Parkeringsbråket mellom Christensen og naboer i Stormyrveien til fylkesmannen

Den elleville parkeringsstriden mellom blogger Jan Kåre Christensen og naboene i Stormveien 4 og 6 og Christensens klage på at bygningsetaten ikke vil ta stilling til bråket -vil nå bli behandlet av fylkesmannen. Den bitre konflikten som ble omtalt i Søkelys i mai 2020 har i flere måneder vært en plage for saksbehandlere i Plan og Bygningsetaten (PBE) med utallige eposter frem og tilbake, vil nå bli vurdert av fylkesmannen i Oslo og Viken -som har fått korrespondansen oversendt. Tidligere i vår brøt det ut konflikt mellom Christensen og naboene. Bloggerens naboer hadde lenge irritert seg  over at Christensens leieboere og Christensen selv har parkert bilene sine i Stormyrveien, og ved et tilfelle ble en av naboene så rasende at han parkerte bilen foran innkjørselen til Christensens garasje.

Christensen tok da kontakt med politiet som ringte naboen opp -og bilen som ble parkert foran innkjørselen til Christensens garasje ble da raskt fjernet. Det var i april i år at Christensen tok kontakt med Plan og bygningetaten og klagde på forholdene. Blant annet påpekte Christensen at naboene hadde hengt opp skilt hvor det stod “privat parkering” utenfor sine eiendommer i offentlig vei. I tillegg hadde naboer satt opp sperrebukker i offentlig vei for å hindre at andre tok det de oppfattet som deres egen parkering. I skrivet til PBE omtaler Christensen også hvordan naboer parkerte sine biler foran innkjørselen til hans egen parkering. Plan og bygningetaten besvarte Christensens henvendelser om at eiendommene i Stormyrveien var godkjent tidlig på 1980 tallet og sorterte under et gammel lovverk -og ulovlige skilt og sperrebukker -var ikke deres bord. “Begge husene ligger med garasje ut imot offentlig vei, er dette tillatt når de må rygge ut i offentlig vei da de ikke har snu plass på egen grunn? Er det greit for å komme ut og parkere bilen har en ulovlig skilt med privat parkering. Husene ligger ut imot offentlig vei, og de setter opp sperrebukk og annet for å kunne parkere egne biler, er dette greit?” spør Christensen i sin klage til bygningsetaten. PBE svarer i sitt skriv at dette ikke er deres bord og henviser til politiet som har ansvar for skilt plassert langs veien. Under sine frem og tilbake korrespondanse kommer det frem at Christensen ikke er fornøyd med svarene han fikk, -og etter 14-15 henvendelser blir saken oversendt fylkesmannen som må vurdere om Plan og bygningsetaten har besvart Christensens henvendelser i overenstemmelse med lovverket.

 

Én tanke om “Parkeringsbråket mellom Christensen og naboer i Stormyrveien til fylkesmannen

 1. Nå må jeg ta kontakt med forbrukerrådet. Jeg hadde en advokat jeg hadde fått fra meg.
  Så begynte PBE å sende evindelig med mailer.
  Hva skjedde da?
  Selvfølgelig, da fikk denne advokaten «blod på tann», og ble helt vill igjen og nå sender han meg inkassoer og alt.
  Slik er det når PBE i Oslo holder på, de skaper kaos.
  Både jeg og min datter hadde sagt ifra for lenge siden at nevnte advokat var ikke på saken lengre.
  Det er ille med det offentlige i Norge som lever nesten i rus av etter eller annet som gjør dem helt uberegnelige og bare er til bry for folk flest.
  Nevnte naboer er også vanskelige, for et rot PBE evner å skape!

Det er stengt for kommentarer.