Jonathan Cahn: The Mystery Of Barbie, Ishtar, and Smashed Babies!

Den profetiske røsten rabbi Jonathan Cahn snakker i sin siste video om mysteriet som Barbie-dukken og filmen representerer. Vår kultur er i forråtnelse, de tradisjonelle verdier blir systematisk ødelagt.