“Onde ånder manifesterer seg i mange former” der Jesu navn blir rett forkynt

Demoniske krefter styrer den lille jenta som skriker mot den unge mannen som forkynner Guds Ord.

Kristne gateforkynnere er nå i aktivtet i mange storbyer i Vesten. Unge menn og kvinner forkynner uredd evangeliet og møter motstand. Bibelen sier at vi ikke har en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter (demoner og åndsmakter) som opererer gjennom muslimer, LGBTQ aktivister, barn og endog politiet som svikter sin oppgave å opprettholde loven.

Selv barn kan bli inntatt av demoniske krefter som reagerer på kristen forkynnelse og Jesu navn. Og ofte er ordensmyndighetene på gal side av rettferden. Jesus har kalt sitt folk til å proklamere evangeliet -og djevelen raser over det vidunderlige navnet Jesus vi blir presentert for gjennom forkynnelse. Og demoniske makter kan også innta barn som vi ser i videoen under. Barn som skriker og raser mot forkynnelsen av det evige livs ord om frelsen i Jesus Kristus.

17 tanker om ““Onde ånder manifesterer seg i mange former” der Jesu navn blir rett forkynt

 1. Et meget viktig poeng: “Vi har IKKE kamp mot kjøtt og blod (mennesker), men mot ondskapens åndehær i himmelrommet.”

  Sistnevnte er de englene som fulgte Satan da han gjorde opprør mot Jehovah Gud i Edens hage (Og forledet Adam og Eva til fall). Disse demonene utgjør omkring en tredjedel av de englene som ikke fulgte Djevelen.

  4
  13
 2. https://www.youtube.com/watch?v=_62p94mN5s0&t=1005s
  https://www.youtube.com/watch?v=hGj_ArbRk0k&t=532s
  Me går inn i den definitive endetida. Tempelet kjem snart på plass.
  James Key fortel om det som skjer.
  Hitler er eit forbilde på Antikrist sine gjerningar.
  I USA er Trump i fare for å bli fengsla.
  Hitler måtte og i fengsel.
  “Han ble dømt til en ytterst mild fengselsstraff på fem år, men bare fem måneder etter, den 20. desember 1924, ble han løslatt.”
  https://www.youtube.com/watch?v=rudAqNJnsDc

  3
  9
  • Du er fullstendig på jordet det er ingen ting som kan sette Trump i forbindelse med globalistene og antikrist , begynner faktisk å lure på om du i likhet med hannah er fullstendig kokoko😅

   3
   6
 3. 2.Peter 2.4 forteller at englene er i forvaring, det du mener/ hevder stemmer ikke,

  6
  9
  • De frafalne englene/demonene ble rundt første verdenskrig kastet endelig ut av himmelen og ned “til jordens nærhet”.

   De av demonene som imidlertid “drev hor med menneskenes døtre” og før vannflommen fikk bastardavkommet “nefilim” – “de veldige” – er imidlertid holdt i forvaring frem til enden når de avlives for godt. Disse var imidlertid i mindretall i forhold til de øvrige demonene som i dag plager menneskene.

   For ordens skyld – demonene mistet først sin evne til å materialisere seg i menneskedrakt etter vannflommen.

   6
   13
  • De englene som er i forvaring (Tartarus) er selvfølgelig de som ikke holdt fast ved sin høye stilling, men forlot sin egen bolig. (Judas 6; 2. Peter 2:4). Det skjedde før Vannflommen som det fortelles om i 1. Mosebok 6:1,2.

   6
   7
 4. «De frafalne englene/demonene ble rundt første verdenskrig kastet endelig ut av himmelen og ned «til jordens nærhet»

  Bull shit! Enkelt sagt….

  12
  7
  • Det som her er stridens eple, er når Åpenbaringen 12: 9 oppfylles. Der står det: Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham.

   Selv tror jeg dette hører framtiden til, og er den første av tre etapper. Først kastet ut av himmelen, deretter i avgrunnen for tusen år, og til slutt tilintetgjort i ildsjøen.

   2
   9
  • Det er alltid trist å være vitne til grundig narrede religiøse fremfusinger. Da de syv tidene – ” hedningenes tilmålte tid” (a 360 jødiske år ganger 7 = 2520 år) var omme, inntok Kristus sin rettmessige tusenårige trone i himmelen og innledet med å kaste demonene ut derifra. Og endetiden var i gang. Der vi nå er.

   Disse tidene begynte da den siste israelske konge ble kastet fra sitt kongesete i 607 før vår tidsregning.Går du da 2520 år frem i tid ender du i 1914, etter som det ikke finnes noe år null.

   For øvrig er tallet 2520 tallrekkens mest fullkomne tall. Det minste tallet alle tall fra 1 til ti går opp i uten å ende med et komma.

   Like interessant er Jesu profeti om at endetiden følgelig skulle starte med at “folk reiste seg mot folk, og rike mot rike”. Det heter ikke første VERDENSKRIG for ingen ting. Dette er da selvsagt også den profetiske fasiten.

   Profetien forteller videre om pest. Og den påfølgende, formidable “spanskesyken” er enda et bevis for at endetiden startet i 1914. Ikke å undres over det ettersom rasende demoner ble kastet ned til menneskene.

   6
   15
 5. Bibelen deler opp det ondes hierarki slik.
  djevelens lumske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

  1 Djevelen.
  2 Makter.
  3 Myndigheter
  4 Verdens herskere.
  5 Ondskapens åndehær.

  Dessuten finnes ikke ordet demoner i Bibelen, heller ikke ordet Lusifer.
  Så hvem er offiserene og hvilken myndighet har de etter sin hersker djevelen?

  3
  9
  • Paulus’ første brev til Timoteus kapittel 4, vers 1: «Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære.»

   Jakobs brev 3,15: «Den slags visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk og sjelelig, ja, demonisk.»

   Johannes’ åpenbaring 16,14: «Dette er demoniske ånder som gjør underfulle tegn, og de drar ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den allmektiges store dag.»

   “Lucifer” har jeg aldri benyttet.

   4
   12
  • Det er ikke alle oversettelser som har med Lucifer, men i gode, gamle King James-oversettelsen så finner man navnet i Jesaja 14:12, der det står:

   “How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!”

   2
   6
 6. Ideen om «onde ånder» har oppstått fordi folk har grublet over tilværelsen og hatt behov for å forklare alt som er vondt og vanskelig. Mennesket er et intelligent, følsomt og kreativt flokkdyr med høy rettferdighetssans for at samarbeid og livet skal fungere.

  Ekstra ille er nød og elendighet, smerte, lidelse og død uten en åpenbar årsak eller hensikt. Vi har et sterkt behov både for forklaringer og mening. Derfor leter vi, gjetter, spekulerer og dikter opp historier når vi ikke finner og forstår. Kulturen har forfinet spekulasjonene gjennom generasjoner, og det har oppstått religiøse myter og ritualer. Ja, for noen oppleves tradisjonell tankegang, religiøse teorier og teologiske dogmer «sannere» enn nye erkjennelser og oppdagelser. Det er tryggest å holde fast på det kjente.

  Moderne vitenskap gir oss stadig bedre kunnskap om virkeligheten, om verdens egentlige beskaffenhet, om kompliserte sammenhenger i smått og stort og vått og tørt, ikke minst om menneskers psykologi. Spørsmål og tvil og grundigere undersøkelser har gjort oss klokere, friskere og lykkeligere. Nå forstår vi at verken fysiske jordskjelv eller psykiske sammenbrudd har noe som helst med åndsmakter å gjøre. Det er ingen bevis, belegg eller dokumentasjon på overnaturlige fenomener bortsett i folks fantasier.

  Mange av oss møter «onde ånder» først og fremst hos hatefulle konspirasjonsteoretikere, nasjonalkonservative rasister, menneskefiendtlige kvinneundertrykkere og alle som frykter frihet og det fremmede. Fordømmelsen og forakten har heldigvis blitt mindre i den såkalte «frafallskirken». «Onde ånder» I religiøse miljøer forekommer særlig hos dem som dogmatisk tviholder på straff og skyld og undertrykkende teologi. På søkelys er det flere «onde ånder» enn jeg ser andre steder.

  Hva som foregår i hodet på Putin og andre hensynsløse mennesker som leder til sadistiske grusomhet, er ikke lett å forstå. Heller ikke hvorfor kloden rumler og raser og rammer fattig og rik. Men religiøse forestillinger om «ondskap» er en åpenbar blindvei og kortslutning når vi skal finne svar. Det kan være vakkert og interessant å besjele naturen og konkretisere abstrakte ideer. Og det funker som inspirasjon til handling og som trøst når vi trenger det. Men skal vi løse problemer i virkelighetens verden, blir fantasifull teologi og demonologi for lettvint, usant og hjelpeløst.

  5
  7
 7. ” Men skal vi løse problemer i virkelighetens verden, blir fantasifull teologi og demonologi for lettvint, usant og hjelpeløst.”

  Så du mener det ser ut som om menneskene selv er i stand til å løse problemene i virkelighetens verden? Oppegående mennesker opplever snarere tvert imotat det nettopp er menneskene selv som skaper alle jordens livstruende problemer. Dette er da også nettopp det Bibelen forutsier.

  3
  4
  • Kjære Motsatt!

   Mennesker klarer selvsagt ikke å løse alle problemer. Tvert om! Ja, kanskje det superintelligente menneskedyret til sist utsletter seg selv?

   Jeg forstår at enkelte finner trøst i ropet på Jehova. Gudstro kan nok også gi håp når det er vanskelig å holde ut smerter og vondter. Drømmer om usynlige superkrefter og himmelsk belønninger kan også gi mot som inspirerer til egeninnsats. Også frykten for guddommelig evighetstortur kan holde noen i skinnet.

   Men ingen guder kommer styrtende når det virkelig gjelder: når bilen er tom for bensin, huset brenner eller tennene verker. Da er det bare menneskelig innsats som kan utrette «mirakler». Ja, selv ikke når ørkenfolkenes eller middelalderkongenes Jehova ledet sitt folk og sin flokk i blodige kriger mot hedninger og avgudsdyrkere, er det guden selv som har slaktet og voldtatt og sørget for seier. Erobringer, katedraler og misjonspamfletter har Guds hellige krigere selv måttet besørge. Så får heller Gud få æren for tilfeldige lykketreff og naturlige anomalier.

   Nei, «Gud hjelper bare den som hjelper seg selv». Ferdig med det.

   Likevel tolker kreative bibellesere verdens gang akkurat som det måtte passe. Svovelpredikanter og dommedagsprofeter vrir og vrenger på virkeligheten og forklarer tidens skiftende hendelser med magi og metaforiske spådommer.

   Ekstra latterlig blir det når hatefulle fundamentalister påstår at guddommen straffer det sekulære, moderne, frihetselskende vesten med all sin overflod, trygghet og lykke – og belønner dem som følger overtroiske og faktafornektende tradisjoner der folk dør dumme, fattige, syke og utslitt.

   Absolutt ingen har bevist eller dokumentert at guder og åndsmakter har gjort noe som helst i naturen eller virkeligheten. I alle fall null og niks som vi ikke like gjerne har kunnet forklare med tilfeldigheter, naturlige årsaker – eller andre fantasifulle spekulasjoner om andre magiske makter.

   Eller forresten: menneskers tanker om engler og demoner påvirker selvsagt handlingene deres. På den måten kan man si at «gudene» gjennom menneskers overtro indirekte har hjulpet eller skadet verden. Religionskriger, kjetterdomstoler og selvmordsbombere hadde ikke eksistert uten eventyrene om overnaturlige ånder og usynlige dødsriker.

   Bibelske spådommer om fremtidige farer er altså verken sannere, klokere eller mer imponerende enn enhver kvalifisert gjetning bygd på vanlig menneskelig erfaring. Bibelens guder har aldri kommet med en eneste konkret løsning på vitenskapelige gåter, gitt nyttige svar i teknisk kompliserte saker eller avslørt fluktveier, skjulesteder eller vinnernumre. I alle tilfeller har menneskene måttet hjelpe seg selv. På godt og vondt.

   😘.

 8. PS til Motsatt:

  Jeg er enig i at mennesker har skapt mange problemer. På samme måte som menneskehetens rike historie, kultur og bedrifter er meget og svært og veldig imponerende.

  Det er likevel kunnskapsløst å innbille seg at syndige mennesker har forstyrret et perfekt skaperverk og en gudommelig orden. Det er det verken belegg eller bevis for. Det er også blåøyd å tro at Jehova skal stoppe klimakriser og krigerske konflikter. Eller at en allmektig og allvitende kjærlighetsgud skal seigpine og til sist utslette hele verden for å refse ulydige barn slik ørkenspådommer og hellige hallusinasjoner angivelig forutsier.

  Å tro at en udokumentert fantasikkelse skal løse alt når mennesker ikke rydder opp og ingenting nytter, er virkelig naivt.

  Vel, det er greit nok å ta feil. Men vrangforestillinger kan også bli farlige. Mange dommedagssekter gir opp den verdslige verden og oppfordrer til ideologisk galskap. JV og andre kommentatorer på Søkelys har uttrykt en ekstremistisk menneskeforakt og et hat mot alt i denne forgjengelige tilværelsen som er direkte påvirket av ubegrunnede oldtidsmyter om «endetiden». Da blir overtroen og skrekkpropagandaen livsfarlig.

Det er stengt for kommentarer.