Ny oljeprisnedgang torsdag etter en “deat cat bounce” onsdag

krakkOljeprisene viste torsdag igjen en fallende trend etter at oljeprisene overraskende steg med mer enn 4 prosent onsdag. “Gårsdagens oppgang i oljeprisene var mest sannsynlig det vi omtaler som en “Dead Cat Bounce” når det gjelder aksjekursene, sier en analytiker torsdag. Dead cat bounce er et engelsk uttrykk innen finans, som refererer til en liten og kortvarig oppgang i prisen til en fallende aksje. Uttrykket stammer fra ideen om at “selv en død katt vil sprette dersom den faller fra en stor høyde”. Torsdag falt prisen på nordsjøolje med over 3 prosent og ligger nå i overkant av 48 dollar fatet, Aksjemarkedet sliter også i motvind og samtlige ledene indekser var ned på Wall Street kort før stengetid. Usikkerheten råder nå i markedet og analytiker Bjørn Inge Pettersen i aksjeanalyser.com skrev onsdag på sin blogg at frykten sprer seg på børsene og antydet at det kan bli børskrakk snart.

En rekke røster har i de siste månedene advart om at verdens børser kan stå foran et krakk eller en kraftig korreksjon nedover. På sin blogg fastslår Pettersen dette: “Vi har tidligere i de seneste måneder på Aksjeanalyser.com flere ganger skrevet om at vi ser fare for en større korreksjon ned på såvel Oslo Børs som på USA-børsene og børsene ellers rundt i verden.   Les gjerne vår tidligere analyse her hvor vi skriver om at Oslo Børs kan falle så mye som 60 prosent i 2015. Vi hadde også en sak nylig hvor vi skrev om noe som nå har skjedd på USA-børsene ved dette siste nyttårsskiftet, og som bare har skjedd en gang tidligere i løpet av de seneste 30 år. Det var ved årsskiftet 2007 til 2008, og den gang stupte USA-Børsene nesten 50 prosent. Bloggen til Bjørn Inge Pettersen som er analysesjef i Aksjeanalyser.com, og har 20 års erfaring med teknisk analyse, er utdannet økonom og har jobbet som teknisk analytiker, aksjemegler og forvalter i flere ulike meglerhus i Norge. Les og følg hans blogg her

Børskrakk 2015?

En rekke økonomer og analytikere advarer om at større krakk eller kollaps i verdens aksjemarkeder som er holdt opp av en kombinasjon av ekstremt lav rente og såkalte krakk-panikk-87kvantitative lettelser som betyr at man trykker opp flere papirpenger som gjerne brukes til at sentralbankene kjøper råtne eller dårlige obligasjoner. USA har helt siden finanskrisen i 2008 kjørt en policy med lav rente og kvantitative lettelser eller opptrykking av ferske penger -som så spyttes inn i finans og aksjemarkedet for å stimulere økonomien. Også i Europa vil denne dødelige kombinasjonen nå bli tatt i bruk for som Dagens Næringsliv kunne melde onsdag vil ECB-sjef Mario Draghi kunne fyre opp seddelpressene. EU gir nå grønt lys for at Den europeiske sentralbanken (ECB) kjøper opp europeisk statsgjeld. Dermed vil man overføre Amerika`s feilslåtte policy også til Europa hvor økonomien er i dyp krise og stagnasjon. Dette er et trekk mange økonomer advarer mot og som kan bære bud om at ting virkelig er i ferd med å bli ille. Kanskje verdens aksjemarkeder i løpet av relativ kort tid går på en skikkelig smell eller en større korreksjon som sender verdens aksjemarkeder i fritt fall.

https://www.youtube.com/watch?v=86g4_w4j3jU

Facebook Comments

6 tanker om “Ny oljeprisnedgang torsdag etter en “deat cat bounce” onsdag

 1. “Dermed vil man overføre Amerika`s feilslåtte policy også til Europa hvor økonomien er i dyp krise og stagnasjon”
  —————
  Det er spennande økonomiske tider.
  http://www.allnewspipeline.com/WW3_After_January_15th_Warning.php
  ———–
  ——–
  Det er mange rykte og me får ta Yehuas ord til etterretning.
  —————————-
  “De skal høyra om krig, og det skal gå rykte om krig. Sjå til at de IKKJE LET DYKK SKRÆMA. For dette lyt henda; men enno er ikkje enden komen. 7 Folk skal reisa seg mot folk og rike mot rike, og det skal vera hungersnaud og jordskjelv mange stader. 8 Men alt dette er berre dei fyrste føderiene.
  9 Då skal dei forråda dykk(ANTIKRIST SVIKTAR NASJONEN ISRAEL), driva dykk ut i trengsle(JAKOBS TRENGSEL) og slå dykk(JØDANE) i hel. Ja, alle folk skal hata dykk(JØDANE) for mitt namn skuld. 10 Mange skal då falla frå, og dei(JØDANE) skal svika kvarandre og hata kvarandre. (LES DANIEL 11) Mange falske profetar skal stiga fram og føra mange vilt. 12 Og av di LOVJØYSA (FOLK HAR FORKASTA GUDS 10 BOD)har vorte så stor, skal KJÆRLEIKEN KOLNA HJÅ DEI FLESTE. 13 Men den som HELD UT til enden, han skal verta frelst. 14 Og evangeliet om riket skal forkynnast i heile verda til vitnemål for alle folkeslag, og då skal enden koma.”

 2. Viktig med rett fokus nå. Økonomien i Norge er i tilbakegang med økt arbeidsledighet og tegn på nedgangstid. Flere frykter også at boligprisene vil falle snart, og de tankeløse ser det ikke. I en tid som denne er det viktig å lytte til signalene, og det er mye som peker nedover nå for Norge. Spennende den bloggen du viser til Søkelys. Jeg er innom hans blogg nesten hver dag etter at dere omtalte det nettstedet.

 3. http://e24.no/energi/statens-oljeinntekter-kollapser-med-dagens-oljepris/23374213
  Statens oljeinntekter kollapser med dagens oljepris
  “Inntektene fra norsk sokkel vil kunne falle med over 70 prosent, viser beregninger analytiker Jarand Rystad har gjort for E24.”
  Det er veldig dramatisk det som skjer.
  “Hva har så de siste måneders oljeprisstup å si for Norges inntekter? Svaret er at konsekvensene kan bli dramatiske.
  Mellom en lav og høy oljepris kan det skille over 300 milliarder kroner i inntekter årlig for den norske stat.”
  ——–
  ————
  Oljeprisen er nøkkelen til velstand.
  Konsekvensane vert enorme for alle.
  Jobbane knytta til oljeindustrien er mange, spesielt her på Vestlandet.
  http://e24.no/energi/schlumberger-kutter-9-000-stillinger/23375346
  “Oljegigant kutter 9.000 stillinger”
  Når arbeidsplassane forsvinn, minkar og skatteinntektene til kommunane
  Det vert umogeleg å forsvara dei store sosialbudsjetta eller andre gode tiltak..
  Folk vert meir forsiktige med kva dei kjøper. Handelsnæringa vil lida.
  Solberg/Jensen har lagt opp til stor skattelette for dei rike spesielt.
  Det kunne ikkje skjedd på eit meir ugunstig tidspunkt.
  Solberg vert nøydd til å stramma inn i alle sektorar om ho skal få budsjettet til å gå i balanse framover.
  Eg er spesielt redd for jordbruket som har fått enorme subsidiar i mange år, pga staten har hatt råd til det
  Mange bønder har lagt lista deretter, med alt for stor gjeld.
  ——
  Eg les desse sidene med jamne mellomrom.
  http://theeconomiccollapseblog.com/
  “89 Tips That Will Help You Prepare For The Coming Economic Depression”
  ——————-
  ——————
  Det er berre sikker måte.
  Den nemner Yeshua.
  “Samla dykk ikkje skattar på jorda, der mòl og makk øyder, og tjuvar bryt seg inn og stel. 20 Men samla dykk skattar i himmelen, der korkje mòl eller makk øyder og tjuvar ikkje bryt seg inn og stel. 21 For der skatten din er, der vil hjarta ditt òg vera.”
  —–
  ——-
  Jakob nemner og slutten før Herren kjem (2028) slik:
  “Og no, de rike! Gråt og jamra over all den ulukke som ventar dykk! 2 RIKDOMEN DYKKAR ROTNER, og kleda vert mòletne; 3 gullet og sølvet rustar bort, og rusta skal vitna mot dykk og eta dykkar kjøt som eld. DE HAR NYTTA ENDETIDA TIL Å SAMLA RIKDOM. 4 Men høyr: Den løna de heldt att for dei som skar åkrane dykkar, ropar høgt, og KLAGEROPET FRÅ ONNEFOLKET har nått fram til Herren Sebaot. 5 I VELLIVNAD OG OVERFLOD har de levt på jorda og gjort hjarto dykkar feite til slaktedagen. 6 Den rettferdige har de dømt og drepe, og ingen gjer motstand mot dykk.”
  Uttrykket ” I VELLIVNAD OG OVERFLOD” finn med i Åp 18 om endetidas Babylon.
  “Gjev henne att likt for likt, ja, gjev henne dobbelt att for det ho har gjort, og skjenk henne to gonger i det staupet ho sjølv har fylt. 7 Gjev henne like mykje pine og sorg som det ho sjølv har unnt seg av stas og VELLIVNAD. Ho tenkjer med seg: «Her sit eg som dronning, eg er ikkje enkje, og sorg skal eg aldri vita av.» 8 Difor skal plagene hennar koma på éin dag: pest og sorg og hungersnaud, og ho skal brennast opp med eld. For veldig er Herren Gud som dømer henne.
  9 Kongane på jorda, som har levt med henne i hor og VELLIVNAD, skal gråta og jamra seg over henne når dei ser røyken stiga opp der ho brenn. 10 Skræmde av lidingane hennar skal dei stå langt borte og ropa: «Ve, ve, du store by, du mektige Babylon by! På éin time kom domen over deg.» 11 Kjøpmennene på jorda skal gråta og syrgja over henne, fordi INGEN KJØPER VARENE DEIRA LENGER.
  —–
  ——
  https://www.youtube.com/watch?v=a71DH8q7d14
  ————————————–

 4. Hvis Jonathan Cahn har rett så kommer børskrakket 29. Elul, dvs 13. September, som er siste dag i jødenes Shemittah/sabbatsår. Det skjedde 29. Elul både i sabbatsåret 2001 og 2008. Skremmende!

  • Det er sant, jeg har holdt på med en sak om dette i helgen, det er ikke bare Cahn som finner 7 år sykluser, 13 september er søndag i 2015 så det må skje eventuelt rundt den 13 september, en hendelse som kan utløse krakket kan selvfølgelig skje søndag 13 og da vil det bli en black monday på verdens aksjemarkeder.

 5. 29. Elul 2001 skjedde det største poengtapet på børsen i Wall Streets historie frem til da. 29. Elul 2008 var poengtapet adskillig større. Man kan jo undres på hva som skjer ved neste Elul 13. Sept. Anbefaler boka Profetien av Jonathan Cahn som forklarer mer om dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.