgi oss -og jeg kommer til å åpne det hele med å liste opp Amerikas mange synder, og starte med slaveriet og ta frem de synder vår nasjon begår i dag, inklusiv abort hvor små babyer blir drept i mors liv,” sier Conlon videre. Dette er et kritisk øyeblikk for Amerika. -Vi vil enten få en åndelig oppvåkning og vekkelse. eller falle dypere inn i mørket. Uten Guds inngripen av nåde, er nasjonen ferdig. Slik er det og må Gud hjelpe oss. Må Gud vise nåde,” sier David Wilkerson`s arvtager videre. Carter Conlon er bare en av mange evangeliske røster som nå oppfordrer nasjonens kristne til å vende seg til Gud i bønn for Amerika. Nasjonen står på et kritisk punkt og et stort antall profetiske røster har advart nasjonen om en nært forestående dom dersom Amerika ikke vender om og får nåde fra Gud.

 

 

Facebook Comments

8 tanker om “Pastor Carter Conlon i Times Square Church: “USA befinner seg på et kritisk punkt”

 1. Det interessante med Torstein Langesæters spekulasjoner er hvordan han prøver å få ting i samtiden til å passe med det han leser i Bibelen eller andre andre religiøse tekster. Antagelig en tradisjon som er like gammel som kristen tro.

  At Trump skulle kunne bli antikrist virker lite like sannsynlig for meg som at Bush skulle ta rollen. Det er like sannsynlig som at demokratene organiserer borgerkrig, sørger for at Trump blir myrdet og at en antikrist fra demokratene overtar makten ved et kupp. Siden store deler av verden støtter demokratenes antikristelighet er vel ikke dette usannsynlig?

  Antikrist som person blir mer og mer uinteressant for meg. Det jeg er mye mer opptatt av er hvordan han skal kunne bli så innflytelsesrik og få så mye makt. For å forstå det må vi forstå hvordan vi selv påvirkes. Og hvis vi ikke forstår at vi blir påvirket så er det stor sannsynlighet for at vi blir nettopp det.

  Det er veldig enkelt å sammeligne seg selv med utagerende pengepredikanter og liberalteologer og tenke at man selv befinner seg langt inne på den trygge siden. Men jeg tror ikke det ligger på dette nivået. Antikrist vil komme til makten på en demokratisk måte og han stemmes inn med både åpenbare og skulte synder.

  Hvis folk var mer oppatt av det som står i Bibelen så tror jeg de ville bli seg mer bevisst at stort sett hele Bibelen handlere om synd. Om omvendelse fra synd og syndens konsekvenser. Ikke andres synder men mine egne.

  Ofte gjør vi oss selv blinde for dette. Men enkelte vaner kan avsløre vårt indre liv. Hvordan kler vi oss? Leser vi dagblad eller VG? Bruker vi ord som vanlige folk assosierer med verdslighet? Underordner vi oss myndighetene og holder fartsgrensene? Kan vi bli oppfattet som farriseeriske eller dømmende?

  Muligens vil alle slike spørsmål kunne besvares ved hvordan vi blir oppfattet av ikke-kristne. Eller sagt med andre ord. Ser de Jesus i oss.

 2. Trump er begynt på sin sjarmoffensiv for å få til fredsavtalar mellom Israel og arabiske land. Når alt kjem til alt er det Jerusalem om retten til byen og tempelhøgda som vert det store stridstemaet. Joel er heilt klar på kva som skjer i endetida. Israels land og Jerusalem vert delt. Det er den store synda.
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=614&v=vRPeOyYSHnA&feature=emb_logo
  Historien vil repeterast.
  Alt ligg til rette for at Danald Trump vert denne personen. Han er Israels beste ven og velgjerar i starten for så å skifta om og verta Israels verste fiende.

  • “Trump er begynt på sin sjarmoffensiv for å få til fredsavtalar mellom Israel og arabiske land.”

   Langesæter, Antikrist skal STADFESTE en pakt med de mange i en uke. Daniel 9.

  • Denne fredsavtalen med flere er bare en begynnelse. Det vil måtte bli flere fredsavtaler mellom Israel og naboene.
   Når Gog krigen kommer skal Israel ha fred med sine naboland og profeten Esekiel slår det fast mange ganger.
   “De skal bo der trygt alle sammen” Esekiel 38, 8
   Esek 38,11 og si: Jeg vil dra op imot et land med åpne byer, jeg vil komme over fredelige folk, som bor trygt, som alle sammen bor uten murer og hverken har bom eller porter –
   Profetien om Gog krigen forutsetter at det er en fred i området siden Israel folk skal bo trygt. Slik er det ikke i dag -og jeg tror det vil komme flere lignende fredsavtaler mellom Israel og naboene slik at Israel føler seg trygge når Gog krigen kommer.
   Slik sett medvirker Trump til å fremforhandle de fredsavtaler som gjør at Israel vil føle seg trygge. ha åpne byer uten murer, bommer eller porter.
   Den fremtidige Antikrist vil muligens komme til Å STADFESTE allerede eksisterende fredsavtaler. Trump er bare en brikke som blir brukt for å oppfylle profetordet og jeg klarer ikke å finne noen god bibelsk begrunnelse på at Antikrist skal være en amerikansk president.

 3. Jeg forstår ikke prioriteringene til Søkelys.

  I disse dager sender vi våre barn tilbake til skolene der de får høre de sataniske løgnene om månelandingen, at mennesker stammer fra apene, at andre raser er like intelligente som oss hvite mennesker, at jorden er rund og at jorden er eldre enn 6000 år gammel.

  Selv om Søkelys er veldig fokusert på denne alle raser er like intelligente løgnen, bør også Søkelys støtte oss kristne foreldre som hver kveld må fortelle våre barn at lærerene er besatt av satan selv.

  Her burde vi foreldre få støtte av Søkelys slik at våre barn kan leve opp til å bli kristne.

  Darwinismen, rase teorien og rund jord løgnen har gjort at frafallet fra den kristne tro nå er så stor at det snart ikke finnes noen vei tilbake til Jesus for Norge.

  Hjelp oss mot dette frafallet.

  1
  5
  • Ja, dei 6000 åra er snart slutt. Då kjem 1000-årsriket.
   https://www.youtube.com/watch?v=aPk86kxfp9A
   Me endrar snart dei siste 7 åra då så mykje vil skje.
   https://www.youtube.com/channel/UCVYjwcQGSvkyWYjfVKkW5Cw
   Som Berosus sine skrifter viser.
   http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

   “When the waters of the flood subsided, the Ark rested on a high hill called Gordicus in Armenia. Noah and his family, eight people altogether, came out of the ship, 833 years before the foundation of Troy and 2317 years before the birth of Christ.”

   Kronologien i bibelen er enkel. Syndefloda kom 1656 år etter Adam. Jesus vart fødd 2317 år etter flommen.

   USA er beskrive i Åp 18 og i fleire av tekstane i Jeremias og Esaias. USA er endetidas Babylon.

   https://www.youtube.com/watch?time_continue=3096&v=5fadLGSJ-Yk&feature=emb_title

  • Bekymret mor. Hvis du selv er hvithudet, har Søkelys truffet spikeren rett på hodet.

  • 2000 år – to dager
   Den nye pakt startet som sagt da Jesus døde på korset. Da var han et sted mellom 33 og 34 år. Vår tidsalder er visstnok mins fire år feil i forhold til Jesus fødsel. Herodes den store døde senest 4 år før vår tidsregning og han var som kjent i live da Jesus ble født. Dette innebærer at 2000 årsjubileet for den nye pakt vil komme senest i år 2029. Dette med 2000 år er interessant, fordi profeten Hosea, som profeterer dom over det jødiske folk på grunn av deres synder, gir dem det følgende trøstende ordet:

   Profeten Hosea 6,1-2
   Den tredje dagen
   Kom, la oss vende om til Herren! For han rev i stykker, men vil helbrede oss, han slo,
   men vil forbinde oss.
   2 Han gjør oss levende etter to dager, den tredje dagen reiser han oss opp,
   så vi kan leve for hans ansikt.

   Apostelen Peter minner oss om at for herren er en dag som tusen år og tusen år som en dag. Dette kan bety at de to dagene som jødefolkene forkastelse snar er over.

   Den hebraiske måten å skrive 666 blir altså skrevet som WWW. (som brukes for internett)

   Jeg mener vi kan dele opp, bibelen i tre deler 4000 år. Fra Adam til Jesus død. Fra Jesus død og fra til Jesus gjenkomst 2000 år (ikke opprykkelse, for den kan komme når som helst) og starten på de siste 1000 år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *